ISAP-Directory-41965D0322(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)41965D0322(01)
NázevRozhodnutí ze dne 11. března 1965 zástupců vlád členských států, kteří se sešli ve zvláštní Radě ministrů, kterým se mění rozhodnutí ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví
Publikaceč. OJ : P 046    Datum : 03/22/65   Str. : 0698-0699
EUROVOCjednací řád; důlní provoz; bezpečnost při práci; bezpečnost budov; rozhodovací orgán (EU)
Platnost do12/31/2003         32003D0913(01) implicitně
Platnost od
Lhůta pro implementaci
Změny aktivníZměna 41957D0831(01) Nahrazení článek 17
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  10/09/98

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti