ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Preambule
Část :Část I. – Název instituce vydávající akt


Text:Část I. – NÁZEV INSTITUCE VYDÁVAJÍCÍ AKT

Nejčastější případy jsou:

1.The European CouncilLe Conseil européenDer Europäische RatEvropská rada
2.The Council of the European UnionLe Conseil de l’Union européenneDer Rat der Europäischen UnieRada Evropské unie (od 8. 11. 1993)
3.The Council of the European CommunitiesLe Conseil des Communautés européennesDer Rat der Europäischen GemeinschaftenRada Evropských společenství (1. 7. 1967 až 8. 11. 1993)
4.The Council of the European Economic CommunityLe Conseil de la Communauté économique européenneDer Rat der Europäischen Wirtschafts-gemeinschaftRada Evropského hospodářského společenství (do 1. 7. 1967)
5.The Council of the European Atomic Energy CommunityLe Conseil de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueDer Rat der Europäischen AtomgemeinschaftRada Evropského společenství pro atomovou energii (do 1. 7. 1967)
6.The European ParliamentLe Parlement européenDer Europäische ParlamentEvropský parlament
7.The European Parliament and the Council of the European UnionLe Parlement européen et le Conseil de l’Union européenneDer Europäische Parlament und der Rat der Europäischen UnionEvropský parlament a Rada Evropské unie
8.The High AuthorityLa Haute AutoritéDie Hohe BehördeVysoký úřad
9.The Commission of the European CommunitiesLa Commission des Communautés européennesDie Kommission der Europäischen GemeinschaftenKomise Evropských společenství (od 1. 7. 1967)
10.The Commission of the European Economic CommunityLa Commission de la Communauté économique européenneDie Kommission der Europäischen Wirtschafts-gemeinschaftKomise Evropského hospodářského společenství (do 1. 7. 1967)
11.The Commission of the European Atomic Energy CommunityLa Commission de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueDie Kommission der Europäischen AtomgemeinschaftKomise Evropského společenství pro atomovou energii (do 1. 7. 1967)

12.The Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council
(, and the Commission of the European Communities)
Les représentants des gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du Conseil
(,et la Commission des Communauts européennes)
Die im Rat vereinigte Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
(und die Kommission der Europäischen Gemeinchaften)
Zástupci vlád členských států Evropských společenství, zasedajících v Radě
(, a Komise Evropských společenství)
13.The Governing Council of the European Central BankLe Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenneDer EZB-RatRada guvernérů Evropské centrální banky
14.The General Council of the European Central BankLe Conseil général de la Banque centrale européenneDer Erweiterte Rat der EZBGenerální rada Evropské centrální banky
15.The Board of Governors (of the European Investment Bank) Le Conseil des gouverneurs (de la Banque européenne d’investissement)Der Rat der Gouverneure (der Europäischen Investitionsbank)Rada guvernérů (EIB)
16.The CourtLa CourDer HofSoudní dvůr
17.The Court of JusticeLa Cour de justiceDer GerichtshofSoudní dvůr
18.The Court of First InstanceLe Tribunal de la premičre instanceDas Gericht erster InstanzSoud prvního stupně
19.The Economic and Social CommitteeLe comité économique et socialDer Wirtschafts- und SozialausschussHospodářský a sociální výbor
20.The Committee of RegionsLe comité des régionsDer Ausschuss der RegionenVýbor regionů
21.The Court of AuditorsLa Cour des comptesDer RechnungshofÚčetní dvůr
22.The Management Board (of Europol)Le Conseil d’administration (d’Europol)Verwaltungsrad (des Europols)Správní rada (Europolu)
23.The Supply Agency (of the European Atomic Energy Community)L’Ägence d’approvisionnement (de la Communauté européenne de l’énergie atomique)Die Versorgungsagentur (der Europäischen Atomgemeinschaft)Zásobovací agentura (Evropského společenství pro atomovou energii)
24.The Consultative Committee (of the European Coal and Steel Community)Le Comité consultatif (de la Communauté européenne du Charbon et de l’acier)Der Beratende Ausschuss (der Europäischen Kohl- und Stahlgemeinschaft)Poradní výbor (Evropského společenství uhlí a oceli)2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti