ISAP-Directory-41957D0831(01)
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)41957D0831(01)
NázevRozhodnutí o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví
Publikaceč. OJ : A 028    Datum : 08/31/57   Str. : 0487 - 0490
EUROVOCorgán EU; jednací řád; uhelný průmysl; bezpečnost při práci; statistika; pracovní úraz
Platnost do12/31/9999        
Platnost od09/07/1957; Vstoupení v platnost Den dokumentu
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČBÚ             Datum převzetí gesce:  10/09/98

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti