Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :Annex XII
Název :Appendix B referred to in Chapter 6, Section B, Subsection I, point 1 of Annex XII
Jazyk :Anglicky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text:
2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti