ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část VIII. – Datace a podpisy


Text:Část VIII. – Datace a podpisy

A. Datace má tuto podobu:

1.Done at Brussels (Luxembourg, Frankfurt am Main), 12 October 1992.Fait ŕ Bruxelles (Luxembourg, Francfort-sur-le-Main) le 12 octobre 1992.(Geschehen zu) Brüssel (Luxemburg, Frankfurt am Main), den 12. Oktober 1992V Bruselu (Lucemburku, Frankfurtu nad Mohanem) dne 12. října 1992.
2.This Decision was considered and adopted by the High Authority at its meeting on 25 June 1954.La présente décision a été délibérée et adoptée par la Haute Autorité au cours de sa séance du 25 juin 1954.Die vorstehende Entscheidung wurde von der Hohen Behörde in der Sitzung vom 25. Juni 1954 beraten und beschlossen.Toto rozhodnutí bylo projednáno a přijato Vysokým úřadem na jeho zasedání dne 25. června 1954.

B. Podpisy

a) Instituce, jejímž jménem je akt podepisován

1.For the CouncilPar le ConseilIm Namen des Rates / Für den RatZa Radu
2.For the CommissionPar la CommissionFür die KommissionZa Komisi
3.For the European ParliamentPar le Parlement européenFür den Europäischen ParlamentZa Evropský parlament
4.For the High AuthorityPar la Haute AutoritéFür die Hohe BehördeZa Vysoký úřad
5.On behalf of the Governing Council of ECBPour le Conseil des gouverneurs de la BCEZa Radu guvernérů ECB
6.For and on behalf of the General CouncilPour le Conseil généralNamens und im Auftrag des Erweiterten RatesZa Generální radu
7.For and on behalf of the Governing CouncilPour le Conseil des gouverneursNamens und im Auftrag des EZB-RatesZa Radu guvernérů
8.Fot the governmentPour (par) le gouvernement …Für die Regierung…Za vládu …
9.For the ACP-E(E)C Council of MinistersPour (par) le Conseil des ministres ACP-C(E)EFür den AKP-E(W)G-MinisterratZa Radu ministrů AKT-E(H)S
10.By the ACP- E(E)C Committee of AmbassadorsPar le Comité des ambassadeurs ACP- C(E)EFür den AKP-E(W)G-BotschafterausschussZa Výbor velvyslanců AKT-E(H)S

11.For the Association CouncilPar le Conseil d’associationIm Namen des AssoziationsratesZa Radu přidružení
12.For the Cooperation CouncilPar le Conseil de coopérationIm Namen des KooperationsratesZa Radu pro spolupráci
13.For the (EEA) Joint CommitteePar le Comité mixte / paritaire (de l’EEE)Für den Gemeinsamen / Gemischten (EWR-) AusschussZa Smíšený výbor (EHP)

b) Jméno podepsané osoby (podle originálu; ženská příjmení se nepřechylují)

c) Funkce podepsané osoby

1.The PresidentPrésidentDer Präsidentpředseda (předsedkyně)
2.The Vice-PresidentVice-présidentVizepräsidentmístopředseda (místopředsedkyně)
3.Member of the CommissionMembre de la CommissionMitglied der Kommissiončlen Komise (členka Komise)
4.The President of the ECBLe président de la BCEDer Präsident der EZBPrezident (Prezidentka) ECB2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti