ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Obecné pokyny k překladu právních předpisů ES
Část :A. Požadavky na jazyk a styl českých textů


Text:A. Požadavky na jazyk a styl českých textů

Základní požadavky kladené na překlad právních předpisů vyplývají z obecných požadavků odborného stylu, k nimž patří:

· jednoznačnost, přesnost - tj. přeložit vše důležité pro smysl vyjádření, vyvarovat se falešných skladebných dvojic (program Komise na ochranu vody”, “nebezpečí přípravku pro zdraví”) apod.
· ustálenost, jednotnost a důslednost v používání termínů – obvyklá zásada, že opakování slov je neobratné, zde neplatí; je třeba se naprosto důsledně vyhýbat obměňování termínů a standardních vazeb a dodržovat jednotný překlad nejpoužívanějších formulací
· srozumitelnost – tj. např. vyvarovat se přílišného hromadění podstatných jmen slovesných (za účelem usnadnění provádění opatření), upřednostnění stručnějších možností vyjádření (v průběhu procesu přeměny – během přeměny) nebo naopak vložení potřebného výrazu apod.
· neexpresívnost – tj. vyhýbat se expresívním, archaickým nebo slangovým výrazům, včetně tzv. odborného slangu

Pokud jde o pravopis, překladatel se samozřejmě musí řídit Pravidly českého pravopisu a dále uvedenými příručkami.2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti