ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :8. ZÁVĚRY


Text:

ZÁVĚRY RADY
ze dne.....
.......................................
RADA EVROPSKÉ UNIE,


[s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,]

[vzhledem k tomu, že ......,]

[1) SCHVALUJE ......;

2) BERE V ÚVAHU........;

3) ZDŮRAZŇUJE zájem na .....;

4) ZAZNAMENÁVÁ ........;

5) POZNAMENÁVÁ........;

6) VYZÝVÁ .................


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti