ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část II. – Názvy ustanovení


Text:Část II. – NÁZVY USTANOVENÍ
1.Aim nebo PurposeObjectif nebo ObjetZielsetzungen nebo ZweckÚčel
2.Scope nebo Field of applicationÉtendue nebo Portée nebo Champ d’application nebo Domaine d’applicationGeltungsbereich nebo AnwendungsbereichOblast působnosti
3.DefinitionsDéfinitionsBegriffsbestim-mungenDefinice
4.Subsidiary definitionsDéfinitions subsidiairesErgänzende Begriffs-bestimmungenPomocné definice
5.Basic provisionsDispositions de baseGrundbestimmungenZákladní ustanovení
6.General provisionsDispositions généralesAllgemeine BestimmungenObecná ustanovení
7.Miscellaneous provisionsDispositions diversesSonstige BestimmungenRůzná ustanovení
8.Other provisionsAutres dispositionsAndere BestimmungenJiná ustanovení
9.Notification and reportingNotification et rapportsMitteilung und BerichteOznamování a zprávy
10.Technical adjustmentsAdaptations techniquesTechnische AnpassungenTechnické úpravy
11.Advisory CommitteeComité consultatifBeratender AusschussPoradní výbor
12.Advisory (Committee) procedureProcédure (de comité) consultatifVerfahren des beratenden AusschussesPoradní postup (Postup projednávání v poradním výboru)
13.Management CommitteeComité de gestionVerwaltungsausschussŘídící výbor
14.Management (Committee) procedureProcédure (de comité) de gestionVerfahren des Verwaltungs-ausschussesŘídicí postup (Postup projednávání v řídícím výboru)
15.Regulatory CommitteeComité de réglementationRegelungsausschussRegulativní výbor
16.Regulatory (Committee) procedureProcédure (de comité) de réglementationVerfahren des Regelungs-ausschussesRegulativní postup (Postup projednávání v regulativním výboru)
17.Safeguard procedureProcédure de sauveguardeSchutzverfahrenOchranný postup

18.Liaison with the authorities of the Member StatesLiaison avec les authorités compétentes des Etats membresVerbindung mit den Behörden der MitgliedstaatenSpolupráce s orgány členských států
19.Transitional provisionsDispositions transitoiresÜbergangs-bestimmungenPřechodná ustanovení
20.Final provisionsDispositions finalesSchluss-bestimmungenZávěrečná ustanovení
21.ReviewRéexamenÜberprüfungPřezkum
22.TranspositionTranspositionUmsetzungProvedení
23.Implementing provisionsDispositions d’applicationDurchführungs-bestimmungenProváděcí ustanovení
24.Entry into forceEntrée en vigueurInkrafttretenVstup v platnost
25.PublicationPublicationVeröffentlichungZveřejnění nebo Vyhlášení
26.AddresseesDéstinatairesAdressatenUrčení


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti