Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :PŘÍLOHA II
Název :Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/ Příloha II/cs 106 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23. 2. 1970, s. 1), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31978 L 0315: směrnice Rady 78/315/EHS ze dne 21. 12. 1977 (Úř. věst. L 81, 28. 3. 1978, s. 1), – 31978 L 0547: směrnice Rady 78/547/EHS ze dne 12. 6. 1978 (Úř. věst. L 168, 26. 6. 1978, s. 39), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31980 L 1267: směrnice Rady 80/1267/EHS ze dne 16. 12. 1980 (Úř. věst. L 375, 31. 12. 1980, s. 34), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0358: směrnice Rady 87/358/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 51), – 31987 L 0403: směrnice Rady 87/403/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 220, 8. 8. 1987, s. 44), – 31992 L 0053: směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18. 6. 1992 (Úř. věst. L 225, 10. 8. 1992, s. 1), – 31993 L 0081: směrnice Komise 93/81/EHS ze dne 29. 9. 1993 (Úř. věst. L 264, 23. 10. 1993, s. 49), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31. 10. 1995 (Úř. věst. L 266, 8. 11. 1995, s. 1), – 31996 L 0027: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/27/ES ze dne 20. 5. 1996 (Úř. věst. L 169, 8. 7. 1996, s. 1), – 31996 L 0079: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES ze dne 16. 12. 1996 (Úř. věst. L 18, 21. 1. 1997, s. 7), – 31997 L 0027: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES ze dne 22. 7. 1997 (Úř. věst. L 233, 25. 8. 1997, s. 1), – 31998 L 0014: směrnice Komise 98/14/ES ze dne 6. 2. 1998 (Úř. věst. L 91, 25. 3. 1998, s. 1), – 31998 L 0091: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES ze dne 14. 12. 1998 (Úř. věst. L 11, 16. 1. 1999, s. 25), – 32000 L 0040: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26. 6. 2000 (Úř. věst. L 203, 10. 8. 2000, s. 9), – 32001 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. 9. 2001 (Úř. věst. L 292, 9. 11. 2001, s. 21), – 32001 L 0085: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20. 11. 2001 (Úř. věst. L 42, 13. 2. 2002, s. 1), – 32001 L 0092: směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30. 10. 2001 (Úř. věst. L 291, 8. 11. 2001, s. 24), – 32001 L 0116: směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. 12. 2001 (Úř. věst. L 18, 21. 1. 2002, s. 1). a) V příloze VII se seznam v oddílu 1 nahrazuje tímto: “1 pro Německo; 2 pro Francii; 3 pro Itálii; 4 pro Nizozemsko; 5 pro Švédsko; 6 pro Belgii; 7 pro Maďarsko; 8 pro Českou republiku; 9 pro Španělsko; 11 pro Spojené království; 12 pro Rakousko; 13 pro Lucembursko; 17 pro Finsko; 18 pro Dánsko; 20 pro Polsko; 21 pro Portugalsko; 23 pro Řecko; 24 pro Irsko; 26 pro Slovinsko; 27 pro Slovensko; 29 pro Estonsko; 32 pro Lotyšsko; 36 pro Litvu; CY pro Kypr; MT pro Maltu”. b) V příloze IX se bod 47 na druhé straně části I i II nahrazuje tímto: “47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla), pokud existuje: Belgie: . . . . . . . . . . . . . . . . . Česká republika: . . . .. . . . . . . . . Dánsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Německo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estonsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Řecko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Španělsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irsko: . . . . . . . . . . . . . . Itálie: . . . . . . . . . . . . . . Kypr: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lotyšsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Litva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucembursko: . . . . . . . . . . . . . . . Maďarsko: . . . . . . . . . . . Malta: . . . . . . . . . . . . . Nizozemsko: . . . . . . . . . . . . . . . . Rakousko: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Polsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugalsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovinsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Slovensko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Švédsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojené království: . . . . . . . . . . .. ” . 2. 31970 L 0157: Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 42, 23. 2. 1970, s. 16), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31973 L 0350: směrnice Komise 73/350/EHS ze dne 7. 11. 1973 (Úř. věst. L 321, 22. 11. 1973, s. 33), – 31977 L 0212: směrnice Rady 77/212/EHS ze dne 8. 3. 1977 (Úř. věst. L 66, 12. 3. 1977, s. 33), – 31981 L 0334: směrnice Komise 81/334/EHS ze dne 13. 4. 1981 (Úř. věst. L 131, 18. 5. 1981, s. 6), – 31984 L 0372: směrnice Komise 84/372/EHS ze dne 3. 7. 1984 (Úř. věst. L 196, 26. 7. 1984, s. 47), – 31984 L 0424: směrnice Rady 84/424/EHS ze dne 3. 9. 1984 (Úř. věst. L 238, 6. 9. 1984, s. 31), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31992 L 0097: směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10. 11. 1992 (Úř. věst. L 371, 19. 12. 1992, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31996 L 0020: směrnice Komise 96/20/ES ze dne 27. 3. 1996 (Úř. věst. L 92, 13. 4. 1996, s. 23), – 31999 L 0101: směrnice Komise 1999/101/ES ze dne 15. 12. 1999 (Úř. věst. L 334, 28. 12. 1999, s. 41). V příloze II se v bodu 4.2 doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 3. 31970 L 0220: Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6. 4. 1970, s. 1), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31974 L 0290: směrnice Rady 74/290/EHS ze dne 28. 5. 1974 (Úř. věst. L 159, 15. 6. 1974, s. 61), – 31977 L 0102: směrnice Komise 77/102/EHS ze dne 30. 11. 1976 (Úř. věst. L 32, 3. 2. 1977, s. 32), – 31978 L 0665: směrnice Komise 78/665/EHS ze dne 14. 7. 1978 (Úř. věst. L 223, 14. 8. 1978, s. 48), – 31983 L 0351: směrnice Rady 83/351/EHS ze dne 16. 6. 1983 (Úř. věst. L 197, 20. 7. 1983, s. 1), – 31988 L 0076: směrnice Rady 88/76/EHS ze dne 3. 12. 1987 (Úř. věst. L 36, 9. 2. 1988, s. 1), – 31988 L 0436: směrnice Rady 88/436/EHS ze dne 16. 6. 1988 (Úř. věst. L 214, 6. 8. 1988, s. 1), – 31989 L 0458: směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18. 7. 1989 (Úř. věst. L 226, 3. 8. 1989, s. 1), – 31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17. 7. 1989 (Úř. věst. L 238, 15. 8. 1989, s. 43), – 31991 L 0441: směrnice Rady 91/441/EHS ze dne 26. 6. 1991 (Úř. věst. L 242, 30. 8. 1991, s. 1), – 31993 L 0059: směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28. 6. 1993 (Úř. věst. L 186, 28. 7. 1993, s. 21), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31994 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. 3. 1994 (Úř. věst. L 100, 19. 4. 1994, s. 42), – 31996 L 0044: směrnice Komise 96/44/ES ze dne 1. 7. 1996 (Úř. věst. L 210, 20. 8. 1996, s. 25), – 31996 L 0069: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/69/ES ze dne 8. 10. 1996 (Úř. věst. L 282, 1. 11. 1996, s. 64), – 31998 L 0069: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. 10. 1998 (Úř. věst. L 350, 28. 12. 1998, s. 1), – 31998 L 0077: směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. 10. 1998 (Úř. věst. L 286, 23. 10. 1998, s. 34), – 31999 L 0102: směrnice Komise 1999/102/ES ze dne 15. 12. 1999 (Úř. věst. L 334, 28. 12. 1999, s. 43), – 32001 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/1/ES ze dne 22. 1. 2001 (Úř. věst. L 35, 6. 2. 2001, s. 34), – 32001 L 0100: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/100/ES ze dne 7. 12. 2001 (Úř. věst. L 16, 18. 1. 2002, s. 32), – 32002 L 0080: směrnice Komise 2002/80/ES ze dne 3. 10. 2002 (Úř. věst. L 291, 28. 10. 2002, s. 20). V příloze XIII se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 4. 31970 L 0221: Směrnice Rady 70/221/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 76, 6. 4. 1970, s. 23), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31979 L 0490: směrnice Komise 79/490/EHS ze dne 18. 4. 1979 (Úř. věst. L 128, 26. 5. 1979, s. 22), – 31997 L 0019: směrnice Komise 97/19/ES ze dne 18. 4. 1997 (Úř. věst. L 125, 16. 5. 1997, s. 1), – 32000 L 0008: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/8/ES ze dne 20. 3. 2000 (Úř. věst. L 106, 3. 5. 2000, s. 7). V příloze II se v sloupci v bodu 6.2 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 5. 31970 L 0388: Směrnice Rady 70/388/EHS ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel (Úř. věst. L 176, 10. 8. 1970, s. 12), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V příloze I se v bodu 1.4.1 do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 6. 31971 L 0127: Směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (Úř. věst. L 68, 22. 3. 1971, s. 1), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31979 L 0795: směrnice Komise 79/795/EHS ze dne 20. 7. 1979 (Úř. věst. L 239, 22. 9. 1979, s. 1), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31985 L 0205: směrnice Komise 85/205/EHS ze dne 18. 2. 1985 (Úř. věst. L 90, 29. 3. 1985, s. 1), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31986 L 0562: směrnice Komise 86/562/EHS ze dne 6. 11. 1986 (Úř. věst. L 327, 22. 11. 1986, s. 49), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31988 L 0321: směrnice Komise 88/321/EHS ze dne 16. 5. 1988 (Úř. věst. L 147, 14. 6. 1988, s. 77), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V dodatku 2 k příloze II se v bodu 4.2 doplňují do výčtu rozlišovacích značek/písmen nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 7. 31971 L 0320: Směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 202, 6. 9. 1971, s. 37), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31974 L 0132: směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11. 12. 1974 (Úř. věst. L 74, 19. 3. 1974, s. 7), – 31975 L 0524: směrnice Komise 75/524/EHS ze dne 25. 7. 1975 (Úř. věst. L 236, 8. 9. 1975, s. 3), – 31979 L 0489: směrnice Komise 79/489/EHS ze dne 18. 4. 1979 (Úř. věst. L 128, 26. 5. 1979, s. 12), – 31985 L 0647: směrnice Komise 85/647/EHS ze dne 23. 12. 1985 (Úř. věst. L 380, 31. 12. 1985, s. 1), – 31988 L 0194: směrnice Komise 88/194/EHS ze dne 24. 3. 1988 (Úř. věst. L 92, 9. 4. 1988, s. 47), – 31991 L 0422: směrnice Komise 91/422/EHS ze dne 15. 7. 1991 (Úř. věst. L 233, 22. 8. 1991, s. 21), – 31998 L 0012: směrnice Komise 98/12/ES ze dne 27. 1. 1998 (Úř. věst. L 81, 18. 3. 1998, s. 1). V příloze XV se v sloupci v bodu 4.4.2 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 8. 31972 L 0245: Směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel (Úř. věst. L 152, 6. 7. 1972, s. 15), ve znění: – 31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17. 7. 1989 (Úř. věst. L 238, 15. 8. 1989, s. 43), – 31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31. 10. 1995 (Úř. věst. L 266, 8. 11. 1995, s. 1). V příloze I se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 9. 31974 L 0061: Směrnice Rady 74/61/EHS ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel (Úř. věst. L 38, 11. 2. 1974, s. 22), ve znění: – 31995 L 0056: směrnice Komise 95/56/ES, Euratom ze dne 8. 11. 1995 (Úř. věst. L 286, 29. 11. 1995, s. 1). V příloze I se v sloupci v bodu 5.1.1 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 10. 31974 L 0150: Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 28. 3. 1974, s. 10), ve znění: – 31979 L 0694: směrnice Rady 79/694/EHS ze dne 24. 7. 1979 (Úř. věst. L 205, 13. 8. 1979, s. 17), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. 12. 1982 (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 45), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31988 L 0297: směrnice Rady 88/297/EHS ze dne 3. 5. 1988 (Úř. věst. L 126, 20. 5. 1988, s. 52), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23. 9. 1997 (Úř. věst. L 277, 10. 10. 1997, s. 24), – 32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14. 1. 2000 (Úř. věst. L 21, 26. 1. 2000, s. 23), – 32000 L 0025: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. 5. 2000 (Úř. věst. L 173, 12. 7. 2000, s. 1), – 32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8. 1. 2001 (Úř. věst. L 28, 30. 1. 2001, s. 1). a) V čl. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “vnitrostátní schválení typu” v českém právu, – “riiklik tüübikinnitus” v estonském právu, – “¸ăęńéóç Ôýđďő” v kyperském právu, – “Tipa apstiprinâđana” v lotyšském právu, – “tipo patvirtinimas” v litevském právu, – “típusjóváhagyás” v maďarském právu, – “tip approvat” v maltézském právu, – “homologacja typu pojazdu” v polském právu, – “homologacija” v slovinském právu, – “typové schválenie” v slovenském právu. ” b) V seznamu v kapitole C části II dodatku 1 oddílu 1 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. c) V části 1 přílohy III se bod 16 nahrazuje tímto: “16. VÝKON NEBO TŘÍDA(Y) PRO DAŇOVÉ ÚČELY Ż Itálie: Ż Francie: ŻŠpanělsko: Ż Belgie: Ż Německo: Ż Lucembursko: Ż Dánsko: Ż Nizozemsko: Ż Řecko: Ż Spojené království: Ż Irsko: Ż Portugalsko: Ż Rakousko: Ż Finsko: Ż Švédsko: Ż Česká republika: Ż Estonsko: Ż Kypr: Ż Lotyšsko: Ż Litva: Ż Maďarsko: Ż Malta: Ż Polsko: Ż Slovinsko: Ż Slovensko: ”. 11. 31974 L 0408: Směrnice Rady 74/408/EHS ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Úř. věst. L 221, 12. 8. 1974, s. 1), ve znění: – 31981 L 0577: směrnice Rady 81/577/EHS ze dne 20. 7. 1981 (Úř. věst. L 209, 29. 7. 1981, s. 34), – 31996 L 0037: směrnice Komise 96/37/ES ze dne 17. 6. 1996 (Úř. věst. L 186, 25. 7. 1996, s. 28). V příloze I se v sloupci v bodu 6.2.1 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 12. 31974 L 0483: Směrnice Rady 74/483/EHS ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel (Úř. věst. L 266, 2. 10. 1974, s. 4), ve znění: – 31979 L 0488: směrnice Rady 79/488/EHS ze dne 18. 4. 1979 (Úř. věst. L 128, 26. 5. 1979, s. 1), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 3.2.2.2 doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 13. 31975 L 0322: Směrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného kolovými zemědělskými a lesnickými traktory (elektromagnetická kompatibilita) (Úř. věst. L 147, 9. 6. 1975, s. 28), ve znění: – 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. 12. 1982 (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 45), – 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23. 9. 1997 (Úř. věst. L 277, 10. 10. 1997, s. 24), – 32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14. 1. 2000 (Úř. věst. L 21, 26. 1. 2000, s. 23), – 32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8. 1. 2001 (Úř. věst. L 28, 30. 1. 2001, s. 1). V bodu 5.2 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 14. 31976 L 0114: Směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 1), ve znění: – 31978 L 0507: směrnice Komise 78/507/EHS ze dne 19. 5. 1978 (Úř. věst. L 155, 13. 6. 1978, s. 31), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V bodu 2.1.2 přílohy se do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 15. 31976 L 0757: Směrnice Rady 76/757/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 32), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0029: směrnice Komise 97/29/ES ze dne 11. 6. 1997 (Úř. věst. L 171, 30. 6. 1997, s. 11). V bodu 4.2.1 přílohy I se do textu doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 16. 31976 L 0758: Směrnice Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, denních svítilen a bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 54), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31989 L 0516: směrnice Komise 89/516/EHS ze dne 1. 8. 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0030: směrnice Komise 97/30/ES ze dne 11. 6. 1997 (Úř. věst. L 171, 30. 6. 1997, s. 25). V bodu 5.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 17. 31976 L 0759: Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 71), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31989 L 0277: směrnice Komise 89/277/EHS ze dne 28. 3. 1989 (Úř. věst. L 109, 20. 4. 1989, s. 25), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0015: směrnice Komise 1999/15/ES ze dne 16. 3. 1999 (Úř. věst. L 97, 12. 4. 1999, s. 14). V příloze I se v bodu 4.2.1 doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 18. 31976 L 0760: Směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 85), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0031: směrnice Komise 97/31/ES ze dne 11. 6. 1997 (Úř. věst. L 171, 30. 6. 1997, s. 49). V bodu 4.2.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 19. 31976 L 0761: Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých ve schválených světlometech/svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 96), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31989 L 0517: směrnice Komise 89/517/EHS ze dne 1. 8. 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0017: směrnice Komise 1999/17/ES ze dne 18. 3. 1999 (Úř. věst. L 97, 12. 4. 1999, s. 45). Seznam v bodech 5.2.1 i 6.2.1 přílohy I se nahrazuje tímto: “1 pro Německo 2 pro Francii 3 pro Itálii 4 pro Nizozemsko 5 pro Švédsko 6 pro Belgii 7 pro Maďarsko 8 pro Českou republiku 9 pro Španělsko 11 pro Spojené království 12 pro Rakousko 13 pro Lucembursko 17 pro Finsko 18 pro Dánsko 20 pro Polsko 21 pro Portugalsko 23 pro Řecko 24 pro Irsko 26 pro Slovinsko 27 pro Slovensko 29 pro Estonsko 32 pro Lotyšsko 36 pro Litvu CY pro Kypr MT pro Maltu”. 20. 31976 L 0762: Směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 122), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0018: směrnice Komise 1999/18/ES ze dne 18. 3. 1999 (Úř. věst. L 97, 12. 4. 1999, s. 82). V bodu 4.2.1 příloze I se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 21. 31977 L 0536: Směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 1), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31989 L 0680: směrnice Rady 89/680/EHS ze dne 21. 12. 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 26), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0055: směrnice Komise 1999/55/ES ze dne 1. 6. 1999 (Úř. věst. L 146, 11. 6. 1999, s. 28). V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 22. 31977 L 0538: Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 60), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31989 L 0518: směrnice Komise 89/518/EHS ze dne 1. 8. 1989 (Úř. věst. L 265, 12. 9. 1989, s. 24), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0014: směrnice Komise 1999/14/ES ze dne 16. 3. 1999 (Úř. věst. L 97, 12. 4. 1999, s. 1). V bodu 4.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 23. 31977 L 0539: Směrnice Rady 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 72), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0032: směrnice Komise 97/32/ES ze dne 11. 6. 1997 (Úř. věst. L 171, 30. 6. 1997, s. 63). V bodu 4.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 24. 31977 L 0540: Směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 83), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0016: směrnice Komise 1999/16/ES ze dne 16. 3. 1999 (Úř. věst. L 97, 12. 4. 1999, s. 33). V bodu 4.2.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 25. 31977 L 0541: Směrnice Rady 77/541/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29. 8. 1977, s. 95), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31981 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20. 7. 1981 (Úř. věst. L 209, 29. 7. 1981, s. 32), – 31982 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2. 4. 1982 (Úř. věst. L 139, 19. 5. 1982, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31990 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30. 10. 1990 (Úř. věst. L 341, 6. 12. 1990, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31996 L 0036: směrnice Komise 96/36/ES ze dne 17. 6. 1996 (Úř. věst. L 178, 17. 7. 1996, s. 15), – 32000 L 0003: směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000 (Úř. věst. L 53, 25. 2. 2000, s. 1). V bodu 1.1.1 přílohy III se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 26. 31978 L 0318: Směrnice Rady 78/318/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel (Úř. věst. L 81, 28. 3. 1978, s. 49), ve znění: – 31994 L 0068: směrnice Komise 94/68/ES ze dne 16. 12. 1994 (Úř. věst. L 354, 31. 12. 1994, s. 1). V sloupci v bodu 7.2 přílohy I doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 27. 31978 L 0764: Směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 255, 18. 9. 1978, s. 1), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17. 12. 1982 (Úř. věst. L 378, 31. 12. 1982, s. 45), – 31983 L 0190: směrnice Komise 83/190/EHS ze dne 28. 3. 1983 (Úř. věst. L 109, 26. 4. 1983, s. 13), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31988 L 0465: směrnice Komise 88/465/EHS ze dne 30. 6. 1988 (Úř. věst. L 228, 17. 8. 1988, s. 31), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23. 9. 1997 (Úř. věst. L 277, 10. 10. 1997, s. 24), – 31999 L 0057: směrnice Komise 1999/57/ES ze dne 17. 6. 1996 (Úř. věst. L 148, 15. 6. 1999, s. 35). V bodu 3.5.2.1 přílohy II doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 28. 31978 L 0932: Směrnice Rady 78/932/EHS ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. věst. L 325, 20. 11. 1978, s. 1), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V bodu 1.1.1 přílohy VI doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 29. 31979 L 0622: Směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Úř. věst. L 179, 17. 7. 1979, s. 1), ve znění: – 31982 L 0953: směrnice Komise 82/953/EHS ze dne 15. 12. 1982 (Úř. věst. L 386, 31. 12. 1982, s. 31), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31988 L 0413: směrnice Komise 88/413/EHS ze dne 22. 6. 1988 (Úř. věst. L 200, 26. 7. 1988, s. 32), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31999 L 0040: směrnice Komise 1999/40/ES ze dne 6. 5. 1999 (Úř. věst. L 124, 18. 5. 1999, s. 11). V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 30. 31986 L 0298: Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 186, 8. 7. 1986, s. 26), ve znění: – 31989 L 0682: směrnice Rady 89/682/EHS ze dne 21. 12. 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 29), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 32000 L 0019: směrnice Komise 2000/19/ES ze dne 13. 4. 2000 (Úř. věst. L 94, 14. 4. 2000, s. 31). V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 31. 31987 L 0402: Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 8. 8. 1987, s. 26), ve znění: – 31989 L 0681: směrnice Rady 89/681/EHS ze dne 21. 12. 1989 (Úř. věst. L 398, 30. 12. 1989, s. 27), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 32000 L 0022: směrnice Komise 2000/22/ES ze dne 28. 4. 2000 (Úř. věst. L 107, 4. 5. 2000, s. 26). V příloze VII se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 32. 31988 L 0077: Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9. 2. 1988, s. 33), ve znění: – 31991 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1. 10. 1991 (Úř. věst. L 295, 25. 10. 1991, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31996 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/1/ES ze dne 22. 1. 1996 (Úř. věst. L 40, 17. 2. 1996, s. 1), – 31999 L 0096: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. 12. 1999 (Úř. věst. L 44, 16. 2. 2000, s. 1), – 32001 L 0027: směrnice Komise 2001/27/ES ze dne 10. 4. 2001 (Úř. věst. L 107, 18. 4. 2001, s. 10). V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 5.1.3 doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 33. 31989 L 0173: Směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 67, 10. 3. 1989, s. 1), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23. 9. 1997 (Úř. věst. L 277, 10. 10. 1997, s. 24), – 32000 L 0001: směrnice Komise 2000/1/ES ze dne 14. 1. 2000 (Úř. věst. L 21, 26. 1. 2000, s. 16). a) V příloze III A se v poznámce pod čarou 1 k bodu 5.4.1 doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. b) V první odrážce dodatku 4 k příloze IV se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. c) V bodu 2.1.3 třetím pododstavci přílohy V se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 34. 31991 L 0226: Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 103, 23. 4. 1991, s. 5), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V bodu 3.4.1 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 35. 31994 L 0020: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/20/ES ze dne 30. května 1994 o mechanických spojovacích zařízeních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla (Úř. věst. L 195, 29. 7. 1994, s. 1). V bodu 3.3.4 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: “8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko”. 36. 31995 L 0028: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES ze dne 24. října 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 1). V bodu 6.1.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 37. 32000 L 0025: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS (Úř. věst. L 173, 12. 7. 2000, s. 1). V dodatku 4 bodu 1 oddílu 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 38. 32000 L 0040: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 203, 10. 8. 2000, s. 9). V sloupci v bodu 3.2 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 39. 32001 L 0056: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, o změně směrnice Rady 70/156/EHS a o zrušení směrnice Rady 78/548/EHS (Úř. věst. L 292, 9. 11. 2001, s. 21). V dodatku 5 bodu 1.1.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. 40. 32002 L 0024: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o zrušení směrnice Rady 92/61/EHS (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 124, 9. 5. 2002, s. 1). a) V příloze IV se bod 47 na druhé straně vzoru v části A nahrazuje tímto: “47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla), pokud existuje: Belgie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Česká republika: . . . . . . . . . . . . . Dánsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Německo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estonsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Řecko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Španělsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irsko: . . . . . . . . . . . . . . Itálie: . . . . . . . . . . . . . . Kypr: . . . . . . . . . . . . . . . . . Lotyšsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Litva: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucembursko: . . . . . . . . . . . . . . . Maďarsko: . . . . . . . . . . . Malta: . . . . . . . . . . . . . Nizozemsko: . . . . . . . . . . . . . . . . Rakousko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugalsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovinsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slovensko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Švédsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spojené království: . . . . . . . . . . . ” . b) V části A bodu 1 přílohy V se popis za slovy “Část 1:” nahrazuje tímto: “malé písmeno “e” a rozlišovací kódy (čísla) členských států vydávajících schvalování typu: 1 pro Německo; 2 pro Francii; 3 pro Itálii; 4 pro Nizozemsko; 5 pro Švédsko; 6 pro Belgii; 7 pro Maďarsko; 8 pro Českou republiku; 9 pro Španělsko; 11 pro Spojené království; 12 pro Rakousko; 13 pro Lucembursko; 17 pro Finsko; 18 pro Dánsko; 20 pro Polsko; 21 pro Portugalsko; 23 pro Řecko; 24 pro Irsko; 26 pro Slovinsko; 27 pro Slovensko; 29 pro Estonsko; 32 pro Lotyšsko; 36 pro Litvu; CY pro Kypr; MT pro Maltu.” c) V části B přílohy V se do seznamu v bodu 1.1 doplňují nové položky, které znějí: ““8 pro Českou republiku”, “29 pro Estonsko”, “CY pro Kypr”, “32 pro Lotyšsko”, “36 pro Litvu”, “7 pro Maďarsko”, “MT pro Maltu”, “20 pro Polsko”, “26 pro Slovinsko”, “27 pro Slovensko””. B. HNOJIVA 31976 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30. 1. 1976, s. 21), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31988 L 0183: směrnice Rady 88/183/EHS ze dne 22. 3. 1988 (Úř. věst. L 83, 29. 3. 1988, s. 33), – 31989 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13. 4. 1989 (Úř. věst. L 111, 22. 4. 1989, s. 34), – 31989 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18. 9. 1989 (Úř. věst. L 281, 30. 9. 1989, s. 116), – 31993 L 0069: směrnice Komise 93/69/EHS ze dne 23. 7. 1993 (Úř. věst. L 185, 28. 7. 1993, s. 30), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31996 L 0028: směrnice Komise 96/28/ES ze dne 10. 5. 1996 (Úř. věst. L 140, 13. 6. 1996, s. 30), – 31997 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/63/ES ze dne 24. 11. 1997 (Úř. věst. L 335, 6. 12. 1997, s. 15), – 31998 L 0003: směrnice Komise 98/3/ES ze dne 15. 1. 1998 (Úř. věst. L 18, 23. 1. 1998, s. 25), – 31998 L 0097: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/97/ES ze dne 22. 12. 1998 (Úř. věst. L 18, 23. 1. 1999, s. 60). a) V příloze I části A II se do textu v závorkách v sloupci 6 prvním odstavci doplňují za slovo “Itálie” slova: “Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko”. b) V příloze I části B 1, 2 a 4 se do textu v závorkách v sloupci 9 bodu 3 doplňují za slovo “Itálie” slova: “Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko”. C. KOSMETIKA 31995 L 0017: Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud jde o nezařazení jedné nebo více složek do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků (Úř. věst. 140, 23. 6. 1995, s. 26). V bodu 2 přílohy za text “15 Švédsko” doplňují nové položky, které znějí: “16 Česká republika 17 Estonsko 18 Kypr 19 Lotyšsko 20 Litva 21 Maďarsko 22 Malta 23 Polsko 24 Slovinsko 25 Slovensko”. D. LEGÁLNÍ METROLOGIE A HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ 1. 31971 L 0316: Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Úř. věst. L 202, 6. 9. 1971, s. 1), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 31972 L 0427: směrnice Rady 72/427/EHS ze dne 19. 12. 1972 (Úř. věst. L 291, 28. 12. 1972, s. 156), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31983 L 0575: směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 26. 10. 1983 (Úř. věst. L 332, 28. 11. 1983, s. 43), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31987 L 0355: směrnice Rady 87/355/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 46), – 31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. 12. 1988 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 42), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). a) V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu 3.1.1.1. písm. a) přílohy II se do textu v závorkách doplňují slova: “CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, H pro Maďarsko, M pro Maltu, PL pro Polsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko”. b) Obrázky, na něž odkazuje příloha II bod 3.2.1, se doplňují o písmena, jichž je třeba pro značky CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK. 2. 31971 L 0347: Směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (Úř. věst. L 239, 25. 10. 1971, s. 1), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V čl. 1 písm. a) se do závorek doplňují slova: “EHS objemová hmotnost obilí” “EMÜ puistemass” “EEK tilpummasa” “EEB hektolitro masë” “EGK hektolitertömeg” “Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar” “gęstość zboża w stanie zsypnym EWG” “EGS hektolitrska masa” “EHS násypná hustota obilia”. 3. 31971 L 0348: Směrnice Rady 71/348/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 239, 25. 10. 1971, s. 9), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V kapitole IV oddíle 4.8.1 přílohy se doplňují nové položky, které znějí: “10 haléřů 1 estonský sent 1 óĺíô Ęýđńďő 1 santîms 1 litevský centas 1 maďarský forint 1 maltský ċente┐mu 1 grosz 1 stotin 10 halierov”. E. TLAKOVÉ NÁDOBY 31976 L 0767: Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (Úř. věst. L 262, 27. 9. 1976, s. 153), ve znění: – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25. 6. 1987 (Úř. věst. L 192, 11. 7. 1987, s. 43), – 31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21. 12. 1988 (Úř. věst. L 382, 31. 12. 1988, s. 42), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu 3.1.1.1.1 přílohy II se do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí: “CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, H pro Maďarsko, M pro Maltu, PL pro Polsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko”. F. TEXTIL A OBUV 1. 31994 L 0011: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli (Úř. věst. L 100, 19. 4. 1994, s. 37). a) V bodu 1 písm. a) přílohy I se za slova “P Parte superior” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Vrch EST Pealne LV Virsa LT Viršus HU Felsőrész M Wiċċ PL Wierzch SI Zgornji del SK Vrch”; b) V bodu 1 písm. b) přílohy I se za slova “P Forro e Palmilha” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Podšívka a stélka EST Vooder ja sisetald LV Odere un ieliekamâ saistzole LT Pamuđalas ir áklotë HU Bélés és fedőtalpbélés M Inforra u suletta PL Podszewka z wyściółką SI Podloga in vložek (steljka) SK Podšívka a stielka”; c) V bodu 1 písm. c) přílohy I se za slova “P Sola” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Podešev EST Välistald LV Ârçjâ zole LT Padas HU Járótalp M Pett ta’ barra PL Spód SI Podplat SK Podošva”; d) V bodu 2 písm. a) podbodu i) přílohy I se za slova “P Couros e peles curtidas” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Useň EST Nahk LV Âda LT Oda HU Bőr M Ġilda PL Skóra SI Usnje SK Useň”; e) V bodu 2 písm. a) podbodu ii) přílohy I se za slova “P Couro revestido” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Povrstvená useň EST Kaetud nahk LV Pârklâta âda LT Padengta oda HU Bevonatos bőr M Ġilda miksija PL Skóra pokryta SI Krito usnje SK Povrstvená useň”; f) V bodu 2 písm. b) přílohy I se za slova “P Téxteis” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Textilie EST Tekstiil LV Tekstilmateriâls LT Tekstilë HU Textil M Tessut PL Materiał włókienniczy SI Tekstil SK Textil”; g) V bodu 2 písm. c) přílohy I se za slova “P Outros materiais” doplňují nové položky, které znějí: “CZ Ostatní materiály EST Teised materjalid LV Citi materiâli LT Kitos medžiagos HU Egyéb anyag M Materjal ieħor PL Inny materiał SI Drugi materiali SK Iný materiál”. 2. 31996 L 0074: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (Úř. věst. L 32, 3. 2. 1997, s. 38), ve znění: – 31997 L 0037: směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19. 6. 1997 (Úř. věst. L 169, 27. 6. 1997, s. 74). V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “střižní vlna”, – “uus vill”, – “élőgyapjú ”, – “pirmlietojuma vilna” nebo “cirptâ vilna”, – “natűralioji vilna”, – “suf verġni”, – “żywa wełna”, – “runska volna”, – “strižná vlna”. G. SKLO 31969 L 0493: Směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla (Úř. věst. L 326, 29. 12. 1969, s. 36), ve znění: – 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27. 3. 1972, s. 14), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23). a) V sloupci b bodu 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí: ““VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %”, “KŐRGKVALITEETNE KRISTALL 30%”, “AUGSTÂK LABUMA KRISTÂLS 30%”, “DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30%”, “NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30%”, “KRISTALL SUPERJURI 30%”, “SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30%”, “KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %”, “VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30% PbO””. b) V příloze I sloupci b bodu 2 se doplňují nové položky, které znějí: ““OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %”, “KVALITEETKRISTALL 24%”, “SVINA KRISTÂLS 24%”, “ŠVINO KRIŠTOLAS 24%”, “ÓLOMKRISTÁLY 24%”, “KRISTALL BI?-ĊOMB 24%”, “SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24%”, “SVINČEV KRISTAL 24%”, “OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24% PbO””. c) V příloze I sloupci b bodu 3 se doplňují nové položky, které znějí: ““KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN”, “KRISTALLIINKLAAS”, “KRISTÂLSTIKLS ”, “KRIŠTOLAS”, “KRISZTALIN ÜVEG”, “KRISTALLIN”, “SZKŁO KRYSZTAŁOWE “S””, “KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)”, “KRIŠTALÍN”. d) V příloze I sloupci b bodu 4 se doplňují nové položky, které znějí: ““KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO”, “KRISTALLKLAAS”, “KRISTÂLSTIKLS”, “KRIŠTOLO STIKLAS”, “KRISZTALLIN ÜVEG”, “KRISTALLIN”, “SZKŁO KRYSZTAŁOWE”, “KRISTALNO STEKLO”, “KRIŠTÁĽOVÉ SKLO””. H. HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ 1. 31993 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17. 2. 1993, s. 1), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). a) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Nebezpečný výrobek – propuštění do volného oběhu není povoleno – Nařízení (EHS) č. 339/93” – “Ohtlik toode – vabasse ringlusse mitte lubatud – nőukogu määrus (EMÜ) nr 339/93” – “Bîstama prece – izlaiđana brîvâ apgrozîbâ nav atďauta. EEK Regula Nr.339/93”, – “Pavojingas produktas – išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama – reglamentas (EEB) Nr. 339/93”, – “Veszélyes áru – forgalomba nem hozható – 339/93 Rendelet (EGK)”, – “Prodott perikoluż – mhux awtoriżżat għal ċirkolazzjoni ħielsa – Regolament (KEE) Nru. 339/93”, – “Produkt niebezpieczny – niedopuszczony do obrotu – Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93”, – “Nevaren izdelek – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – Uredba (EGS) št. 339/93”, – “Nebezpečný výrobok – uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené – nariadenie (EHS) č. 339/93”. b) V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– “Výrobek není ve shodě – propuštění do volného oběhu není povoleno – Nařízení (EHS) č. 339/93”, – “Nőuetele mittevastav toode – vabasse ringlusse mitte lubatud – nőukogu määrus (EMÜ) nr 339/93”, – “Neatbilstođa prece – izlaiđana brîvâ apgrozîbâ nav atďauta. EEK Regula Nr. 339/93”, – “Produktas neatitinka reikalavimř – iđleisti laisvai cirkuliuoti draudţiama – Reglamentas (EEB) Nr. 339/93”, – “Nem megfelelő áru – forgalomba nem hozható – 339/93 Rendelet (EGK)”, – “Prodott mhux konformi – mhux awtoriżżat għal ċirkolazzjoni ħielsa – Regolament (KEE) Nru. 339/93”, – “Produkt niezgodny – niedopuszczony do obrotu – Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93”, – “Neskladen izdelekd – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – Uredba (EGS) št. 339/93”, – “Výrobok nie je v zhode – uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené – nariadenie (EHS) č. 339/93”. 2. 31998 L 0034: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů (Úř. věst. L 204, 21. 7. 1998, s. 37), ve znění: – 31998 L 0048: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. 7. 1998 (Úř. věst. L 217, 5. 8. 1998, s. 18). Příloha II se nahrazuje tímto: “PŘÍLOHA II NÁRODNÍ ORGÁNY PRO NORMALIZACI 1. BELGIE IBN/BIN Institut belge de normalisation Belgisch Instituut voor Normalisatie CEB/BEC Comité électrotechnique belge Belgisch Elektrotechnisch Comité 2. ČESKÁ REPUBLIKA ČSNI Český normalizační institut 3. DÁNSKO DS Dansk Standard NTA Telestyrelsen, National Telecom Agency 4. NĚMECKO DIN Deutsches Institut für Normung e.V. DKE Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 5. ESTONSKO EVS Eesti Standardikeskus Sideamet 6. ŘECKO ĹËĎÔ Ĺëëçíéęüň Ďńăáíéóěüň Ôőđďđďßçóçň 7. ŠPANĚLSKO AENOR Asociación Espańola de Normalización y Certificación 8. FRANCIE AFNOR Association française de normalisation UTE Union technique de l'électricité – Bureau de normalisation auprčs de l'AFNOR 9. IRSKO NSAI National Standards Authority of Ireland ETCI Electrotechnical Council of Ireland 10. ITÁLIE UNI (1) Ente nazionale italiano di unificazione CEI (1) Comitato elettrotecnico italiano 11. KYPR ĘĎĐĐ Ęőđńéáęüň Ďńăáíéóěüň Đńďţčçóçň Đďéüôçôáň (The Cyprus Organisation for Quality Promotion) 12. LOTYŠSKO LVS Latvijas Standarts 13. LITVA LST Lietuvos standartizacijos departamentas Lietuvos standartizacijos departamentas 14. LUCEMBURSKO ITM Inspection du travail et des mines SEE Service de l'énergie de l'État 15. MAĎARSKO MSZT Magyar Szabványügyi Testület 16. MALTA MSA L-Awtoritŕ ta’ Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority) 17. NIZOZEMSKO NNI Nederlands Normalisatie Instituut NEC Nederlands Elektrotechnisch Comité 18. RAKOUSKO ÖN Österreichisches Normungsinstitut ÖVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik 19. POLSKO PKN Polski Komitet Normalizacyjny 20. PORTUGALSKO IPQ Instituto Portuguęs da Qualidade 21. SLOVINSKO SIST Slovenski inštitut za standardizacijo 22. SLOVENSKO SÚTN Slovenský ústav technickej normalizácie 23. FINSKO SFS Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finlands Standardiseringsförbund SFS rf THK/TFC Telehallintokeskus Teleförvaltningscentralen SESKO Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 24. ŠVÉDSKO SIS Standardiseringen i Sverige SEK Svenska elektriska kommissionen ITS Informationstekniska standardiseringen 25. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ BSI British Standards Institution BEC British Electrotechnical Committee 1) UNI a CEI ve spolupráci s Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni a ministero dell’Industria přidělily práci v rámci ETSI výboru CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell’informazione.”. I. veřejné zakázky 1. 31992 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití pravidel Společenství pro postupy při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23. 3. 1992, s. 14), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V příloze se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ESTONSKO Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky) KYPR Ăĺíéęü ËďăéóôŢńéď ôçň Äçěďęńáôßáň (Státní pokladna republiky) LOTYŠSKO Iepirkumu uzraudzîbas birojs (Úřad pro kontrolu veřejných zakázek) LITVA Vieđřjř pirkimř tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (Úřad pro veřejné zakázky při vládě Litevské republiky) MAĎARSKO Közbeszerzések Tanácsa (Rada pro veřejné zakázky) MALTA Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi POLSKO Urząd Zamówień Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky) SLOVINSKO Državna revizijska komisija SLOVENSKO Úrad pre verejné obstarávanie (Úřad pro veřejné zakázky)”. 2. 31992 L 0050: Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24. 7. 1992, s. 1), ve znění: – 31993 L 0036: směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. 6. 1993 (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 1), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. 10. 1997 (Úř. věst. L 328, 28. 11. 1997, s. 1), – 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. 9. 2001 (Úř. věst. L 285, 29. 10. 2001, s. 1). V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v České republice, “obchodní rejstřík”, – v Estonsku, “Keskäriregister”, – na Kypru, po poskytovateli služby může být požadováno předložení výpisu z Rejstříku společností a konkursního komisaře (Έöďńďň Ĺôáéńĺéţí ęáé Ĺđßóçěďň ĐáńáëŢđôçň), potvrzující jeho zápis nebo v případě, že to není možné, doklad o tom, že dotyčná osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde je usazená, na určitém místě a pod daným obchodním jménem. – v Lotyšsku, “Uzňçmumu reěistrs”, (“obchodní rejstřík”) – v Litvě, “Juridiniř asmenř registras”, – v Maďarsku, “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”, některé “szakmai kamarák nyilvántartása” nebo v případě některých činností doklad o tom, že dotyčná osoba je oprávněna vykonávat obchodní činnost nebo dané povolání, – na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své “numru ta’ reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi┐jud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta’ kummerċ” a v případě společností své registrační číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby, – v Polsku, “Krajowy Rejestr Sądowy” (Národní soudní rejstřík), – ve Slovinsku, “Sodni register” a “obrtni register”, – na Slovensku,“Obchodný register”.”. 3. 31993 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 1), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. 10. 1997 (Úř. věst. L 328, 28. 11. 1997, s. 1), – 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. 9. 2001 (Úř. věst. L 285, 29. 10. 2000, s. 1). a) V čl. 21 odst. 2 se doplňují slova: “v České republice: “obchodní rejstřík”, v Estonsku: “Keskäriregister”, na Kypru: “po dodavateli může být požadováno předložení výpisu z Rejstříku společností a konkursního komisaře (Έöďńďň Ĺôáéńĺéţí ęáé Ĺđßóçěďň ĐáńáëŢđôçň), potvrzující jeho zápis nebo v případě, že to není možné, doklad o tom, že dotyčná osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde je usazená, na určitém místě pod daným obchodním jménem a pod určitou firmou, v Lotyšsku: “Uzňçmumu reěistrs” (“obchodní rejstřík”), v Litvě: “Juridiniř asmenř registras”, v Maďarsku: “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”, na Maltě: uchazeč (nebo dodavatel) uvede své “numru ta’ reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi┐jud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta’ kummerċ” a v případě společností své registrační číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby, v Polsku: “Krajowy Rejestr Sądowy”, ve Slovinsku: “Sodni register” a “obrtni register”, na Slovensku: “Obchodný register”;” b) V příloze I se nadpis nahrazuje novým nadpisem, který zní: “A. SEZNAM ZADAVATELŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE DOHODY O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK UZAVŘENÉ V RÁMCI WTO”. c) V příloze I se doplňuje tento text: “B. SEZNAM OSTATNÍCH ÚSTŘEDNÍCH VLÁDNÍCH ORGÁNŮ ČESKÁ REPUBLIKA Zadavatelé jsou následující (nevyčerpávající seznam): Ministerstva a jiné správní orgány: Ministerstvo dopravy Ministerstvo informatiky Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Poslanecká sněmovna PČR Senát PČR Kancelář prezidenta Český statistický úřad Český úřad zeměměřičský a katastrální Úřad průmyslového vlastnictví Úřad pro ochranu osobních údajů Bezpečnostní informační služba – BIS Národní bezpečnostní úřad Česká akademie věd Vězeňská služba ESTONSKO 1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Kancelář prezidenta Estonské republiky) 2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlament Estonské republiky) 3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Nejvyšší soud Estonské republiky) 4. Riigikontroll (Nejvyšší kontrolní úřad Estonské republiky) 5. Őiguskantsler (Veřejný ochránce práv) 6. Riigikantselei (Státní kancléřství) 7. Rahvusarhiiv (Estonský národní archiv) 8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministerstvo školství) 9. Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti) 10. Kaitseministeerium (Ministerstvo obrany) 11. Keskkonnaministeerium (Ministerstvo životního prostředí) 12. Kultuuriministeerium (Ministerstvo kultury) 13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministerstvo hospodářství a spojů) 14. Pőllumajandusministeerium (Ministerstvo zemědělství) 15. Rahandusministeerium (Ministerstvo financí) 16. Siseministeerium (Ministerstvo vnitra) 17. Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí) 18. Välisministeerium (Ministerstvo zahraničních věcí) 19. Keeleinspektsioon (Jazykový inspektorát) 20. Riigiprokuratuur (Státní zastupitelství) 21. Teabeamet (Informační rada) 22. Maa-amet (Pozemková rada) 23. Keskkonnainspektsioon (Inspektorát pro životní prostředí) 24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Středisko pro ochranu lesů a lesnictví) 25. Muinsuskaitseamet (Inspektorát pro zachování kulturního dědictví) 26. Patendiamet (Patentový úřad) 27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (Technický inspektorát) 28. Energiaturu Inspektsioon (Energetický inspektorát) 29. Tarbijakaitseamet (Rada pro ochranu spotřebitele) 30. Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky) 31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonský patentní knihovna) 32. Taimetoodangu Inspektsioon (Inspektorát pro rostlinnou výrobu) 33. Tőuaretusinspektsioon (Inspektorát pro chov zvířat) 34. Pőllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Rada pro zemědělské rejstříky a informace) 35. Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinární a potravinářská rada) 36. Konkurentsiamet (Rada pro hospodářskou soutěž) 37. Maksuamet (Rada pro daně ) 38. Statistikaamet (Statistický úřad) 39. Tolliamet (Celní rada) 40. Proovikoda (Zkušební úřad) 41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Rada pro občanství a migraci) 42. Piirivalveamet (Pohraniční správa) 43. Politseiamet (Policejní správa) 44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centrum pro soudní lékařství a kriminalistiku) 45. Keskkriminaalpolitsei (Ústřední kriminální policie) 46. Päästeamet (Záchranná rada) 47. Andmekaitse Inspektsioon (Inspektorát pro ochranu osobních údajů) 48. Ravimiamet (Lékařská agentura) 49. Sotsiaalkindlustusamet (Rada pro sociální pojištění) 50. Tööturuamet (Rada pro trh práce) 51. Tervishoiuamet (Rada pro zdravotní péči) 52. Tervisekaitseinspektsioon (Inspektorát ochrany zdraví) 53. Tööinspektsioon (Pracovní inspektorát) 54. Lennuamet (Úřad pro civilní letectví) 55. Maanteeamet (Správa silnic) 56. Sideamet (Rada pro spoje) 57. Veeteede Amet (Námořní správa) 58. Raudteeamet (Estonská železniční správa) KYPR Veřejnoprávní subjekty (nevyčerpávající seznam): 1. Đńďĺäńßá ęáé Đńďĺäńéęü ĚÝăáńď (Prezidentský úřad a prezidentský palác) 2. Őđďőńăéęü Óőěâďýëéď (Rada ministrů) 3. ÂďőëŢ ôůí Áíôéđńďóţđůí (Poslanecká sněmovna) 4. ÄéęáóôéęŢ Őđçńĺóßá (Právní služba) 5. ÍďěéęŢ Őđçńĺóßá ôçň Äçěďęńáôßáň (Právní úřad republiky) 6. ĹëĺăęôéęŢ Őđçńĺóßá ôçň Äçěďęńáôßáň (Nejvyšší kontrolní úřad republiky) 7. ĹđéôńďđŢ Äçěüóéáň Őđçńĺóßáň (Komise pro veřejné služby) 8. ĹđéôńďđŢ ĹęđáéäĺőôéęŢň Őđçńĺóßáň (Komise pro vzdělávání) 9. Ăńáöĺßď Ĺđéôńüđďő ÄéďéęŢóĺůň (Úřad veřejného ochránce práv (ombudsman)) 10. ĹđéôńďđŢ Đńďóôáóßáň Áíôáăůíéóěďý (Komise pro ochranu hospodářské soutěže) 11. Őđďőńăĺßď ˘ěőíáň (Ministerstvo obrany) 12. Őđďőńăĺßď Ăĺůńăßáň, Öőóéęţí Đüńůí ęáé ĐĺńéâÜëëďíôďň (Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí) 13. ÔěŢěá Ăĺůńăßáň (Odbor zemědělství) 14. ĘôçíéáôńéęÝň Őđçńĺóßĺň (Veterinární služby) 15. ÔěŢěá Äáóţí (Odbor lesnictví) 16. ÔěŢěá Áíáđôýîĺůň ŐäÜôůí (Vodohospodářský odbor) 17. ÔěŢěá ĂĺůëďăéęŢň Ĺđéóęüđçóçň (Odbor geologického výzkumu) 18. ĚĺôĺůńďëďăéęŢ Őđçńĺóßá (Meteorologická služba) 19. ÔěŢěá Áíáäáóěďý (Odbor konsolidace pozemků) 20. Őđçńĺóßá Ěĺôáëëĺßůí (Důlní služba) 21. Éíóôéôďýôď Ăĺůńăéęţí Ĺńĺőíţí (Institut zemědělského výzkumu) 22. ÔěŢěá Áëéĺßáň ęáé ČáëÜóóéůí Ĺńĺőíţí (Odbor rybolovu a mořského výzkumu) 23. Őđďőńăĺßď Äéęáéďóýíçň ęáé Äçěďóßáň ÔÜîĺůň (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku) 24. Áóôőíďěßá (Policie) 25. ĐőńďóâĺóôéęŢ Őđçńĺóßá Ęýđńďő (Kyperská hasičská služba) 26. Őđďőńăĺßď Ĺěđďńßďő, Âéďěç÷áíßáň ęáé Ôďőńéóěďý (Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu) 27. ÔěŢěá ÓőíĺńăáôéęŢň ÁíÜđôőîçň (Odbor rozvoje družstev) 28. ÔěŢěá Ĺöüńďő Ĺôáéńĺéţí ęáé Ĺđßóçěďő ĐáńáëŢđôç (Odbor rejstříku společností a konkursního komisaře) 29. Őđďőńăĺßď Ĺńăáóßáň ęáé Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Ministerstvo práce a sociálního pojištění) 30. ÔěŢěá Ĺńăáóßáň (Odbor práce) 31. ÔěŢěá Ęďéíůíéęţí Áóöáëßóĺůí (Odbor sociálního pojištění) 32. ÔěŢěá Őđçńĺóéţí ĘďéíůíéęŢň Ĺőçěĺńßáň (Odbor služeb sociálního zabezpečení) 33. ĘÝíôńď Đáńáăůăéęüôçôáň Ęýđńďő (Kyperské centrum produktivity) 34. Áíţôĺńď Îĺíďäď÷ĺéáęü Éíóôéôďýôď Ęýđńďő (Kyperský vyšší hotelový institut) 35. Áíţôĺńď Ôĺ÷íďëďăéęü Éíóôéôďýôď (Vyšší technický institut) 36. ÔěŢěá Ĺđéčĺţńçóçň Ĺńăáóßáň (Odbor pracovní inspekce) 37. Őđďőńăĺßď Ĺóůôĺńéęţí (Ministerstvo vnitra) 38. Ĺđáń÷éáęÝň ÄéďéęŢóĺéň (Okresní úřady) 39. ÔěŢěá Đďëĺďäďěßáň ęáé ĎéęŢóĺůň (Odbor územního plánování a bydlení) 40. ÔěŢěá Áń÷ĺßďő Đëçčőóěďý ęáé Ěĺôáíáóôĺýóĺůň (Odbor občanského rejstříku a migrace) 41. ÔěŢěá Ęôçěáôďëďăßďő ęáé ×ůńďěĺôńßáň (Pozemkový a kartografický odbor) 42. Ăńáöĺßď Ôýđďő ęáé Đëçńďöďńéţí (Tiskový a informační úřad) 43. ĐďëéôéęŢ ˘ěőíá (Civilní obrana) 44. Őđďőńăĺßď Ĺîůôĺńéęţí (Ministerstvo zahraničních věcí) 45. Őđďőńăĺßď Ďéęďíďěéęţí (Ministerstvo financí) 46. Ăĺíéęü ËďăéóôŢńéď ôçň Äçěďęńáôßáň (Státní pokladna republiky) 47. ÔěŢěá Ôĺëůíĺßďő (Odbor cel a daní) 48. ÔěŢěá Ĺóůôĺńéęţí Đńďóüäůí (Odbor vnitřního důchodu) 49. ÓôáôéóôéęŢ Őđçńĺóßá (Statistická služba) 50. ÔěŢěá Ęńáôéęţí Áăďńţí ęáé Đńďěçčĺéţí (Odbor vládních zakázek a dodávek) 51. Őđçńĺóßá Äçěüóéáň Äéďßęçóçň ęáé Đńďóůđéęďý (Služba veřejné správy a lidských zdrojů) 52. Ęőâĺńíçôéęü Ôőđďăńáöĺßď (Úřad pro vládní tisky) 53. ÔěŢěá Őđçńĺóéţí ĐëçńďöďńéęŢň (Odbor služeb informačních technologií) 54. Ăńáöĺßď Đńďăńáěěáôéóěďý (Plánovací úřad) 55. Őđďőńăĺßď Đáéäĺßáň ęáé Đďëéôéóěďý (Ministerstvo školství a kultury) 56. Őđďőńăĺßď Óőăęďéíůíéţí ęáé ¸ńăůí (Ministerstvo spojů a zemních prací) 57. ÔěŢěá Çëĺęôńďíéęţí Ĺđéęďéíůíéţí (Odbor elektronických komunikací) 58. ÔěŢěá Äçěďóßůí ¸ńăůí (Odbor veřejných prací) 59. ÔěŢěá Áń÷áéďôŢôůí (Odbor starožitností) 60. ÔěŢěá ĐďëéôéęŢň Áĺńďđďńßáň (Odbor civilního letectví) 61. ÔěŢěá ĹěđďńéęŢň Íáőôéëßáň (Odbor obchodní lodní dopravy) 62. ÔěŢěá Ôá÷őäńďěéęţí Őđçńĺóéţí (Odbor poštovních služeb) 63. ÔěŢěá Ďäéęţí Ěĺôáöďńţí (Odbor silniční dopravy) 64. ÔěŢěá Çëĺęôńďěç÷áíďëďăéęţí Őđçńĺóéţí (Odbor elektrických a mechanických služeb) 65. Őđďőńăĺßď Őăĺßáň (Ministerstvo zdravotnictví) 66. ÖáńěáęĺőôéęÝň Őđçńĺóßĺň (Farmaceutické služby) 67. Ăĺíéęü ×çěĺßď (Hlavní laboratoř) 68. ÉáôńéęÝň Őđçńĺóßĺň ęáé Őđçńĺóßĺň Äçěüóéáň Őăĺßáň (Lékařské služby a služby veřejného zdraví) 69. ĎäďíôéáôńéęÝň Őđçńĺóßĺň (Stomatologické služby) 70. Őđçńĺóßĺň Řő÷éęŢň Őăĺßáň (Služby duševního zdraví) LOTYŠSKO 1. Valsts prezidenta kanceleja (Kancelář prezidenta) 2. Saeimas kanceleja (Kancelář parlamentu) 3. Aizsardzîbas ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo obrany a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 4. Ârlietu ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo zahraničních věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 5. Ekonomikas ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo hospodářství a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 6. Finanšu ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo financí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 7. Iekđlietu ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo vnitra a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 8. Izglîtîbas un zinâtnes ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo đkolství a vědy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 9. Kultűras ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo kultury a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 10. Labklâjîbas ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo sociálních věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 11. Reěionâlâs attîstîbas un pađvaldîbu lietu ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo regionálního rozvoje a místní správy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 12. Satiksmes ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo dopravy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 13. Tieslietu ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 14. Veselîbas ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 15. Vides ministrija un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo ţivotního prostředí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 16. Zemkopîbas ministrija un tâs pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministerstvo zemědělství a instituce pod jeho dohledem) 17. Îpađu uzdevumu ministrs bçrnu un ěimenes lietâs un tâ pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministr pro zvláštní úkoly týkající se dětí a rodinných věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 18. Îpađu uzdevumu ministrs sabiedrîbas integrâcijas lietâs un tâ pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Ministr pro zvláštní úkoly týkající se integrace a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 19. Augstâkâs izglîtîbas padome (Rada pro vyđđí vzdělávání) 20. Eiropas integrâcijas birojs (Úřad pro evropskou integraci) 21. Valsts kanceleja un tâs pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Státní kanclářství a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem) 22. Centrâlâ vçlçđanu komisija (Ústřední volební komise) 23. Finansu un kapitâla tirgus komisija (Komise pro finanční a kapitálový trh) 24. Latvijas Banka (Lotyšská banka) 25. Nacionâlie bruňotie spçki (Národní ozbrojené síly) 26. Nacionâlâ radio un televîzijas padome (Národní rada pro vysílání) 27. Sabiedrisko pakalpojumu regulçđanas komisija (Komise pro veřejná zařízení) 28. Satversmes aizsardzîbas birojs (Úřad pro ochranu ústavy) 29. Valsts cilvçktiesîbu birojs (Státní úřad pro lidská práva) 30. Valsts kontrole (Státní kontrolní úřad) 31. Satversmes tiesa (Ústavní soud) 32. Augstâkâ tiesa (Nejvyđđí soud) 33. Prokuratűra un tâs pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Úřad státního zastupitele a instituce pod jeho dohledem) 34. Pađvaldîbu domes (padomes) un to pakďautîbâ un pârraudzîbâ esođâs iestâdes (Rady místních samospráv a instituce jim podřízené a pod jejich dohledem) LITVA 1. Prezidento kanceliarija (Kancelář úřadu prezidenta) 2. Seimo kanceliarija (Kancelář parlamentu (Seimas)) 3. Konstitucinis teismas (Ústavní soud) 4. Vyriausybës kanceliarija (Kancelář vlády) 5. Aplinkos ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo životního prostředí a instituce jemu podřízené) 6. Finansř ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo financí a instituce jemu podřízené) 7. Krašto apsaugos ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo národní obrany a instituce jemu podřízené) 8. Kultűros ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo kultury a instituce jemu podřízené) 9. Socialinës apsaugos ir darbo ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce a instituce jemu podřízené) 10. Susisiekimo ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo dopravy a spojů a instituce jemu podřízené) 11. Sveikatos apsaugos ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené) 12. Švietimo ir mokslo ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo školství a vědy a instituce jemu podřízené) 13. Teisingumo ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené) 14. Űkio ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo hospodářství a instituce jemu podřízené) 15. Uţsienio reikalř ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo zahraničních věcí a instituce jemu podřízené) 16. Vidaus reikalř ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo vnitra a instituce jemu podřízené) 17. Ţemës űkio ministerija ir kitos jai atskaitingos institucijos (Ministerstvo zemědělství a instituce jemu podřízené) 18. Nacionalinë teismř administracija (Správa národních soudů) 19. Lietuvos kariuomenë ir jos padaliniai (Litevské ozbrojené síly a jejich soustava) 20. Generalinë prokuratűra (Generální prokuratura) 21. Valstybës kontrolë (Státní kontrola) 22. Lietuvos bankas (Litevská banka) 23. Specialiřjř tyrimř tarnyba (Zvláštní služby pro vyšetřování) 24. Konkurencijos taryba (Rada pro hospodářskou soutěž) 25. Lietuvos gyventojř genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Litevský výzkumný ústav genocidy a odporu) 26. Nacionalinë sveikatos taryba (Národní rada pro zdraví) 27. Moterř ir vyrř lygiř galimybiř kontrolieriaus tarnyba (Úřad veřejného ochránce práv pro rovnocenné příležitosti) 28. Vaiko teisiř apsaugos kontrolieriaus ástaiga (Instituce veřejného ochránce práv dětí) 29. Seimo kontrolieriř ástaiga (Úřad veřejného ochránce práv při Seimas) 30. Valstybinë lietuviř kalbos komisija (Státní komise pro litevský jazyk) 31. Valstybinë paminklosaugos komisija (Státní komise pro kulturní dědictví) 32. Vertybiniř popieriř komisija (Litevská komise pro cenné papíry) 33. Vyriausioji rinkimř komisija (Ústřední volební komise) 34. Vyriausioji tarnybinës etikos komisija (Hlavní komise pro veřejnou morálku) 35. Etninës kultűros globos taryba (Rada pro ochranu etnické kultury) 36. Ţurnalistř etikos inspektoriaus tarnyba (Úřad inspektora pro novinářskou etiku) 37. Valstybës saugumo departamentas (Státní odbor bezpečnosti) 38. Valstybinë kainř ir energetikos kontrolës komisija (Národní komise pro kontrolu cen a energie) 39. Vyriausioji administraciniř ginčř komisija (Hlavní komise pro správní spory) 40. Mokestiniř ginčř komisija (Komise pro daňové spory) 41. Valstybinë lođimř prieţiűros komisija (Státní komise pro dohled nad hrami a loteriemi) 42. Lietuvos archyvř departamentas (Litevský odbor pro archivy) 43. Europos teisës departamentas (Odbor evropského práva) 44. Europos komitetas (Evropský výbor) 45. Ginklř fondas (Zbrojní fond) 46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijř fondas (Litevská státní nadace pro vědu a vzdělávání) 47. Informacinës visuomenës plëtros komitetas (Výbor pro rozvoj informační společnosti) 48. Kűno kultűros ir sporto departamentas (Odbor tělovýchovy a sportu) 49. Ryđiř reguliavimo tarnyba (Regulační úřad pro spoje) 50. Statistikos departamentas (Statistický odbor) 51. Tautiniř maţumř ir iđeivijos departamentas (Odbor pro národní menšiny a litevské krajany žijící v zahraničí) 52. Valstybinë atominës energetikos saugos inspekcija (Státní inspektorát pro jadernou bezpečnost) 53. Valstybinë duomenř apsaugos inspekcija (Státní inspektorát pro ochranu údajů) 54. Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba (Státní potravinářská a veterinární služba) 55. Valstybinë ligoniř kasa (Státní fond pacientů) 56. Valstybinë tabako ir alkoholio kontrolës tarnyba (Státní služba pro kontrolu tabáku a alkoholu) 57. Vieđřjř pirkimř tarnyba (Úřad pro veřejné zakázky) MAĎARSKO Belügyminisztérium (Ministerstvo vnitra) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních a rodinných věcí) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo politiky zaměstanosti a pracovních věcí) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstvo hospodářství a dopravy) Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstvo dětí, mládeže a sportu) Honvédelmi Minisztérium (Ministerstvo obrany) Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti) Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministerstvo informatiky a spojů) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství) Külügyminisztérium (Ministerstvo zahraničních věcí) Miniszterelnöki Hivatal (Úřad předsedy vlády) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministerstvo národního kulturního dědictví) Oktatási Minisztérium (Ministerstvo školství) Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí) Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Ředitelství Úřadu předsedy vlády pro veřejné zakázky a hospodářství) MALTA 1. Uffiċċju tal-President (┌°ad prezidenta) 2. Uffiċċju ta’ l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (┌°ad tajemnÝka PoslaneckÚ snýmovny) 3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (┌°ad p°edsedy vlßdy) 4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministerstvo socißlnÝ politiky) 5. Ministeru ta’ l-Edukazzjoni (Ministerstvo školství) 6. Ministeru tal-Finanzi (Ministerstvo financí) 7. Ministeru għar- Ri┐orsi u Infrastruttura (Ministerstvo zdroj¨ a infrastruktury) 8. Ministeru għat-Turi┐mu (Ministerstvo pro cestovnÝ ruch) 9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministerstvo dopravy a spoj¨) 10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministerstvo hospodß°sk˛ch slu×eb) 11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministerstvo vnitra a životního prostředí) 12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministerstvo zemýdýlstvÝ a rybolovu) 13. Ministeru għal Għawdex (Ministerstvo pro Gozo) 14. Ministeru għas-Saħħa (Ministerstvo zdravotnictvÝ) 15. Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministerstvo zahraničních věcí) 16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministerstvo spravedlnosti a vlßdy) POLSKO 1. Kancelaria Prezydenta RP (Kancelář prezidenta Polské republiky) 2. Kancelaria Sejmu RP (Kancelář parlamentu Polské republiky) 3. Kancelaria Senatu RP (Kancelář senátu Polské republiky) 4. Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud) 5. Naczelny Sąd Administracyjny (Hlavní správní soud) 6. Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud) 7. Najwyższa Izba Kontroli (Nejvyšší kontrolní kancelář) 8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Úřad veřejného ochránce práv) 9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Zemská rada pro rozhlasové a televizní vysílání) 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generální inspektor pro ochranu osobních údajů) 11. Krajowe Biuro Wyborcze (Zemský volební úřad) 12. Państwowa Inspekcja Pracy (Státní inspektorát práce) 13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Úřad veřejného ochránce práv dětí) 14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Kancelář předsedy vlády) 15. Ministerstwo Finansów (Ministerstvo financí) 16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (Generální inspektor pro finanční informace) 17. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky) 18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Úřad výboru evropské integrace) 19. Ministerstwo Kultury (Ministerstvo kultury) 20. Komitet Badań Naukowych (Výbor pro vědecký výzkum) 21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministerstvo národní obrany) 22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova) 23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministerstvo pro státní pokladnu) 24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravedlnosti) 25. Ministerstwo Infrastruktury (Ministerstvo infrastruktury) 26. Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí) 27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministerstvo vnitra a veřejné správy) 28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerstvo zahraničních věcí) 29. Ministerstwo Zdrowia (Ministerstvo zdravotnictví) 30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministerstvo národního školství a sportu) 31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Vládní centrum pro strategická studia) 32. Urząd Zamówień Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky) 33. Urząd Regulacji Energetyki (Úřad energetického regulátora) 34. Urząd Służby Cywilnej (Úřad pro civilní službu) 35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele) 36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Úřad pro válečné veterány a pronásledované osoby) 37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut národní paměti – Komise pro stíhání zločinů proti polskému národu) 38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Úřad pro bydlení a rozvoj měst) 39. Główny Urząd Statystyczny (Hlavní statistický úřad) 40. Wyższy Urząd Górniczy (Vyšší důlní úřad) 41. Urząd Patentowy RP (Patentový úřad Polské republiky) 42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy (Komise pro dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy) 43. Główny Urząd Miar (Ústřední úřad měr) 44. Polski Komitet Normalizacyjny (Polský výbor pro normalizaci) 45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polské středisko pro zkušebnictví a certifikci) 46. Polska Akademia Nauk (Polská akademie věd) 47. Państwowa Agencja Atomistyki (Státní agentura pro atomovou energii) 48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polská komise pro cenné papíry a devizy) 49. Generalny Inspektorat Celny (Generální celní inspektorát) 50. Główny Inspektorat Kolejnictwa (Hlavní železniční inspektorát) 51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělská sociální pojišťovna) 52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Úřad pro sociální pojištění) 53. Rządowe Centrum Legislacji (Legislativní centrum vlády) 54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Úřad regulace telekomunikací a pošt) 55. Agencja Rynku Rolnego (Agentura pro zemědělský trh) 56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství) 57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agentura pro zemědělský majetek státní pokladny) 58. Agencja Mienia Wojskowego (Agentura pro vojenský majetek) SLOVINSKO 1. Predsednik Republike Slovenije (Prezident Republiky Slovinsko) 2. Državni zbor (Státní shromáždění) 3. Državni svet (Státní rada) 4. Varuh človekovih pravic (Veřejný ochránce práv) 5. Ustavno sodišče (Ústavní soud) 6. Računsko sodišče (Účetní dvůr) 7. Državna revizijska komisija (Státní revizní komise) 8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Slovinská akademie věd a umění) 9. Vladne službe (Vládní služby) 10. Ministrstvo za finance (Ministerstvo financí) 11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo vnitra) 12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministerstvo zahraničních věcí) 13. Ministrstvo za obrambo (Ministerstvo obrany) 14. Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti) 15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministerstvo hospodářství) 16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministerstvo zemědělství, lesnictví a výživy) 17. Ministrstvo za promet (Ministerstvo dopravy) 18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministerstvo životního prostředí, územního plánování a energetiky) 19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí) 20. Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví) 21. Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministerstvo pro informační společnost) 22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministerstvo školství, vědy a sportu) 23. Ministrstvo za kulturo (Ministerstvo kultury) 24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Nejvyšší soud Republiky Slovinsko) 25. Višja sodišča (vrchní soudy) 26. Okrožna sodišča (krajské soudy) 27. Okrajna sodišča (okresní soudy) 28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Nejvyšší státní zastupitelství Republiky Slovinsko) 29. Okrožna državna tožilstva (krajská státní zastupitelství) 30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Zástupce veřejného zájmu Republiky Slovinsko v majetkových věcech) 31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Zastoupení státu Republiky Slovinsko v majetkových věcech) 32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Správní soud Republiky Slovinsko) 33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Přestupkový senát Republiky Slovinsko) 34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Vyšší pracovní a sociální soud v Lublani) 35. Delovna sodišča (pracovní soudy) 36. Sodniki za prekrške (přestupkoví soudci) 37. Upravne enote (správní jednotky) SLOVENSKO Ministerstva a jiné orgány státní správy (nevyčerpávající seznam): Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (Kancelář prezidenta Slovenské republiky) Národná rada Slovenskej republiky (Národní rada Slovenské republiky) Úrad vlády (Úřad vlády) Ministerstvo zahraničných vecí (Ministerstvo zahraničních věcí) Ministerstvo hospodárstva (Ministerstvo hospodářství) Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany) Ministerstvo vnútra (Ministerstvo vnitra) Ministerstvo financií (Ministerstvo financí) Ministerstvo kultúry (Ministerstvo kultury) Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministerstvo pro správu a privatizaci národního majetku) Ministerstvo zdravotníctva (Ministerstvo zdravotnictví) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny) Ministerstvo školstva (Ministerstvo školství) Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstvo spravedlnosti) Ministerstvo životného prostredia (Ministerstvo životního prostředí) Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministerstvo zemědělství) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje) Ústavný súd (Ústavní soud) Najvyšší súd (Nejvyšší soud) Generálna prokuratúra (Generální prokuratura) Najvyšší kontrolný úrad (Nejvyšší kontrolní úřad) Protimonopolný úrad (Antimonopolní úřad) Úrad pre verejné obstarávanie (Úřad pro veřejné zakázky) Štatistický úrad (Statistický úřad) Úrad geodézie, kartografie a katastra (Úřad geodézie, kartografie a katastru) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví) Telekomunikačný úrad (Telekomunikační úřad) Úrad priemyselného vlastníctva (Úřad průmyslového vlastnictví) Úrad pre štátnu pomoc (Úřad pro státní pomoc) Úrad pre finančný trh (Úřad pro finanční trh) Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad) Poštový úrad (Poštovní úřad) Úrad na ochranu osobných údajov (Úřad na ochranu osobních údajů) Kancelária verejného ochrancu práv (Kancelář veřejného ochránce práv)”. 4. 31993 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 54), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13. 10. 1997 (Úř. věst. L 328, 28. 11. 1997, s. 1), – 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. 9. 2001 (Úř. věst. L 285, 29. 10. 2001, s. 1). a) V článku 25 se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v České republice, “obchodní rejstřík”, – v Estonsku, “Keskäriregister”, – na Kypru, po zhotoviteli se požaduje předložení výpisu z Rady pro registraci a kontrolu podnikatelů ve stavebním inženýrství a výstavbě (Óőěâďýëéď ĹăăńáöŢň ęáé ĹëÝă÷ďő Ĺńăďëçđôţí Ďéęďäďěéęţí ęáé Ôĺ÷íéęţí ¸ńăůí) podle zákona o registraci a kontrole podnikatelů ve stavebním inženýrství a výstavbě, – v Lotyšsku, “Uzňçmumu reěistrs” (“obchodní rejstřík”), – v Litvě, “Juridiniř asmenř registras”, – v Maďarsku, “Cégnyilvántartás”, “egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása”, – na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své “numru ta’ reġistrazzjoni tat-Taxxa tal- Valur Mi┐jud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta’ kummerċ” a v p°Ýpadý spoleŢnostÝ svÚ registraŢnÝ ŢÝslo vydanÚ Maltsk˛m ·°adem pro finanŢnÝ slu×by, – v Polsku, “Krajowy Rejestr Sądowy” (Národní soudní rejstřík), – ve Slovinsku, “Sodni register” a “obrtni register”, – na Slovensku,“Obchodný register”;” b) v příloze I “SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO PRÁVA UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. b)” se doplňují nové údaje, které znějí: “XVI. ČESKÁ REPUBLIKA: – Fond národního majetku – Pozemkový fond – a ostatní státní fondy – Česká národní banka – Česká televize – Český rozhlas – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – Česká konsolidační agentura – zdravotní pojišťovny – univerzity a další právní subjekty založené zvláštním zákonem, které pro svou činnost a v souladu s rozpočtovými pravidly využívají prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních institucí, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů územně samosprávných celků. XVII. ESTONSKO: Subjekty: – Eesti Kunstiakadeemia (Estonská akademie umění) – Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonský fond dopravního pojištění) – Eesti Muusikaakadeemia (Estonská hudební akademie) – Eesti Pőllumajandusülikool (Estonská zemědělská univerzita) – Eesti Raadio (Estonský rozhlas) – Eesti Teaduste Akadeemia (Estonská akademie věd) – Eesti Televisioon (Estonská televize) – Hoiuste Tagamise Fond (Fond zabezpečení vkladů) – Hüvitusfond (Fond náhrad) – Kaitseliidu Peastaap (Ústředí obranného svazu) – Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Národní institut chemické fyziky a biofyziky) – Keskhaigekassa (Ústřední fond zdravotního pojištění) – Kultuurkapital (Estonská kulturní nadace) – Notarite Koda (Notářská komora) – Rahvusooper Estonia (Estonská národní opera) – Rahvusraamatukogu (Estonská národní knihovna) – Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinnská pedagogická univerzita) – Tallinna Tehnikaülikool (Tallinnská technická univerzita) – Tartu Ülikool (Tartuská univerzita) Kategorie: – Další veřejnoprávní osoby, jejichž veřejné zakázky na stavební práce podléhají státní kontrole. XVIII. KYPR: – Áń÷Ţ ÁíÜđôőîçň Áíčńţđéíďő Äőíáěéęďý Ęýđńďő (Úřad rozvoje lidských zdrojů) – Áń÷Ţ Ęńáôéęţí ĹęčÝóĺůí (Kyperský státní úřad pro veletrhy) – ĹđéôńďđŢ Óéôçńţí Ęýđńďő (Kyperská komise pro obilí) – Ĺđéóôçěďíéęü Ôĺ÷íéęü ĹđéěĺëçôŢńéď Ęýđńďő (Kyperská vědecká a technická komora) – Čĺáôńéęüň Ďńăáíéóěüň Ęýđńďő (Kyperské národní divadlo) – Ęőđńéáęüň Ďńăáíéóěüň Áčëçôéóěďý (Kyperská sportovní organizace) – Ęőđńéáęüň Ďńăáíéóěüň Ôďőńéóěďý (Kyperská organizace pro cestovní ruch) – Ęőđńéáęüň Ďńăáíéóěüň Áíáđôýîĺůň Ăçň (Kyperská společnost pro rozvoj krajiny) – Ďńăáíéóěüň ĂĺůńăéęŢň Áóöáëßóĺůň (Zemědělská pojišťovna) – Ďńăáíéóěüň ĘőđńéáęŢň ĂáëáęôďęďěéęŢň Âéďěç÷áíßáň (Kyperské sdružení mlékárenského průmyslu) – Ďńăáíéóěüň Íĺďëáßáň Ęýđńďő (Kyperská rada mládeže) – Ďńăáíéóěüň ×ńçěáôďäďôŢóĺůň ÓôÝăçň (Sdružení pro financování bydlení) – Óőěâďýëéá Áđď÷ĺôĺýóĺůí (Úřady pro odpadní vody) – Óőěâďýëéá Óöáăĺßůí (Úřady pro jatka) – Ó÷ďëéęÝň Ĺöďńßĺň (Školské úřady) – ×ńçěáôéóôŢńéď Áîéţí Ęýđńďő (Kyperská burza) – ĹđéôńďđŢ ĘĺöáëáéáăďńÜň Ęýđńďő (Kyperská komise pro cenné papíry a devizy) – ĐáíĺđéóôŢěéď Ęýđńďő (Kyperská univerzita) – Ęĺíôńéęüň ÖďńÝáň Éóüôéěçň ĘáôáíďěŢň Âáńţí (Ústřední agentura pro rovnoměrné rozložení zatížení) – Áń÷Ţ Ńáäéďôçëĺüńáóçň Ęýđńďő (Kyperský úřad pro rozhlas a televizi) XIX. LOTYŠSKO: Kategorie: – Bezpeďňas organizâcijas, kuras nodibinâjusi valsts vai pađvaldîba un kuras tiek finansçtas no valsts vai pađvaldîbas budţeta (neziskové organizace zřízené státem nebo místní samosprávou, které jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů orgánů místní samosprávy) – Specializçtie bçrnu sociâlâs aprűpes centri (specializovaná střediska sociální péče pro děti) – Specializçtie valsts sociâlâs aprűpes pansionâti (specializované domovy státní sociální péče o starší osoby) – Specializçtie valsts sociâlâs aprűpes un rehabilitâcijas centri (specializovaná střediska státní sociální péče a rehabilitace) – Valsts bibliotçkas (státní knihovny) – Valsts muzeji (státní muuzea) – Valsts teâtri (státní divadla) – Valsts un pađvaldîbu aěentűras (státní agentury a agentury místní samosprávy) – Valsts un pađvaldîbu pirmsskolas izglîtîbas iestâdes, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu reěistrâ (státní a samosprávné předškolní vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts un pađvaldîbu inteređu izglîtîbas iestâdes, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu reěistrâ (státní a samosprávné zájmové vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts un pađvaldîbu profesionâlâs ievirzes izglîtîbas iestâdes, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu reěistrâ (státní a samosprávné odborné vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts un pađvaldîbu vispârçjâs izglîtîbas iestâdes, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu reěistrâ (státní a samosprávné obecné vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts un pađvaldîbu pamata un vidçjâs profesionâlâs izglîtîbas iestâdes un koledţas, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu (státní a samosprávné základní a střední odborné vzdělávací instituce a vyšší školy (první stupeň vyšších odborných vzdělávacích institucí) zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts un pađvaldîbu augstâkâs izglîtîbas iestâdes, kuras reěistrçtas Izglîtîbas un zinâtnes ministrijas izglîtîbas iestâţu reěistrâ (státní a samosprávné vyšší vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy) – Valsts zinâtniskâs institűcijas (státní subjekty vědeckého výzkumu) – Valsts veselîbas aprűpes iestâdes (státní zařízení zdravotní péče) – Citi publisko tiesîbu subjekti, kuru darbîba nav saistîta ar komercdarbîbu (jiné veřejnoprávní subjekty, které nemají obchodní povahu) XX. LITVA: Všechny subjekty, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, jejichž veřejné zakázky podléhají dohledu Úřadu pro veřejné zakázky při vládě Litevské republiky XXI. MAĎARSKO: Subjekty: – a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (okresní a krajské rady pro rozvoj), az elkülönített állami pénzalap kezelője (řídící orgány samostatných státních fondů) a társadalombiztosítás igazgatási szerve (správní orgány sociálního zabezpečení) – a köztestület (veřejnoprávní společnosti) és a köztestületi költségvetési szerv (rozpočtový orgán veřejnoprávních společností), valamint a közalapítvány (veřejnoprávní nadace) – a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Maďarská tisková agentura, a. s.), a közszolgálati műsorszolgáltató (veřejnoprávní rozhlas a televize), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (veřejní provozovatelé vysílání financovaní zejména z veřejných rozpočtů) – az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Maďarská společnost pro privatizaci a správu státních akcií) – a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Maďarská rozvojová banka a. s.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (obchodní organizace, v nichž Maďarská rozvojová banka a. s. vykonává dominantní vliv). Kategorie: – egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (některé rozpočtové orgány) – alapítvány (nadace), társadalmi szervezet (organizace občanské společnosti), közhasznú társaság (veřejně prospěšné společnosti), biztosító egyesület (pojišťovací sdružení), víziközmű-társulat (sdružení veřejně prospěšných vodních děl) – obchodní organizace zřízené za účelem veřejného zájmu nebo kontrolované veřejnoprávními subjekty nebo financované zejména z veřejnoprávního rozpočtu. XXII. MALTA: 1. Kunsill Malti għall-I┐vilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltskß rada pro hospodß°sk˛ a socißlnÝ rozvoj) 2. Awtoritŕ tax-Xandir (Úřad pro vysÝlßnÝ) 3. MITTS Ltd. (Maltská společnost pro informační technologie a vzdělávací služby s.r.o.) 4. Awtoritŕ għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Úřad zdraví a bezpečnosti práce) 5. Awtoritŕ tad-Djar (Úřad pro bydlenÝ) 6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (SpoleŢnost pro zamýstnanost a ÜkolenÝ) 7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Nadace pro slu×by socißlnÝho zabezpeŢenÝ) 8. Sedqa 9. Appoġġ 10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Diżabilitŕ (NßrodnÝ komise pro posti×enÚ osoby) 11. Bord tal-Koperattivi (Rada družstev) 12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-KreativitÓ (Nadace pro centrum tvořivosti) 13. Orkestra Nazzjonali (Národní orchestr) 14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltskß rada pro výdu a technologii) 15. Teatru Manoel (Divadlo Manoel) 16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (St°edomo°skÚ konferenŢnÝ centrum) 17. Bank Ċentrali ta’ Malta (Maltskß centrßlnÝ banka) 18. Awtoritŕ għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (Maltský úřad finančních služeb) 19. Borża ta’ Malta (Maltská burza) 20. Awtoritŕ dwar il-Lotteriji u l-Logħob (┌řad pro loterie a hry) 21. Awtoritŕ ta’ Malta dwar ir-Riżorsi (Maltský úřad pro zdroje) 22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Poradní rada pro stavební průmysl) 23. Istitut għall-Istudju tat-Turi┐mu (Institut studiÝ cestovnÝho ruchu) 24. Awtoritŕ tat-Turiżmu ta’ Malta (Maltský úřad pro cestovní ruch) 25. Awtoritŕ ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltský úřad pro spoje) 26. Korporazzjoni Maltija għall-I┐vilupp (Maltskß rozvojovß spoleŢnost) 27. Istitut għall-Promozzjoni ta’ l-Intrapri┐i »għar (IPSE s.r.o.) 28. Awtoritŕ ta’ Malta dwar l-Istandards (Maltský úřad pro normalizaci) 29. Awtoritŕ ta’ Malta ta’ l-Istatistika (Maltský statistický úřad) 30. Laboratorju Nazzjonali ta’ Malta (Maltská národní laboratoř) 31. Metco Ltd 32. MGI / Mimcol 33. Maltapost plc 34. Gozo Channel Co Ltd 35. Awtoritŕ ta’ Malta dwar l-Ambjent u l- Ippjanar (Maltský úřad pro životní prostředí a plánování) 36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Nadace pro lÚka°skÚ slu×by) 37. Sptar Zammit Clapp (Nemocnice Zammit Clapp) 38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (MaltskÚ rozhodŢÝ centrum) 39. Kunsilli Lokali (místní rady) XXIII. POLSKO: 1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m. in. (Univerzity a vysoké školy, pedagogické, ekonomické, zemědělské, umělecké, teologické vysoké školy atd.) – Uniwersytet w Białymstoku (Univerzita v Białystoku) – Uniwersytet Gdański (Gdaňská univerzita) – Uniwersytet Śląski (Slezská univerzita v Katovicích) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagellonská univerzita v Krakově) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Univerzita kardinála Stefana Wyszińského ve Varšavě) – Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublinská katolická univerzita) – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu) – Uniwersytet Łódzki (Lodžská univerzita) – Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita) – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Univerzita Mikoláše Koperníka v Toruni) – Uniwersytet Szczeciński (Štětínská univerzita) – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Varmijsko-mazurská univerzita v Olsztynu) – Uniwersytet Warszawski (Varšavská univerzita) – Uniwersytet Wrocławski (Vratislavská univerzita) – Uniwersytet Zielonogórski (Zielonogórská univerzita) – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Technicko-humanistická akademie v Bielsku-Białe) – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Hornicko-hutnická akademie Stanisława Staszice v Krakově) – Politechnika Białostocka (Białystocká polytechnika) – Politechnika Częstochowska (Częstochowská polytechnika) – Politechnika Gdańska (Gdaňská polytechnika) – Politechnika Koszalińska (Koszalinská polytechnika) – Politechnika Krakowska (Krakovská polytechnika) – Politechnika Lubelska (Lublinská polytechnika) – Politechnika Łódzka (Lodžská polytechnika) – Politechnika Opolska (Opolská polytechnika) – Politechnika Poznańska (Poznaňská polytechnika) – Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radomská polytechnika Kazimierza Puławského) – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Rzeszówská polytechnika Ignacy Łukasiewicze) – Politechnika Szczecińska (Štětínská polytechnika) – Politechnika Śląska (Slezská polytechnika v Hlivicích) – Politechnika Świętokrzyska (Świętokrzyzská polytechnika v Kielcích) – Politechnika Warszawska (Varšavská polytechnika) – Politechnika Wrocławska (Vratislavská polytechnika) – Akademia Morska w Gdyni (Námořní akademie v Gdyni) – Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Vyšší námořní škola ve Štětíně) – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomická akademie Karola Adamieckého v Katovicích) – Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomická akademie v Krakově) – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Ekonomická akademie v Poznani) – Szkoła Główna Handlowa (Hlavní obchodní škola ve Varšavě) – Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomická akademie Oskara Langeho ve Vratislavi) – Akademia Bydgoska im. Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Bydgoszczská akademie Kazimíra Velikého) – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogická akademie KEN v Krakově) – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Akademie speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské ve Varšavě) – Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaská akademie v Siedlcích) – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Świętokrzyzská akademie Jana Kochanowského v Kielcích) – Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomořanská pedagogická akademie ve Słupsku) – Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna “Ignatianum” w Krakowie (Vyšší škola filozoficko-pedagogická “Ignatianum” v Krakově) – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Vyšší škola pedagogická Tadeusze Kotarbińského v Zielone Górze) – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Vyšší škola pedagogická v Częstochowé) – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Vyšší škola pedagogická v Rzeszówě) – Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Technicko-zemědělská akademie J. J. Śniadeckich v Bydgoszczi) – Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zemědělská akademie Huga Kołłątaje v Krakově) – Akademia Rolnicza w Lublinie (Zemědělská akademie v Lublinu) – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Zemědělská akademie Augusta Cieszkowského v Poznani) – Akademia Rolnicza w Szczecinie (Zemědělská akademie ve Štětíně) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Hlavní zemědělská škola ve Varšavě) – Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Zemědělská akademie ve Vratislavi) – Akademia Medyczna w Białymstoku (Lékařská akademie v Białystoku) – Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Lékařská akademie Ludwika Rydygiera v Bydgoszczi) – Akademia Medyczna w Gdańsku (Lékařská akademie v Gdaňsku) – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Slezská lékařská akademie v Katovicích) – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Collegium Medicum Jagellonské univerzity v Krakově) – Akademia Medyczna w Lublinie (Lékařská akademie v Lublinu) – Akademia Medyczna w Łodzi (Lékařská akademie v Lodži) – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Lékařská akademie Karola Marcinkowského v Poznani) – Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomořanská lékařská akademie ve Štětíně) – Akademia Medyczna w Warszawie (Lékařská akademie ve Varšavě) – Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Lékařská akademie Slezských Piastovců ve Vratislavi) – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lékařské centrum pro postgraduální vzdělávání) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Křesťanská teologická akademie ve Varšavě) – Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Papežská teologická fakulta v Poznani) – Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Papežská teologická fakulta ve Vratislavi) – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Papežská teologická fakulta ve Varšavě) – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Vojenská námořní akademie Hrdinů z Westerplatte v Gdyni) – Akademia Obrony Narodowej (Akademie národní obrany) – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Vojenská technická akademie Jarosława Dąbrowského) – Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Vojenská lékařská akademie div. gen. Bolesława Szareckého v Lodži) – Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Vyšší důstojnická škola Tadeusze Kościuszka ve Vratislavi) – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Vyšší důstojnická škola protiletecké obrany Romualda Traugutta) – Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Vyšší důstojnická škola gen. Józefa Bema v Toruni) – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Vyšší důstojnická škola letecká v Dęblinu) – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Vyšší policejní škola ve Szczytně) – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Hlavní škola protipožární ochrany ve Varšavě) – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Hudební akademie Felikse Nowowiejského v Bydgoszczi) – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Hudební akademie Stanisława Moniuszka v Gdaňsku) – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Hudební akademie Karola Szymanowského v Katovicích) – Akademia Muzyczna w Krakowie (Hudební akademie v Krakově) – Akademia Muzyczna Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Hudební akademie Grażyna a Kiejstuta Bacewiczových v Lodži) – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Hudební akademie Ignacy Jana Paderewského v Poznani) – Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Hudební akademie Fryderyka Chopina ve Varšavě) – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Hudební akademie Karola Lipińského ve Vratislavi) – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Akademie výtvarných umění ve Gdaňsku) - Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Akademie výtvarných umění v Katovicích) - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Akademie výtvarných umění Jana Matejka v Krakově) - Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Akademie výtvarných umění Władysława Strzemińského v Lodži) - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Akademie výtvarných umění v Poznani) - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Akademie výtvarných umění ve Varšavě) - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Akademie výtvarných umění ve Vratislavi) - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Státní vyšší divadelní škola Ludwika Solského v Krakově) - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Státní vyšší filmová, televizní a divadelní škola Leona Schillera v Lodži) - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Divadelní akademie Aleksandra Zelwerowicze ve Varšavě) – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Akademie tělesné výchovy a sportu Jędrzeje Śniadeckého v Gdaňsku) – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Akademie tělesné výchovy v Katovicích) – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Akademie tělesné výchovy Bronisława Czecha v Krakově) – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Akademie tělesné výchovy Eugeniusze Piaseckého v Poznani) – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Akademie tělesné výchovy Józefa Piłsudského ve Varšavě) – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Akademie tělesné výchovy ve Vratislavi) 2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (státní a samosprávné kulturní instituce) 3. Parki narodowe (národní parky) 4. Agencje państwowe działające w formie spółek (státní agentury ve formě společností) 5. Państwowe Gospodarstwo Leśne ”Lasy Państwowe ” (Státní správa lesů) 6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (veřejné základní a střední školy) 7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (veřejnoprávní provozovatelé rozhlasu a televize) – Telewizja Polska S. A. (Polská televize, a. s.) – Polskie Radio S. A. (Polský rozhlas, a. s.) 8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kulturym. in. (veřejná muzea, divadla, knihovny, jiné veřejné kulturní instituce atd.) – Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Národní kulturní středisko ve Varšavě) – Centrum Animacji Kultury (Středisko animované kultury) – Zachęta – Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta – Státní umělecká galerie ve Varšavě) – Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie (Středisko současného umění – Ujazdowský zámek ve Varšavě) – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Středisko polského sochařství v Orońsku) – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Mezinárodní kulturní centrum v Krakově) – Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej – Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Středisko pro mezinárodní kulturní spolupráci – Institut Adama Mickiewicze ve Varšavě) – Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Dům umění ve Wigrách) – Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dům umění v Radziejowicích) – Biblioteka Narodowa w Warszawie (Národní knihovna ve Varšavě) – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Hlavní ředitelství státních archivů) – Muzeum Narodowe w Krakowie (Národní muzeum v Krakově) – Muzeum Narodowe w Poznaniu (Národní muzeum v Poznani) – Muzeum Narodowe w Warszawie (Národní muzeum ve Varšavě) – Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Královský hrad ve Varšavě – Památník národních dějin a kultury) – Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Královský hrad Wawel – Státní umělecké sbírky v Krakově) – Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Muzeum krakovských solných dolů ve Wieliczce) – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi) – Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Státní muzeum Majdanek v Lublinu) – Muzeum Stutthof w Sztutowie (Muzeum Stutthof ve Sztutowě) – Muzeum Zamkowe w Malborku (Hradní muzeum v Malborku) – Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Ústřední mořské muzeum v Gdaňsku) – Muzeum “Łazienki Królewskie” – Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Muzeum “Łazienki Królewskie” – Zámecký a zahradní komplex ve Varšavě) – Muzeum Pałac w Wilanowie (Zámecké muzeum ve Wilanowě) – Muzeum Wojska Polskiego (Muzeum polských vojsk) – Teatr Narodowy w Warszawie (Národní divadlo ve Varšavě) – Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Národní staré divadlo Heleny Modrzejewské v Krakově) – Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie (Velké divadlo – Národní opera ve Varšavě) – Filharmonia Narodowa w Warszawie (Národní filharmonie ve Varšavě) 9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne placówki badawcze (veřejné výzkumné instituce, výzkumné a rozvojové instituce a jiné výzkumné instituce) XXIV. SLOVINSKO: – občine (obce) – javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (veřejné subjekty v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu) – javni zavodi s področja zdravstva (veřejné subjekty v oblasti zdravotnictví) – javni zavodi s področja socialnega varstva (veřejné subjekty v oblasti sociálního zabezpečení) – javni zavodi s področja kulture (veřejné subjekty v oblasti kultury) – javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti výzkumu) – javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (veřejné subjekty v oblasti zemědělství a lesnictví) – javni zavodi s področja okolja in prostora (veřejné subjekty v oblasti životního prostředí a územního plánování) – javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti hospodářství) – javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (veřejné subjekty v oblasti živností a cestovního ruchu) – javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (veřejné subjekty v oblasti pořádku a bezpečnosti) – agencije (agentury) – skladi socialnega zavarovanja (fondy sociálního zabezpečení) – javni skladi na ravni države in na ravni občin (veřejné fondy na úrovni státu a obcí) – Družba za avtoceste v RS (Společnost pro silnice v RS) – Pošta Slovenije (Slovinská pošta) XXV. SLOVENSKO: Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 1 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako: 1. státní rozpočtová organizace (např. ministerstva, jiné orgány státní správy) nebo státní příspěvková organizace (např. univerzity, vysoké školy) a státní účelový fond 2. samosprávný kraj, obec, rozpočtová organizace samosprávného kraje nebo obce 3. zdravotní pojišťovna 4. právnická osoba zřízená zákonem jako veřejnoprávní instituce (např. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa) 5. Fond národního majetku Slovenské republiky 6. Slovenský pozemkový fond 7. zájmové sdružení právnických osob, které vytvořili zadavatelé uvedení v bodech 1) až 3)”. 5. 31993 L 0038: Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 199, 9. 8. 1993, s. 84), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31998 L 0004: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 101, 1. 4. 1998, s. 1), – 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. 9. 2001 (Úř. věst L285,29. 10. 2001, s. 1). a) V příloze I “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY A DISTRIBUCE PITNÉ VODY” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující vodu jako veřejně prospěšnou službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). KYPR Vodárny zajišťující distribuci vody v obecních a jiných oblastech podle zákona o zásobování vodou (obce a jiné oblasti), Cap. 350. (Ôá Óőěâďýëéá ŐäáôďđńďěŢčĺéáň đďő äéáíÝěďőí íĺńü óĺ äçěďôéęÝň ęáé Üëëĺň đĺńéď÷Ýň, äőíÜěĺé ôďő đĺńß ŐäáôďđńďěŢčĺéáň Äçěďôéęţí ęáé ˘ëëůí Đĺńéď÷ţí Íüěďő, Ęĺö. 350). LOTYŠSKO Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy, které vyrábějí a distribuují pitnou vodu do vodovodních sítí jako veřejně prospěšnou službu. LITVA Orgány zajišťující výrobu, dopravu a distribuci pitné vody podle Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ástatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) a Lietuvos Respublikos vandens ástatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu podle zákona LVII z roku o vodním hospodářství (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról). MALTA Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma (Společnost vodních služeb). POLSKO Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Vodárny a kanalizace ve smyslu zákona ze dne 7. června 2001 o hromadném zásobování vodou a odstraňování odpadních vod). SLOVINSKO Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Subjekty zajišťující výrobu, dopravu a distribuci pitné vody, v souladu s koncesí vydanou podle zákona o ochraně životního prostředí (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a v souladu s rozhodnutími vydanými obcemi). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve vodním hospodářství výrobou a provozováním veřejných rozvodů pitné vody, provozuje veřejné kanalizace nebo čistírny odpadních vod (např. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie).”; b) V příloze II “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY A DISTRIBUCE ELEKTŘINY” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Zadavatel je vymezen v § 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako České energetické závody, a.s. a 8 regionálních distribučních společností: Středočeská energetická a.s., Východočeská energetická, a.s., Severočeská energetická a.s., Západočeská energetická, a.s., Jihočeská a.s., Pražské energetické závody, a.s., Jihomoravská energetická, a.s., Severomoravská energetická, a.s.; tyto subjekty vyrábějí nebo dopravují elektřinu na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb. ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). KYPR Kyperský úřad pro elektřinu zřízený zákonem o rozvoji v odvětví elektřiny, Cap. 171. (Ç Áń÷Ţ Çëĺęôńéóěďý Ęýđńďő đďő ĺăęáčéäńýčçęĺ áđü ôďí đĺńß Áíáđôýîĺůň Çëĺęôńéóěďý Íüěď, Ęĺö. 171). LOTYŠSKO Valsts akciju sabiedrîba “Latvenergo” (Státní akciová společnost “Latvenergo”). LITVA Subjekty zajišťující výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle Lietuvos Respublikos elektros energetikos ástatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). Valstybës ámonë Ignalinos atominë elektrinë (Státní podnik Jaderná elektrárna Ignalina) zřízená podle Lietuvos Respublikos branduolinës energijos ástatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771). MAĎARSKO Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci elektřiny na základě povolení podle zákona CX z roku 2001 o elektřině (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról). MALTA Korporazzjoni Enemalta (Společnost Enemalta). POLSKO Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetické podniky ve smyslu zákona ze dne 10. dubna 1997 o energetice). SLOVINSKO ELES – Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES – Elektro Slovenija, podniky, které zajišťují výrobu, rozvod a distribuci elektřiny podle zákona o energetice (Uradni list RS, 79/99)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odstavci 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou, nákupem a rozvodem elektřiny a přenosem elektřiny (zákon č. 70/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů – např. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody).”; c) V příloze III “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ DOPRAVY A DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU A TEPLA” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující plyn nebo teplo do veřejných sítí jako veřejně prospěšnou službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LOTYŠSKO Akciju sabiedrîba “Latvijas gâze” (Státní akciová společnost “Latvijas gāze”). Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy zajišťující veřejné dodávky tepla. LITVA Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle Lietuvos Respublikos gamtiniř dujř ástatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). Orgány místní samosprávy nebo sdružení těchto orgánů zajišťující veřejné dodávky tepla v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu na základě povolení podle zákona XLI z roku 1994 o dodávkách zemního plynu (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról). Subjekty zajišťující dopravu a distribuci tepla na základě povolení podle podle zákona XLI z roku 1998 o službách dálkového vytápění (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról). MALTA Korporazzjoni Enemalta (Společnost Enemalta). POLSKO Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetické podniky ve smyslu zákona ze dne 10. dubna 1997 o energetice). SLOVINSKO Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin. Podniky zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle energetického zákona (Ur. l. RS, št. 79/99) a podniky zajišťující dopravu a distribuci tepla podle rozhodnutí vydaných obcemi. SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou, nákupem a rozvodem zemního plynu a tepla a přenosem zemního plynu (zákon č. 70/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů – např. Slovenský plynárenský priemysel).” d) V příloze IV “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY A ZEMNÍHO PLYNU” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu ropy a zemního plynu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LITVA Subjekty činné podle Lietuvos Respublikos ţemës gelmiř ástatymas (zákon Litevské republiky o podzemí) (Žin., 2001, Nr.35-1164) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos vieđřjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty provádějící průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII z roku 1993 o hornictví (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról). MALTA Zákon o benzínu (výrobě benzínu) (Cap. 156) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu a zákon o kontinentálním šelfu (Cap. 194) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. POLSKO Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví). SLOVINSKO Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99) (Podniky, které provozují těžbu a zpracování ropy podle horního zákona (Uradni list RS, 56/99)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v geologických činnostech a hornických činnostech vyhledáváním ložisek ropy a těžbou ropy nebo zemního plynu.”; e) V příloze V “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných druhů paliv (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LITVA Subjekty zajišťující zajišťující průzkum a těžbu rašeliny podle Lietuvos Respublikos ţemës gelmiř ástatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty zajišťující průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII z roku 1993 o hornictví (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról). POLSKO Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví). SLOVINSKO Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99) (Podniky, kterén provozují těžbu a zpracování uhlí podle horního zákona (Uradni list RS, 56/99)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v geologických činnostech a hornických činnostech vyhledáváním ložisek uhlí a těžbou uhlí a jiných pevných paliv.”; f) V příloze VI “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Provozovatelé veřejné dopravy a poskytovatelé služeb veřejné železniční dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LOTYŠSKO Valsts akciju sabiedrîba “Latvijas dzelzceďđ” (Státní akciová společnost “Latvijas dzelzceļđ”). Valsts akciju sabiedrîba “Vaiňodes dzelzceďđ” (Státní akciová společnost “Vaiņodes dzelzceďđ”). LITVA AB ”Lietuvos geležinkeliai” činná podle Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) a jiné subjekty činné v oblasti železničních služeb v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos vieđřjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty poskytující služby veřejné železniční dopravy na základě zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KöViM o licencování železničních podniků (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről). POLSKO Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r., w szczególności: – PKP Intercity Sp. z o. o. – PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (Subjekty poskytující služby v odvětví železniční dopravy činné podle zákona ze dne 8. září 2000 o obchodním využití, restrukturalizaci a privatizaci státního podniku “Polské dráhy”, a to zejména: – PKP Intercity sp. z o.o. – PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A). SLOVINSKO Slovenske železnice, d.d. SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která provozuje železniční dopravu (zákon č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/1993 Z. z. ve znění pozdějších předpisů – např. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.).” g) V příloze VII “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Provozovatelé veřejné dopravy a poskytovatelé služeb veřejné železniční, tramvajové, trolejbusové nebo autobusové dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LOTYŠSKO Veřejnoprávní subjekty, které provozují služby osobní autobusové, trolejbusové nebo tramvajové dopravy v těchto městech: Rîga, Jűrmala, Liepâja, Daugavpils, Jelgava, Rçzekne, Ventspils. LITVA Subjekty provozující služby veřejné městské trolejbusové, autobusové nebo lanovkové dopravy v souladu s Lietuvos Respublikos keliř transporto kodeksas (Ţin., 1996, Nr. 119-2772) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos vieđřjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Subjekty poskytující služby veřejné silniční dopravy na základě zákona I z roku 1998 o silniční dopravě (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) a na základě povolení podle vyhlášky Rady ministrů č. 89/1988. (XII. 20.) MT o službách silniční dopravy a provozu silničních vozidel (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról). Subjekty poskytující služby veřejné železniční dopravy na základě zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KöViM o licencování železničních podniků (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről). MALTA L-Awtoritŕ dwar it-Trasport ta’ Malta (Maltský úřad dopravy). POLSKO Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.) (Subjekty poskytující služby v odvětví městské železniční dopravy činné podle zákona ze dne 27. června 1997 o železniční dopravě (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ve znění pozdějších předpisů). Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu trolejbusowego i autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Subjekty poskytující služby veřejnosti v odvětví městské autobusové dopravy činné na základě licence vydané podle zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ve znění pozdějších předpisů) a subjekty poskytující služby veřejnosti v odvětví městské dopravy. SLOVINSKO Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99) (Podniky, které provozují veřejnou městskou autobusovou dopravu podle zákona o provozování silniční dopravy (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 a 65/99)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v silniční dopravě provozováním veřejné pravidelné autobusové dopravy, dopravy na drahách (zákon č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů – např. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Železničná spoločnosť a.s. Dopravný podnik Bratislava, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Dopravný podnik mesta Košíc, a.s. Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.).” h) V příloze VIII “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Provozovatelé letišť (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). LOTYŠSKO Valsts akciju sabiedrîba “Latvijas gaisa satiksme” (Státní akciová společnost “Latvijas gaisa satiksme”). Valsts akciju sabiedrîba “Starptautiskâ lidosta “Rîga”” (Státní akciová společnost “International airport “Rīga””). LITVA Letiště provozovaná podle Lietuvos Respublikos aviacijos ástatymas (Ţin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinës aviacijos ástatymas (Ţin., 2000, Nr 66-1983). Valstybës ámonë “Oro navigacija” (Státní podnik “Oro navigacija”) činný podle Lietuvos Respublikos aviacijos ástatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinës aviacijos ástatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983). Další subjekty činné v oblasti letištních zařízení v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos vieđřjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Letiště provozovaná na základě povolení podle zákona XCVII z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről). Mezinárodní letiště Budapest Ferihegy spravované Mezinárodním leteckým operátorem Budapest Ferihegy a.s. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér spravovaný Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) na základě zákona z roku 1991 o koncesích (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), zákona XCVII z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), vyhlášky vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 45/2001. (XII. 20.) KöViM o zrušení Úřadu letecké dopravy a letišť a zřízení maďarské služby letecké navigace HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról). MALTA L-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta (Maltské mezinárodní letiště). POLSKO Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” (Státní podnik “Polská letiště”). SLOVINSKO Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01) (VFeřejná civilní letiště podle zákona o letectví (Uradni list RS, 18/01)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v civilním letectví zřízením a provozováním veřejných letišť a leteckých pozemních zařízení (zákon č. 143/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů – např. letiště – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice-Barca, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany – spravovaná Slovenskou správou letišť (Slovenská správa letísk) provozovaná na základě licence vydané Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky podle § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilním letectví).” i) V příloze IX “ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Provozovatelé přístavů (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). KYPR Kyperská správa přístavů zřízená zákonem o Kyperské správě přístavů z roku 1973 (Η Áń÷Ţ ËéěÝíůí Ęýđńďő, đďő ĺăęáčéäńýčçęĺ áđü ôďí đĺńß Áń÷Ţň ËéěÝíůí Ęýđńďő Íüěď ôďő 1973). LOTYŠSKO Subjekty spravující přístavy podle zákona “Likums par ostâm”: Rîgas brîvostas pârvalde (Úřad svobodného přístavu Rīga) Ventspils brîvostas pârvalde (Úřad svobodného přístavu Ventspils) Liepâjas ostas pârvalde (Úřad přístavu Liepāja) Salacgrîvas ostas pârvalde (Úřad přístavu Salacgrīva) Skultes ostas pârvalde (Úřad přístavu Skulte) Lielupes ostas pârvalde (Úřad přístavu Lielupe) Engures ostas pârvalde (Úřad přístavu Engure) Mçrsraga ostas pârvalde (Úřad přístavu Mērsrags) Pâvilostas pârvalde (Úřad přístavu Pāvilosta) Rojas ostas pârvalde (Úřad přístavu Roja). LITVA Valstybës ámonë “Klaipëdos valstybinio jűrř uosto direkcija” (Státní podnik Správa státního přístavu Klajpeda) činná podle Lietuvos Respublikos Klaipëdos valstybinio jűrř uosto ástatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245). Valstybës ámonë “Vidaus vandes keliř direkcija” (Státní podnik Správa vnitrozemských vodních cest) činná podle Lietuvos Respublikos vidaus vandenř transporto kodeksas (Ţin., 1996, Nr. 105-2393). Další subjekty činné v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných zařízení terminálů v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos vieđřjř pirkimř ástatymas (Ţin., 2002, Nr. 118-5296). MAĎARSKO Veřejné přístavy spravované plně nebo částečně státem podle zákona XLII z roku 2000 o vodní dopravě (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről). MALTA L-Awtoritŕ Marittima ta’ Malta (Maltský námořní úřad). POLSKO Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Subjekty působící v odvětví správy mořských a vnitrozemských přístavů a jejich pronájmu provozovatelům námořní a vnitrozemské vodní dopravy.). SLOVINSKO Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01) (Námořní přístavy v úplném nebo částečném vlastnictví státu, které provozují veřejné hospodářské služby podle námořního zákoníku (Uradni list RS, 26/01)). SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/2000 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve vnitrozemské plavbě udržováním vodní cesty a provozováním veřejných přístavů a zařízení vodních cest (zákon č. 338/2000 Z. z. – např. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo).” j) V příloze X “ZADAVATELÉ PROVOZUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ NEBO POSKYTUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY” se doplňují slova: “ČESKÁ REPUBLIKA Provozovatelé telekomunikačních služeb, pokud poskytují služby veřejnosti (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek). ESTONSKO Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332). KYPR Kyperský telekomunikační úřad zřízený zákonem o kyperských telekomunikačních službách Law, Cap. 302. (Ç Áń÷Ţ Ôçëĺđéęďéíůíéţí Ęýđńďő, đďő ĺăęáčéäńýčçęĺ áđü ôďí đĺńß Őđçńĺóßáň Ôçëĺđéęďéíůíéţí Íüěď, Ęĺö. 302). LOTYŠSKO Sabiedrîba ar ierobeţotu atbildîbu “Lattelekom” (Státní akciová společnost “Lattelekom”). MAĎARSKO Subjekty působící v odvětví telekomunikací podle čl. 3 odst. 2 a 3, článků 104 a 105 zákona XL z roku 2001 o komunikacích (2001. évi XL. törvény a hírközlésről). MALTA Telekomunikační služby na Maltě byly zcela liberalizovány a všechna výlučná práva uvolněna s výjimkou poskytování služeb pevných telefonních linek a mezinárodního přenosu dat, které bylo liberalizováno 1. ledna 2003. Žádná ze společností však nepřijala vládní nařízení o veřejných zakázkách stanovené v právní výzvě č. 70 z roku 1996, jímž byla uvedena v účinek stávající nařízení o veřejných službách (veřejných zakázkách). Přesto se uvádějí všechny subjekty činné v telekomunikačním odvětví: Melita Cable plc Maltacom plc Vodafone (Malta) Ltd Mobisle Communication Ltd Datatrak Ltd Telepage Ltd POLSKO Telekomunikacja Polska S. A. SLOVENSKO Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v oblasti telekomunikací poskytováním veřejných telekomunikačních služeb; obstarává a spravuje telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě; vykonává činnosti vyplývající z poskytování poštovních služeb vyhrazených státu (zákon č. 195/2000 Z. z. ve znění pozdějších předpisů).” j. POTRAVINY 1. 31980 L 0590: Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 151, 19. 6. 1980, s. 21), ve znění: – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). a) V názvu přílohy se doplňují slova: ““PŘÍLOHA” “LISA” “PIELIKUMS” “PRIEDAS” “MELLÉKLET” “ANNESS” “ZAŁĄCZNIK” “PRILOGA” “PRÍLOHA””. b) V textu přílohy se doplňují nové položky, které znějí: ““Symbol” “Sümbol” “Simbols” “Simbolis” “Szimbólum” “Simbolu” “Symbol” “Simbol” “Symbol””. 2. 31989 L 0108: Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11. 2. 1989, s. 34), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21). V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí: “– v češtině: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený, – v estonštině: sügavkülmutatud nebo külmutatud, – v lotyštině: âtri sasaldçts, – v litevštině: greitai užšaldyt, – v maďarštině: gyorsfagyasztott, – v maltštině: iffriżat, – v polštině: produkt głęboko mrożony, – ve slovinštině: hitro zamrznjen, – ve slovenštině: hlbokozmrazené”. 3. 31991 L 0321: Směrnice Rady 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Úř. věst. L 175, 4. 7. 1991, s. 35), ve znění: – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31996 L 0004: směrnice Komise 96/4/ES ze dne 16. 2. 1996 (Úř. věst. L 49, 28. 2. 1996, s. 12), – 31999 L 0050: směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25. 5. 1999 (Úř. věst. L 139, 2. 6. 1999, s. 29). a) V čl. 7 odst. 1 se za slova “Modersmjölksersättning” a “Tillskottsnäring” doplňují nové odrážky, které znějí: “– v češtině: “počáteční kojenecká výživa” a “pokračovací kojenecká výživa”, – v estonštině: “imiku piimasegu” a “jätkupiimasegu”, – v lotyštině: “Piena maisîjums zîdaiňiem lîdz četru mçneđu vecumam” a “Piena maisîjums zîdaiňiem no četru mçneđu vecuma”, – v litevštině: “miđinys kűdikiams iki 4 – 6 mën” a “miđinys kűdikiams, vyresniems kaip 4 mën”, – v maďarštině: “anyatej-helyettesítő tápszer” a “anyatej-kiegészítő tápszer”, – v maltštině: “formula tat-trabi” a “formula tal-prosegwiment”, – v polštině: “preparat do początkowego żywienia niemowląt” a “preparat do dalszego żywienia niemowląt”, – ve slovinštině: “začetna formula za dojenčke ” a “nadaljevalna formula za dojenčke”, – ve slovenštině: “počiatočná dojčenská výživa” a “následná dojčenská výživa”.” b) V čl. 7 odst. 1 se za slova “Modersmjölksersättning uteslutande baserad pĺ mjölk” a “Tillskottsnäring uteslutande baserad pĺ mjölk” doplňují nové odrážky, které znějí: “– v češtině: “počáteční mléčná kojenecká výživa” a “pokračovací mléčná kojenecká výživa”, – v estonštině: “Piimal pőhinev imiku piimasegu” a “Piimal pőhinev jätkupiimasegu”, – v lotyštině: “Piens zîdaiňiem lîdz četru mçneđu vecumam” a “Piens zîdaiňiem no četru mçnešu vecuma”, – v litevštině: “pieno miđinys kűdikiams iki 4-6 mën” a “pieno miđinys kűdikiams, vyresniems kaip 4 mën”, – v maďarštině: “tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer” a “tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer”, – v maltštině: “ħalib tat-trabi” a “ħalib tal-prosegwiment”, – v polštině: “mleko początkowe” a “mleko następne”, – ve slovinštině: “začetno mleko za dojenčke” a “nadaljevalno mleko za dojenčke”, – ve slovenštině: “počiatočná dojčenská mliečna výživa” a “následná dojčenská mliečna výživa”.” 4. 31999 L 0021: Směrnice Komise 1999/0021/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (Úř. věst. L 91, 7. 4. 1999, s. 29). V čl. 4 odst. 1 se seznam začínající slovy “ve španělštině” a končící slovy “medicinska ändamĺl” nahrazuje tímto seznamem: “– ve španělštině: “Alimento dietetico para usos médicos especiales” – v češtině: “Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely” – v dánštině: “Levnedsmiddel/Levnedsmidler til sćrlige medicinske formĺl” – v němčině: “Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)” – v estonštině: “Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks” – v řečtině: “ÄéáéôçôéęÜ ôńüöéěá ăéá ĺéäéęďýň éáôńéęďýň óęďđďýň” – v angličtině: “Food(s) for special medical purposes” – ve francouzštině: “Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales” – v italštině: “Alimento dietetico destinato a fini medici speciali” – v lotyštině: “Diçtiskâ pârtika cilvçkiem ar veselîbas traucçjumiem” – v litevštině: “Specialios medicininës paskirties maisto produktai” – v maďarštině: “Speciális gyógyászati célra szánt – tápszer” – v maltštině: “Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi” – v nizozemštině: “Dieetvoeding voor medisch gebruik” – v polštině: “Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego” – v portugalštině: “Produto dietético de uso clínico” – ve slovenštině: “dietetická potravina na osobitné lekárske účely” – ve slovinštině: “Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene” – ve finštině: “Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita” – ve švédštině: “Livsmedel för speciella medicinska ändamĺl””. 5. 32000 L 0013: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/EHS ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6. 5. 2000, s. 29), ve znění: – 32001 L 0101: směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26. 11. 2001 (Úř. věst. L 310, 28. 11. 2001, s. 19), – 32002 L 0067: směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18. 7. 2002 (Úř. věst. L 191, 19. 7. 2002, s. 20). a) Ve čl. 5 odst. 3 se seznam začínající slovy “ve španělštině” a končící slovy “joniserande strĺlning” nahrazuje tímto seznamem: “– ve španělštině: “irradiado” nebo “tratado con radiación ionizante”, – v češtině: “ozářeno” nebo “ošetřeno ionizujícím zářením”, – v dánštině: “bestrĺlet/...” nebo “strĺlekonserveret” nebo “behandlet med ioniserende strĺling” nebo “konserveret med ioniserende strĺling”, – v němčině: “bestrahlt” nebo “mit ionisierenden Strahlen behandelt”, – v estonštině: “kiiritatud” nebo “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”, – v řečtině: “ĺđĺîĺńăáóµÝíď µĺ éďíßćďőóá áęôéíďâďëßá” nebo “áęôéíďâďëçµÝíď”, – v angličtině: “irradiated” nebo “treated with ionising radiation”, – ve francouzštině: “traité par rayonnements ionisants” nebo “traité par ionisation”, – v italštině: “irradiato” nebo “trattato con radiazioni ionizzanti”, – v lotyštině: “apstarots” nebo “apstrâdâts ar jonizçjošo starojumu”, – v litevštině: “apšvitinta” nebo “apdorota jonizuojančiąja spinduliuote”, – v maďarštině: “sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt”, – v maltštině: “ittrattat bir-radjazzjoni” nebo “ittrattat b’radjazzjoni jonizzanti”, – v nizozemštině: “doorstraald” nebo “door bestraling behandeld” nebo “met ioniserende stralen behandeld”, – v polštině: “napromieniony” nebo “poddany działaniu promieniowania jonizującego”, – v portugalštině: “irradiado” nebo “tratado por irradiaçăo” nebo “tratado por radiaçăo ionizante”, – ve slovenštině: “ošetrené ionizujúcim žiarením”, – ve slovinštině: “obsevano” nebo “obdelano z ionizirajočim sevanjem”, – ve finštině: “säteilytetty” nebo “käsitelty ionisoivalla säteilyllä”, – ve švédštině: “bestrĺlad” nebo “behandlad med joniserande strĺlning”.” b) V čl. 10 odst. 2 se seznam začínající slovy “ve španělštině” a končící slovy “sista förbrukningsdag” nahrazuje tímto seznamem: “– ve španělštině: “fecha de caducidad”, – v češtině: “spotřebujte do”, – v dánštině: “sidste anvendelsesdato”, – v němčině: “verbrauchen bis”, – v estonštině: “kőlblik kuni”, – v řečtině: “áíÜëůóç ěÝ÷ńé”, – v angličtině: “use by”, – ve francouzštině: “ŕ consommer jusqu’au”, – v italštině: “da consumare entro”, – v lotyštině: “izlietot lîdz”, – v litevštině: “tinka vartoti iki”, – v maďarštině: “fogyasztható”, – v maltštině: “uża sa”, – v nizozemštině: “te gebruiken tot”, – v polštině: “należy spożyć do”, – v portugalštině: “a consumir até”, – ve slovenštině: “spotrebujte do”, – ve slovinštině: “porabiti do”, – ve finštině: “viimeinen käyttöajankohta”, – ve švédštině: “sista förbrukningsdag”.” 6. 32000 L 0036: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3. 8. 2000, s. 19). V bodu A odst. 4 písm. d) přílohy I nahrazuje tímto: “d) Spojené království, Irsko a Malta mohou na svém území povolit používání slovního spojení “milk chocolate” na označení výrobku uvedeného v bodu 5 za podmínky, že ve všech třech případech je spolu s tímto slovním spojením uveden podíl sušeného mléka v každém z těchto výrobků takto: “milk solids: ...... % minimum.”.” 7. 32001 L 0114: Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích zahuštěného nebo sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. 15, 17. 1. 2002, s. 19). V příloze II se doplňují nová písmena, která znějí: “k) Maltským označením “Ħalib evaporat” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. b). l) Maltským označením “Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c). m) Estonským označením “koorepulber” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. a). n) Estonským označením “piimapulber” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. b). o) Estonským označením “väherasvane kondenspiim” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c). p) Estonským označením “magustatud väherasvane kondenspiim” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. f). q) Estonským označením “väherasvane piimapulber” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. c). r) Českým označením “zahuštěná neslazená smetana” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. a). s) Českým označením “zahuštěné neslazené plnotučné mléko” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. b). t) Českým označením “zahuštěné neslazené polotučné mléko” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c) obsahující mezi 4 % a 4,5 % hmotnostních tuku. u) Českým označením “zahuštěné slazené plnotučné mléko” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. e). v) Českým označením “zahuštěné slazené polotučné mléko” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. f) obsahující mezi 4 % a 4,5 % hmotnostních tuku. w) Český označením “sušená smetana” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. a). x) Českým označením “sušené polotučné mléko” se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. c) obsahující mezi 14 % a 16 % hmotnostních tuku.” 8. 32001 R 0466: Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 77, 16. 3. 2001, s. 1), ve znění: – 32001 R 2375: nařízení Rady (ES) č. 2375/2001 ze dne 29. 11. 2001 (Úř. věst. L 321, 6. 12. 2001, s. 1), – 32002 R 0221: nařízení Komise (ES) č. 221/2002 ze dne 6. 2. 2002 (Úř. věst. L 37, 7. 2. 2002, s. 4), – 32002 R 0257: nařízení Komise (ES) č. 257/2002 ze dne 12. 2. 2002 (Úř. věst. L 41, 13. 2. 2002, s. 12), – 32002 R 0472: nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12. 3. 2002 (Úř. věst. L 75, 16. 3. 2002, s. 18), – 32002 R 0563: nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2. 4. 2002 (Úř. věst. L 86, 3. 4. 2002, s. 5). V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní: “1b. Odchylně od odstavce 1 může Komise zmocnit Estonsko, aby během přechodného období do 31. prosince 2006 uvádělo na svůj trh ryby pocházející z baltské oblasti určené ke spotřebě na jeho území s úrovněmi dioxinů vyššími, než jaké jsou stanoveny v oddíle 5 bodě 5.2. přílohy I. Tato odchylka bude udělena postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 315/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách Úř. věst. L 37, 13. 2. 1993, s. 1.. Za tímto účelem Estonsko prokáže, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1a pro Finsko a Švédsko a že expozice člověka dioxinům v Estonsku není vyšší než nejvyšší průměrná úroveň v kterémkoli členském státě Společenství v jeho složení k 30. dubnu 2004. Bude-li Estonsku udělena tato odchylka, bude veškeré její uplatňování v budoucnosti posuzováno v rámci přezkumu oddílu 5 přílohy I stanoveného v čl. 5 odst. 3. Bez ohledu na výše uvedené zavede Estonsko nezbytná opatření, aby zajistilo, že ryby nebo výrobky z ryb, které nejsou v souladu s oddílem 5 bodem 5.2 přílohy I, nebudou uváděny na trh v ostatních členských státech.”
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti