ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Pomocné prostředky při překladech
Část :B. Další pomocné prostředky v kanceláři


Text:B. Další pomocné prostředky v kanceláři

· Plnotextová databáze Evropské unie Celex na CD-ROM (anglická, francouzská a německá verze)
· Official Journal na mikrofiši (anglická, francouzská a německá verze)
· Directory of Community Legislation in Force (Vychází každého půl roku s tříměsíčním zpožděním.)

Následující příručky EU by měly být k dispozici :

· Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství, L. Tichý a kol., Linde, Praha 1997
· Čtyřjazyčný právnický slovník, E. Le Docte, CODEX, Praha 1997
· Guide to Acronyms and Abbreviations Commonly used in the EC, Turner, Kenneth, Brown
· Glossary of Terms Relating to the Internal Market (taken from White Paper)
· Multilingual Glossary of Abbreviations, Council of the European Union, 1994
· European Communities Glossary, French – English, Council of the European Communities, 19902013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti