ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :8. CONCLUSIONS


Text:

COUNCIL CONCLUSIONS
of ..............
...............................................................................


THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

[Having regard to the Treaty establishing the European Community,]

[Whereas ......,]


[(1) APPROVES ......;

(2) CONSIDERS ......;

(3) EMPHASIZES the interest in .....;

(4) RECORDS .......;

(5) NOTES ......;

(6) INVITES ......]


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti