ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Šablony
Část :2. Rozhodnutí


Text:Rozhodnuti Rady.dotRozhodnuti EP a Rady sui gen.dotRozhodnuti EP a Rady.dotRozhodnuti Komise sui gen.dotRozhodnuti Komise.dotRozhodnuti Rady sui gen.dotRozhodnuti ECB.dot


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti