Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Annex XIII
Název :Appendix A referred to in Chapter 1 of Annex XIII
Jazyk :Anglicky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text:
2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti