ISAP-Directory-32014L0028
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32014L0028
NázevSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (přepracované znění)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 096    Datum : 03/29/2014   Str. : 0001-0044
EUROVOCpřibližování legislativy ; dohled nad trhem ; bezpečnostní norma ; technická norma ; povolení k prodeji ; značka kvality ES ; výbušnina
Platnost do12/31/9999        
Platnost od20/04/2016; Provádění Částečné provádění Viz Čl. 54
Lhůta pro implementaci19.04.2016
Změny aktivní31993L0015 Zrušení 32003R1882 Změna Částečné zrušení 32004L0057 Zrušení 32009R0219 Změna Částečné zrušení 32012R1025 Změna Částečné zrušení 52011PC0771 Přijetí
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  04/10/2014

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti