ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Název dokumentu
Část :Část II. - Datum dokumentu


Text:Část II. - DATUM dokumentu
of 24 May 1978du 24 mai 1978vom 24. Mai 1978ze dne 27. května 1978

Pokud následuje vedlejší věta (např. Nařízení Rady (EHS) č. 1266/98 ze dne 29. května 1998, kterým se provádí), následuje za datem čárka.


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti