ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Pomocné prostředky při překladech
Část :A. Pravidla pravopisu a jiné příručky pro český jazyk


Text:A. Pravidla pravopisu a jiné příručky pro český jazyk

Je nutno dodržovat pokyny uvedené v těchto příručkách:

· Slovník spisovného jazyka českého, díl I - IV. Praha, Academia 1989
· Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha, Academia 1998
· Pravidla českého pravopisu. Praha, Academia 1993 a další vydání
· Pravidla českého pravopisu. Praha, Pansofia 1993 a další vydání
· Akademický slovník cizích slov, díl I – II. Praha, Academia 19952013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti