ISAP-Directory-E2003C0218
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)E2003C0218
NázevRozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 218/03/KOL ze dne 12. listopadu 2003 o státní podpoře v podobě regionálně odlišených příspěvků na sociální zabezpečení – Norsko
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 145    Datum : 06/09/2005   Str. : 0025 - 0041
EUROVOCEvropské sdružení volného obchodu; státní podpora; kontrola státní pomoci; Norsko; sociální příspěvek; regionální rozvoj
Platnost do12/31/9999        
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorMPSV             Datum převzetí gesce:  07/25/2005

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti