ISAP-Directory-32021R1814
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32021R1814
NázevNařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/1814 ze dne 7. října 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2021/46)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 367    Datum : 10/15/2021   Str. : 0002-0003
EUROVOCpokuta ; nařizovací moc ; správní sankce ; Evropská centrální banka ; řízení o nesplnění povinnosti (EU) ; typ podniku
Platnost do12/31/9999        
Platnost od03.11.2021
Lhůta pro implementaci03.11.2021
Změny aktivníZměna 31999R2157 Nahrazení článek 11 odstavec 1 Znění Změna 31999R2157 Nahrazení článek 11 odstavec 2 Změna 31999R2157 Nahrazení článek 11 odstavec 3 Znění Změna 31999R2157 Nahrazení článek 11 odstavec 5 Znění Změna 31999R2157 Nahrazení článek 12 odstavec 1 Znění Změna 31999R2157 Nahrazení článek 3 odstavec 1 Znění
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  11/02/2021

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti