ISAP-Directory-42003D0767
Informační systém pro aproximaci práva

Directory

Detail dokumentuOdbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 1
Directory
          Identifikace předpisu ES
Číslo (Celex)42003D0767
NázevROZHODNUTÍ PŘIJATÉ VZÁJEMNOU DOHODOU NA ÚROVNI HLAV STÁTŮ NEBO PŘEDSEDŮ VLÁD VLÁDAMI ČLENSKÝCH STÁTŮ, KTERÉ PŘIJALY JAKO SVOU MĚNU EURO, ze dne 16. října 2003 o jmenování prezidenta Evropské centrální banky (2003/767/ES)
Odkaz (Eur-Lex)pdf dokument
Publikaceč. OJ : L 277    Datum : 10/28/2003   Str. : 0016 - 0016
EUROVOC
Platnost do10/31/2011         31/10/2011; End of term of office See Art. 1
Platnost od16/10/2003; Entry into force Date of document
Lhůta pro implementaci
Změny aktivní
GestorČNB             Datum převzetí gesce:  11/28/2003

2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti