ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Název dokumentu
Část :Část IV. – Informativní doplněk


Text:Část IV. – Informativní doplněk

Vyskytují se tyto typy informativního doplňku

1. informace o oznámení adresátovi (je-li jej třeba k platnosti aktu)

notified under document number C(1998) 3154notifiée sous le numéro C(1998) 3154Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 3154oznámeno pod číslem K(1998) 3154

2. informace o významu pro Evropský hospodářský prostor

Text with EEA relevanceTexte présentent de l’interęt pou l’EEEText von Bedeutung für den EWRText s významem pro EHP
3. informace o závazném jazykovém znění

Only the XXX text is authenticLe texte en langue XXX est le seul faisant foiNur der XXX Text is verbindlichPouze XXX znění je závazné

4. číslo dokumentu, není-li uvedeno v části I

1.97/83/EC97/83/CE97/83/EG97/83/ES
2.84/255/EEC84/255/CEE84/255/EWG84/255/EHS
3.95/614/ECSC95/614/CECA95/614/EGKS95/614/ESUO
4.92/547/Euratom92/547/Euratom92/547/Euratom92/547/Euratom
5.95/1/EC, Euratom, ECSC95/1/CE, Euratom, CECA95/1/EG, Euratom, EKGS95/1/ES, Euratom, ESUO
6.97/105/JHA97/105/JAI97/105/JI97/105/JVV
7.99/12/CFSP99/12/PESC99/12/GASP99/12/SZBP
8.ECB/1998/17BCE/1998/17EZB/1998/17ECB/1998/17
9.97/662/CMS97/662/CEM97/662/MSÜ97/662/VČS
10.93/C 225/0493/C 225/0493/C 225/0493/C 225/04
11.COM(93) 299 finalCOM(93) 299 finalKOM(93) 299 endg.KOM(93) 299 v konečném znění
12.SEC(89) 2187 finalSEC(89) 2187 finalSEC(89) 2187 endg.SEC(89) 2187 v konečném znění
13.PE 220.895/fin.PE 220.895/fin.EP 220.895/end.EP 220.895/v konečném znění
14.ESC 236/94CES 236/94WSA 236/94HSV 236/942013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti