ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Šablony
Část :4. Doporučení


Text:Doporuceni Rady.dotDoporuceni Komise.dot


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti