ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :7. USNESENÍ


Text:USNESENÍ RADY

ze dne....
..................................................RADA EVROPSKÉ UNIE,

[s ohledem na Smlouvu...............,]

[s ohledem na návrh usnesení předložený Komisí,]

[s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,]

[s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,]

[usilujíc ......,]

[poznamenávajíc, že ............,]

[vědoma si ........,]

[přejíc si .....,]

[shledávajíc.................,]

[přesvědčena, že .........,]

[zvažujíc ..........,]

[vzhledem k tomu, že ......,]

[PŘIJÍMÁ TOTO USNESENÍ:]

[SOUHLASÍ s......]

[SOUHLASILA S TÍMTO:]

[VYZÝVÁ .......]

[POZNAMENÁVÁ .............]

[...............]


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti