ISAP-Directory-32014H0070
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)32014H0070
Název2014/70/EU: Doporučení Komise ze dne 22. ledna 2014 o minimálních zásadách pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 039    Datum : 02/08/2014   Str. : 0072-0078
EUROVOCplyn; znečišťování ropnými produkty; vliv na životní prostředí; plynárenský průmysl; důlní dobývání; zdravotní inspekce; výroba energie; kontrola znečištění
Platnost do12/31/9999        
Platnost od28/02/2014; Vstoupení v platnost Den vyhlášení +20
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní-
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  02/13/2014

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti