Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Přístupová smlouva

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze
Přístupová smlouva
 Přístupové dokumenty
Kapitola :PŘÍLOHA II
Název :Technické adaptace - 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
Jazyk :Česky
Dokument příloha :
Poznámka :
Připomínky rezort :
Přilohy rezort :

Plný text: AA2003/ACT/Příloha II/cs 235 K. CHEMIKÁLIE 31967 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16. 8. 1967, s. 1), ve znění: – 31969 L 0081: směrnice Rady 69/81/EHS ze dne 13. 3. 1969 (Úř. věst. L 68, 19. 3. 1969, s. 1), – 31970 L 0189: směrnice Rady 70/189/EHS ze dne 6. 3. 1970 (Úř. věst. L 59, 14. 3. 1970, s. 33), – 31971 L 0144: směrnice Rady 71/144/EHS ze dne 22. 3. 1971 (Úř. věst. L 74, 29. 3. 1971, s. 15), – 31973 L 0146: směrnice Rady 73/146/EHS ze dne 21. 5. 1973 (Úř. věst. L 167, 25. 6. 1973, s. 1), – 31975 L 0409: směrnice Rady 75/409/EHS ze dne 24. 6. 1975 (Úř. věst. L 183, 14. 7. 1975, s. 22), – 31976 L 0907: směrnice Komise 76/907/EHS ze dne 14. 7. 1976 (Úř. věst. L 360, 30. 12. 1976, s. 1), – 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), – 31979 L 0370: směrnice Komise 79/370/EHS ze dne 30. 1. 1979 (Úř. věst. L 88, 7. 4. 1979, s. 1), – 31979 L 0831: směrnice Rady 79/831/EHS ze dne 18. 9. 1979 (Úř. věst. L 259, 15. 10. 1979, s. 10), – 31980 L 1189: směrnice Rady 80/1189/EHS ze dne 4. 12. 1980 (Úř. věst. L 366, 31. 12. 1980, s. 1), – 31981 L 0957: směrnice Komise 81/957/EHS ze dne 23. 10. 1981 (Úř. věst. L 351, 7. 12. 1981, s. 5), – 31982 L 0232: směrnice Komise 82/232/EHS ze dne 25. 3. 1982 (Úř. věst. L 106, 21. 4. 1982, s. 18), – 31983 L 0467: směrnice Komise 83/467/EHS ze dne 29. 7. 1983 (Úř. věst. L 257, 16. 9. 1983, s. 1), – 31984 L 0449: směrnice Komise 84/449/EHS ze dne 25. 4. 1984 (Úř. věst. L 251, 19. 9. 1984, s. 1), – 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15. 11. 1985, s. 23), – 31986 L 0431: směrnice Komise 86/431/EHS ze dne 24. 6. 1986 (Úř. věst. L 247, 1. 9. 1986, s. 1), – 31987 L 0432: směrnice Rady 87/432/EHS ze dne 3. 8. 1987 (Úř. věst. L 239, 21. 8. 1987, s. 1), – 31988 L 0302: směrnice Komise 88/302/EHS ze dne 18. 11. 1987 (Úř. věst. L 133, 30. 5. 1988, s. 1), – 31988 L 0490: směrnice Komise 88/490/EHS ze dne 22. 7. 1988 (Úř. věst. L 259, 19. 9. 1988, s. 1), – 31990 L 0517: směrnice Rady 90/517/EHS ze dne 9. 10. 1990 (Úř. věst. L 287, 19. 10. 1990, s. 37), – 31991 L 0325: směrnice Komise 91/325/EHS ze dne 1. 3. 1991 (Úř. věst. L 180, 8. 7. 1991, s. 1), – 31991 L 0326: směrnice Komise 91/326/EHS ze dne 5. 3. 1991 (Úř. věst. L 180, 8. 7. 1991, s. 1), – 31991 L 0410: směrnice Komise 91/410/EHS ze dne 22. 7. 1991 (Úř. věst. L 228, 17. 8. 1991, s. 67), – 31991 L 0632: směrnice Komise 91/632/EHS ze dne 28. 10. 1991 (Úř. věst. L 338, 10. 12. 1991, s. 23), – 31992 L 0032: směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30. 4. 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 1), – 31992 L 0037: směrnice Komise 92/37/EHS ze dne 30. 4. 1992 (Úř. věst. L 154, 5. 6. 1992, s. 30), – 31993 L 0021: směrnice Komise 93/21/EHS ze dne 27. 4. 1993 (Úř. věst. L 110, 4. 5. 1993, s. 20), – 31993 L 0072: směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1. 9. 1993 (Úř. věst. L 258, 16. 10. 1993, s. 29), – 31993 L 0101: směrnice Komise 93/101/ES ze dne 11. 11. 1993 (Úř. věst. L 13, 15. 1. 1994, s. 1), – 31993 L 0105: směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25. 11. 1993 (Úř. věst. L 294, 30. 11. 1993, s. 21), – 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21), – 31994 L 0069: směrnice Komise 94/69/ES ze dne 19. 12. 1994 (Úř. věst. L 381, 31. 12. 1994, s. 1), – 31996 L 0054: směrnice Komise 96/54/ES ze dne 30. 7. 1996 (Úř. věst. L 248, 30. 9. 1996, s. 1), – 31996 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/56/ES ze dne 3. 9. 1996 (Úř. věst. L 236, 18. 9. 1996, s. 35), – 31997 L 0069: směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5. 12. 1997 (Úř. věst. L 343, 13. 12. 1997, s. 19), – 31998 L 0073: směrnice Komise 98/73/ES ze dne 18. 9. 1998 (Úř. věst. L 305, 16. 11. 1998, s. 1), – 31998 L 0098: směrnice Komise 98/98/ES ze dne 15. 12. 1998 (Úř. věst. L 355, 30. 12. 1998, s. 1), – 31999 L 0033: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10. 5. 1999 (Úř. věst. L 199, 30. 7. 1999, s. 57), – 32000 L 0032: směrnice Komise 2000/32/ES ze dne 19. 5. 2000 (Úř. věst. L 136, 8. 6. 2000, s. 1), – 32000 L 0033: směrnice Komise 2000/33/ES ze dne 25. 4. 2000 (Úř. věst. L 136, 8. 6. 2000, s. 90), – 32001 L 0059: směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6. 8. 2001 (Úř. věst. L 225, 21. 8. 2001, s. 1). a) V úvodním textu k příloze I se tabulka A nahrazuje tímto: “TABLA A – TABULKA A – TABEL A – TABELLE A – TABEL A – ĐÉÍÁĘÁÓ A – TABLE A – TABLEAU A – TABELLA A – A TABULA – A LENTELË – A TÁBLÁZAT – TABELLA A – TABEL A – TABELA A – TABELA A TABUĽKA A – TABELA A – taulukko A – TABELL A Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z) Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z) Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvćgt (Z) Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z) Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi ĘáôÜëďăďň ÷çěéęţí óôďé÷ĺßůí ôáîéíďěçěÝíůí óýěöůíá ěĺ ôďí áôďěéęü ôďőň áńéčěü (Ć) List of chemical elements listed according to their atomic number (Z) Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z) Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z) Íîmisko elementu saraksts – sakârtojums pçc atomnumuriem(Z) Cheminiř elementř, iđdëstytř pagal atominá skaičiř (Z), sŕrađas Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z) Lista ta’ elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z) Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z) Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej(Z) Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z) Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z) Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z) Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z) Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z) AA2003/ACT/Příloha II/cs 252 “ Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 1 H Hidrógeno Vodík Hydrogen Wasserstoff Vesinik Őäńďăüíď Hydrogen Hydrogčne Idrogeno Űdeňradis 2 He Helio Helium Helium Helium Heelium ąëéď Helium Hélium Elio Hçlijs 3 Li Litio Lithium Lithium Lithium Liitium Ëßčéď Lithium Lithium Litio Litijs 4 Be Berilio Beryllium Beryllium Beryllium Berüllium Âçńýëëéď Beryllium Béryllium (Glucinium) Berillio Berilijs 5 B Boro Bor Bor Bor Boor Âüńéď Boron Bore Boro Bors 6 C Carbono Uhlík Carbon (kulstof) Kohlenstoff Süsinik ˘íčńáęáň Carbon Carbone Carbonio Ogleklis 7 N Nitrógeno Dusík Nitrogen Stickstoff Lämmastik ˘ćůôď Nitrogen Azote Azoto Slâpeklis 8 O Oxígeno Kyslík Oxygen (ilt) Sauerstoff Hapnik Ďîőăüíď Oxygen Oxygčne Ossigeno Skâbeklis 9 F Flúor Fluor Fluor Fluor Fluor Öčüńéď Fluorine Fluor Fluoro Fluors 10 Ne Neón Neon Neon Neon Neoon ÍÝďí Neon Néon Neon Neons 11 Na Sodio Sodík Natrium Natrium Naatrium ÍÜôńéď Sodium Sodium Sodio Nâtrijs 12 Mg Magnesio Hořčík Magnesium Magnesium Magneesium ĚáăíŢóéď Magnesium Magnésium Magnesio Magnijs 13 Al Aluminio Hliník Aluminium Aluminium Alumiinium Áńăßëëéď Aluminium Aluminium Alluminio Alumînijs Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 14 Si Silicio Křemík Silicium Silicium Räni Đőńßôéď Silicon Silicium Silicio Silîcijs 15 P Fósforo Fosfor Phosphor Phosphor Fosfor Öůóöüńďň Phosphorus Phosphore Fosforo Fosfors 16 S Azufre Síra Svovl Schwefel Väävel Čĺßďí Sulphur Soufre Zolfo Sçrs 17 Cl Cloro Chlor Chlor Chlor Kloor ×ëţńéď Chlorine Chlore Cloro Hlors 18 Ar Argón Argon Argon Argon Argoon Aü Argon Argon Argon Argons 19 K Potasio Draslík Kalium Kalium Kaalium ĘÜëéď Potassium Potassium Potassio Kâlijs 20 Ca Calcio Vápník Calcium Calcium Kaltsium ÁóâÝóôéď Calcium Calcium Calcio Kalcijs 21 Sc Escandio Skandium Scandium Scandium Skandium ÓęÜíäéď Scandium Scandium Scandio Skandijs 22 Ti Titanio Titan Titan Titan Titaan ÔéôÜíéď Titanium Titane Titanio Titâns 23 V Vanadio Vanad Vanadium Vanadium Vanaadium ÂáíÜäéď Vanadium Vanadium Vanadio Vanâdijs 24 Cr Cromo Chrom Chrom Chrom Kroom ×ńţěéď Chromium Chrome Cromo Hroms 25 Mn Manganeso Mangan Mangan Mangan Mangaan ĚáăăÜíéď Manganese Mangančse Manganese Mangâns 26 Fe Hierro železo Jern Eisen Raud Óßäçńďň Iron Fer Ferro Dzelzs 27 Co Cobalto Kobalt Cobalt Kobalt Koobalt ĘďâÜëôéď Cobalt Cobalt Cobalto Kobalts 28 Ni Níquel Nikl Nikkel Nickel Nikkel ÍéęÝëéď Nickel Nickel Nichel Niíelis Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 29 Cu Cobre Měď Kobber Kupfer Vask ×áëęüň Copper Cuivre Rame Varš 30 Zn Zinc Zinek Zink Zink Tsink ŘĺőäÜńăőńďň Zinc Zinc Zinco Cinks 31 Ga Galio Gallium Gallium Gallium Gallium ĂÜëëéď Gallium Gallium Gallio Gallijs 32 Ge Germanio Germanium Germanium Germanium Germaanium ĂĺńěÜíéď Germanium Germanium Germanio Germânijs 33 As Arsénico Arsen Arsen Arsen Arseen Áńóĺíéęü Arsenic Arsenic Arsenico Arsçns 34 Se Selenio Selen Selen Selen Seleen ÓĺëŢíéď Selenium Sélénium Selenio Selçns 35 Br Bromo Brom Brom Brom Broom Âńţěéď Bromine Brome Bromo Broms 36 Kr Criptón Krypton Krypton Krypton Krüptoon Ęńőđôü Krypton Krypton Krypton Kriptons 37 Rb Rubidio Rubidium Rubidium Rubidium Rubiidium ŃďőâŢäéď Rubidium Rubidium Rubidio Rubîdijs 38 Sr Estroncio Stroncium Strontium Strontium Strontsium Óôńüíôéď Strontium Strontium Stronzio Stroncijs 39 Y Itrio Yttrium Yttrium Yttrium Ütrium ľôôńéď Yttrium Yttrium Ittrio Itrijs 40 Zr Circonio Zirkonium Zirconium Zirkon Tsirkoonium Ćéńęüíéď Zirconium Zirconium Zirconio Cirkonijs 41 Nb Niobio Niob Niobium Niob Nioobium Íéüâéď Niobium Niobium Niobio Niobijs 42 Mo Molibdeno Molybden Molybden Molybdän Molübdeen ĚďëőâäÝíéď Molybdenum Molybdčne Molibdeno Molibdçns 43 Tc Tecnecio Technecium Technetium Technetium Tehneetsium Ôĺ÷íŢôéď Technetium Technetium Tecnezio Tehnçcijs Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 44 Ru Rutenio Ruthenium Ruthenium Ruthenium Ruteenium ŃďőčŢíéď Ruthenium Ruthénium Rutenio Rutçnijs 45 Rh Rodio Rhodium Rhodium Rhodium Roodium Ńüäéď Rhodium Rhodium Rodio Rodijs 46 Pd Paladio Palladium Palladium Palladium Pallaadium ĐáëëÜäéď Palladium Palladium Palladio Pallâdijs 47 Ag Plata Stříbro Sřlv Silber Hőbe ˘ńăőńďň Silver Argent Argento Sudrabs 48 Cd Cadmio Kadmium Cadmium Cadmium Kaadium ĘÜäěéď Cadmium Cadmium Cadmio Kadmijs 49 In Indio Indium Indium Indium Indium şíäéď Indium Indium Indio Indijs 50 Sn Estańo Cín Tin Zinn Tina Ęáóóßôĺńďň Tin Étain Stagno Alva 51 Sb Antimonio Antimon Antimon Antimon Antimon Áíôéěüíéď Antimony Antimoine Antimonio Antimons 52 Te Telurio Tellur Telur Tellur Telluur Ôĺëëďýńéď Tellurium Tellure Tellurio Telűrs 53 I Yodo Jod Jod Jod Jood Éţäéď Iodine Iode Iodio Jods 54 Xe Xenón Xenon Xenon Xenon Ksenoon ÎÝíď Xenon Xénon Xenon Ksenons 55 Cs Cesio Cesium Cćsium Caesium Tseesium Ęáßóéď Caesium Césium Cesio Cçzijs 56 Ba Bario Baryum Barium Barium Baarium ÂÜńéď Barium Baryum Bario Bârijs 57 La Lantano Lanthan Lanthan Lanthan Lantaan ËáíäÜíéď Lanthanum Lanthane Lantanio Lantâns 58 Ce Cerio Cer Cerium Cer Tseerium ÄçěŢôńéď Cerium Cérium Cerio Cçrijs Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 59 Pr Praseodimio Praseodym Praseodym Praseodym Praseodüüm Đńáóĺďäýěéď Praseodymium Praséodyme Praseodimio Prazeodîms 60 Nd Niodimio Neodym Neodym Neodym Neodüüm Íĺďäýěéď Neodymium Néodyme Neodimio Neodîms 61 Pm Prometio Promethium Promethium Promethium Promeetium ĐńďěŢčĺéď Promethium Prométhium Promezio Prometijs 62 Sm Samario Samarium Samarium Samarium Samaarium ÓáěÜńéď Samarium Samarium Samario Samârijs 63 Eu Europio Europium Europium Europium Euroopium Ĺőńţđéď Europium Europium Europio Eiropijs 64 Gd Gadolinio Gadolinium Gadolinium Gadolinium Gadoliinium Ăáäďëßíéď Gadolinium Gadolinium Gadolinio Gadolînijs 65 Tb Terbio Terbium Terbium Terbium Terbium ÔÝńâéď Terbium Terbium Terbio Terbijs 66 Dy Disprosio Dysprosium Dysprosium Dysprosium Düsproosium Äőóđńüóéď Dysprosium Dysprosium Disprosio Disprozijs 67 Ho Holmio Holmium Holmium Holmium Holmium Ľëěéď Holmium Holmium Olmio Holmijs 68 Er Erbio Erbium Erbium Erbium Erbium ¸ńâéď Erbium Erbium Erbio Erbijs 69 Tm Tulio Thulium Thulium Thulium Tuulium Čďýëéď Thulium Thulium Tulio Tűlijs 70 Yb Iterbio Ytterbium Ytterbium Ytterbium Üterbium ŐôôÝńâéď Ytterbium Ytterbium Itterbio Iterbijs 71 Lu Lutecio Lutecium Lutetium Lutetium Luteetsium ËďőôŢôéď Lutetium Lutécium Lutezio Lutçcijs 72 Hf Hafnio Hafnium Hafnium Hafnium Hafnium ˘öíéď Hafnium Hafnium Afnio Hafnijs 73 Ta Tántalo Tantal Tantal Tantal Tantaal ÔáíôÜëéď Tantalum Tantale Tantalio Tantâls Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 74 W Volframio Wolfram Wolfram Wolfram Volfram ÂďëöńÜěéď (ÔďőăęďôÝíéď) Tungsten Tungstčne Tungsteno Volframs 75 Re Renio Rhenium Rhenium Rhenium Reenium ŃŢíéď Rhenium Rhénium Renio Rçnijs 76 Os Osmio Osmium Osmium Osmium Osmium Ľóěéď Osmium Osmium Osmio Osmijs 77 Ir Iridio Iridium Iridium Iridium Iriidium Éńßäéď Iridium Iridium Iridio Irîdijs 78 Pt Platino Platina Platin Platin Plaatina Ëĺőęü÷ńőóďň Platinum Platine Platino Platîns 79 Au Oro Zlato Guld Gold Kuld ×ńőóüň Gold Or Oro Zelts 80 Hg Mercurio Rtuť Kviksřlv Quecksilber Elavhőbe ŐäńÜńăőńďň Mercury Mercure Mercurio Dzîvsudrabs 81 Tl Talio Thallium Thalium Thallium Tallium ČÜëëéď Thallium Thallium Tallio Tallijs 82 Pb Plomo Olovo Bly Blei Plii Ěüëőâäďň Lead Plomb Piombo Svins 83 Bi Bismuto Bismut Bismuth Wismuth Vismut Âéóěďýčéď Bismuth Bismuth Bismuto Bismuts 84 Po Polonio Polonium Plonium Polonium Poloonium Đďëţíéď Polonium Polonium Polonio Polonijs 85 At Astato Astat Astat Astat Astaat ÁóôÜôéď Astatine Astate Astato Astats 86 Rn Radón Radon Radon Radon Radoon Ńáäüíéď Radon Radon Radon Radons 87 Fr Francio Francium Francium Francium Frantsium ÖńÜăęéď Francium Francium Francio Francijs 88 Ra Radio Radium Radium Radium Raadium ŃÜäéď Radium Radium Radio Râdijs Z Symbol ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV 89 Ac Actinio Aktinium Actinium Actinium Aktiinium Áęôßíéď Actinium Actinium Attinio Aktînijs 90 Th Torio Thorium Thorium Thorium Toorium Čüńéď Thorium Thorium Torio Torijs 91 Pa Protactinio Protaktinium Protactinium Protactinium Protaktiinium Đńůôáęôßíéď Protactinium Protactinium Protoattinio Protaktînijs 92 U Uranio Uran Uran Uran Uraan ĎőńÜíéď Uranium Uranium Uranio Urâns 93 Np Neptunio Neptunium Neptunium Neptunium Neptuunium Íĺđôďýíéď (Đďóĺéäţíéď) Neptunium Neptunium Nettunio Neptűnijs 94 Pu Plutonio Plutonium Plutonium Plutonium Plutoonium Đëďőôţíéď Plutonium Plutonium Plutonio Plutonijs 95 Am Americio Americium Americium Americium Ameriitsium Áěĺńßęéď Americium Américium Americio Amerîcijs 96 Cm Curio Curium Curium Curium Kuurium Ęéďýńéď Curium Curium Curio Kirijs 97 Bk Berkelio Berkelium Berkelium Berkelium Berkeelium ĚđĺńęÝëéď Berkelium Berkélium Berkelio Berklijs 98 Cf Californio Kalifornium Californium Californium Kalifornium Ęáëéöüńíéď Californium Californium Californio Kalifornijs 99 Es Einstenio Einsteinium Einsteinium Einsteinium Einsteinium ÁúíóôÜíéďí Einsteinium Einsteinium Einstenio Einšteinijs 100 Fm Fermio Fermium Fermium Fermium Fermium ÖÝńěéď Fermium Fermium Fermio Fermijs 101 Md Mendelevio Mendelevium Mendelevium Mendelevium Mendeleevium ĚĺíôĺëÝâéď Mendelevium Mendélévium Mendelevio Mendeďejevijs 102 No Nobelio Nobelium Nobelium Nobelium Nobeelium ÍďěđÝëéď Nobelium Nobélium Nobelio Nobçlijs 103 Lw Laurencio Lawrencium Lawrentium Lawrentium Lavrentsium ËáőńÝíóéď Lawrencium Lawrencium Lawrencio Lourensijs Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 1 H Vandenilis Hidrogén Idroġenu Waterstof Wodľr HidrogÚnio VodÝk Vodik Vety Vőte 2 He Helis Hélium Elju Helium Hel Hélio Hélium Helij Helium Helium 3 Li Litis Lítium Litju Lithium Lit Lítio Lítium Litij Litium Litium 4 Be Berilis Berillium Berillju Beryllium Beryl Berílio Berýlium Berilij Beryllium Beryllium 5 B Boras Bór Boron Boor Bor Boro Bór Bor Boori Bor 6 C Anglis Szén Karbonju Koolstof Węgiel Carbono Uhlík Ogljik Hiili Kol 7 N Azotas Nitrogén Azotu Stikstof Azot Azoto Dusík Dušik Typpi Kväve 8 O Deguonis Oxigén Ossiġenu Zuurstof Tlen OxigÚnio KyslÝk Kisik Happi Syre 9 F Fluoras Fluor Fluworin Fluor Fluor Flúor Fluór Fluor Fluori Fluor 10 Ne Neonas Neon Neon Neon Neon Néon Neón Neon Neon Neon 11 Na Natris Nátrium Sodju Natrium Sód Sódio Sodík Natrij Natrium Natrium 12 Mg Magnis Magnézium Manjesju Magnesium Magnez Magnésio Horčík Magnezij Magnesium Magnesium 13 Al Aliuminis Alumínium Aluminju Aluminium Glin Alumínio Hliník Aluminij Alumiini Aluminium Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 14 Si Silicis Szilicium Silikon Silicium Krzem Silício Kremík Silicij Pii Kisel 15 P Fosforas Foszfor Fosfru Fosfor Fosfor Fósforo Fosfor Fosfor Fosfori Fosfor 16 S Siera Kén Kubrit Zwavel Siarka Enxofre Síra Žveplo Rikki Svavel 17 Cl Chloras Klór Kloru Chloor Chlor Cloro Chlór Klor Kloori Klor 18 Ar Argonas Argon Argon Argon Argon Árgon Argón Argon Argon Argon 19 K Kalis Kálium Potassju Kalium Potas Potássio Draslík Kalij Kalium Kalium 20 Ca Kalcis Kalcium Kalċju Calcium Wapń Cálcio Vápnik Kalcij Kalsium Kalcium 21 Sc Skandis Szkandium Skandju Scandium Skand Escândio Skandium Skandij Skandium Skandium 22 Ti Titanas Titán Titanju Titaan Tytan Titânio Titán Titan Titaani Titan 23 V Vanadis Vanádium Vanadju Vanadium Wanad Vanádio Vanád Vanadij Vanadiini Vanadin 24 Cr Chromas Króm Kromju Chroom Chrom Crómio Chróm Krom Kromi Krom 25 Mn Manganas Mangán Manganiż Mangaan Mangan Manganęs Mangán Mangan Mangaani Mangan 26 Fe Geležis Vas Ħadid Ijzer Żelazo Ferro Železo Železo Rauta Järn 27 Co Kobaltas Kobalt Kobalt Kobalt Kobalt Cobalto Kobalt Kobalt Koboltti Kobolt 28 Ni Nikelis Nikkel Nikil Nikkel Nikiel Níquel Nikel Nikelj Nikkeli Nickel 29 Cu Varis Réz Ram Koper Miedź Cobre Meď Baker Kupari Koppar 30 Zn Cinkas Cink Żingu Zěnk Cynk Zinco Zinok Cink Sinkki Zink 31 Ga Galis Gallium Gallju Gallium Gal Gálio Gálium Galij Gallium Gallium 32 Ge Germanis Germánium Ġermanju Germanium German GermÔnio Germßnium Germanij Germanium Germanium 33 As Arsenas Arzén Arseniku Arseen Arsen Arsénio Arzén Arzen Arseeni Arsenik 34 Se Selenas Szelén Selenju Selenium Selen Selénio Selén Selen Seleeni Selen 35 Br Bromas Bróm Bromu Broom Brom Bromo Bróm Brom Bromi Brom 36 Kr Kriptonas Kripton Kripton Krypton Krypton Krípton Kryptón Kripton Krypton Krypton 37 Rb Rubidis Rubídium Rubidju Rubidium Rubid Rubídio Rubídium Rubidij Rubidium Rubidium 38 Sr Stroncis Stroncium Stronzju Strontium Stront Estrôncio Stroncium Stroncij Strontium Strontium 39 Y Itris Ittrium Ittriju Yttrium Itr Ítrio Ytrium Itrij Yttrium Yttrium 40 Zr Cirkonis Cirkónium Żirkonju Zirkonium Cyrkon Zircónio Zirkónium Cirkonij Zirkonium Zirkonium 41 Nb Niobis Nióbium Nijobju Niobium Niob Nióbio Niób Niobij Niobium Niob 42 Mo Molibdenas Molibdén Molibdenu Molybdeen Molibden Molibdénio Molybdén Molibden Molybdeeni Molybden 43 Tc Technecis Technécium Teknezju Technetium Technet Tecnécio Technécium Tehnecij Teknetium Teknetium Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 44 Ru Rutenis Ruténium Rutenju Ruthernium Ruten Ruténio Ruténium Rutenij Rutenium Rutenium 45 Rh Rodis Ródium Rodju Rodium Rod Ródio Ródium Rodij Rodium Rodium 46 Pd Paladis Palládium Palladju Palladium Pallad Paládio Paládium Paladij Palladium Palladium 47 Ag Sidabras Ezüst Fidda Zilver Srebro Prata Striebro Srebro Hopea Silver 48 Cd Kadmis Kadmium Kadmju Cadmium Kadm Cádmio Kadmium Kadmij Kadmium Kadmium 49 In Indis Indium Indju Indium Ind Índio Indium Indij Indium Indium 50 Sn Alavas Ón Landa Tin Cyna Estanho Cín Kositer Tina Tenn 51 Sb Stibis Antimon Antimonju Antimoon Antymon Antimónio Antimón Antimon Antimoni Antimon 52 Te Telűras Tellúr Tellurju Telluur Tellur Telúrio Telúr Telur Telluuri Tellur 53 I Jodas Jód Jodju Jood Jod Iodo Jód Jod Jodi Jod 54 Xe Ksenonas Xenon Kseno Xenon Ksenon Xénon Xenón Ksenon Ksenon Xenon 55 Cs Cezis Cézium Ċesju Cesium Cez CÚsio CÚsium Cezij Cesium Cesium 56 Ba Baris Bárium Barju Barium Bar Bário Bárium Barij Barium Barium 57 La Lantanas Lantán Lantanu Lanthaan Lantan Lantânio Lantán Lantan Lantaani Lantan 58 Ce Ceris Cérium Ċerju Cerium Cer CÚrio CÚr Cerij Cerium Cerium Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 59 Pr Prazeodimis Prazeodímium Prasedimju Praseodymium Prazeodym Praseodímio Prazeodým Prazeodim Praseodyymi Praseodym 60 Nd Neodimis Neodímium Neodimju Neodymium Neodym Neodímio Neodým Neodim Neodyymi Neodym 61 Pm Prometis Prométium Prometju Promethium Promet Promécio Prométium Prometij Prometium Prometium 62 Sm Samaris Szamárium Samarju Samarium Samar Samário Samárium Samarij Samarium Samarium 63 Eu Europis Európium Ewropju Europium Europ Európio Európium Evropij Europium Europium 64 Gd Gadolinis Gadolínium Gadolinju Gadolinium Gadolin Gadolínio Gadolínium Gadolinij Gadolinium Gadolinium 65 Tb Terbis Terbium Terbju Terbium Terb Térbio Terbium Terbij Terbium Terbium 66 Dy Gadolinis Gadolínium Gadolinju Gadolinium Gadolin Gadolínio Gadolínium Gadolinij Gadolinium Gadolinium 67 Ho Holmis Holmium Olmju Holmium Holm Hólmio Holmium Holmij Holmium Holmium 68 Er Erbis Erbium Erbju Erbium Erb Érbio Erbium Erbij Erbium Erbium 69 Tm Tulis Túlium Tulju Thulium Tul Túlio Túlium Tulij Tulium Tulium 70 Yb Iterbis Itterbium Itterbju Ytterbium Iterb Itérbio Yterbium Iterbij Ytterbium Ytterbium 71 Lu Liutecis Lutécium Lutezju Lutetium Lutet Lutécio Lutécium Lutecij Lutetium Lutetium 72 Hf Hafnis Hafnium Ħafnju Hafnium Hafn Hßfnio Hafnium Hafnij Hafnium Hafnium 73 Ta Tantalas Tantál Tantalu Tantaal Tantal Tântalo Tantal Tantal Tantaali Tantal Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 74 W Volframas Volfrám Tungstenu Wolfram Wolfram Tungsténio Volfrám Volfram Volframi Wolfram 75 Re Renis Rénium Ręnju Renium Ren Rénio Rénium Renij Renium Rhenium 76 Os Osmis Ozmium Osmju Osmium Osm Ósmio Osmium Osmij Osmium Osmium 77 Ir Iridis Irídium Iridju Iridium Iryd Irídio Irídium Iridij Iridium Iridium 78 Pt Platina Platina Platinu Platinum Platyna Platina Platina Platina Platina Platina 79 Au Auksas Arany Deheb Goud Złoto Ouro Zlato Zlato Kulta Guld 80 Hg Gyvsidabris Higany Merkurju Kwik Rtęć Mercúrio Ortuť Živo srebro Elohopea Kvicksilver 81 Tl Talis Tallium Tallju Thallium Tal Tálio Tálium Talij Tallium Tallium 82 Pb Švinas Ólom Ċomb Lood Ołów Chumbo Olovo Svinec Lyijy Bly 83 Bi Bismutas Bizmut Bismůt Bismuth Bizmut Bismuto Bizmut Bizmut Vismutti Vismut 84 Po Polonis Polónium Polonju Polonium Polon Polónio Polónium Polonij Polonium Polonium 85 At Astatinas Asztácium Astatina Astaat Astat Astato Astát Astat Astatiini Astat 86 Rn Radonas Radon Radon Radon Radon Rádon Radón Radon Radon Radon 87 Fr Francis Francium Franċju Francium Frans FrÔncio Francium Francij Frankium Francium 88 Ra Radis Rádium Radju Radium Rad Rádio Rádium Radij Radium Radium Z Symbol LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV 89 Ac Aktinis Aktínium Aktinju Actinium Aktyn Actínio Aktínium Aktinij Aktinium Aktinium 90 Th Toris Tórium Torju Thorium Tor Tório Tórium Torij Torium Torium 91 Pa Protaktinis Protaktínium Protaktinju Protactinium Protaktyn Protactínio Protaktínium Protaktinij Protaktinium Protaktinium 92 U Uranas Urán Uranju Uranium Uran Urânio Urán Uran Uraani Uran 93 Np Neptűnis Neptúnium Nettunju Neptunium Neptun Neptúnio Neptúnium Neptunij Neptunium Neptunium 94 Pu Plutonis Plutónium Plutonju Plutonium Pluton Plutónio Plutónium Plutonij Plutonium Plutonium 95 Am Americis Amerícium Ameriċju Americium Ameryk AmerÝcio AmerÝcium Americij Amerikium Americium 96 Cm Kiuris Kűrium Kurju Curium Kiur Cúrio Curium Kirij Curium Curium 97 Bk Berklis Berkélium Berkelju Berkelium Berkel Berquélio Berkelium Berkelij Berkelium Berkelium 98 Cf Kalifornis Kalifornium Kalifornju Californium Kaliforn Califórnio Kalifornium Kalifornij Kalifornium Californium 99 Es Einšteinis Einsteinium Enstejnju Einsteinium Einstein Einsteinio Einsteinium Ajnštajnij Einsteinium Einsteinium 100 Fm Fermis Fermium Fermju Fermium Ferm Férmio Fermium Fermij Fermium Fermium 101 Md Mendelevis Mendelévium Mendelevju Mendelevium Mendelew Mendelévio Mendelevium Mendelevij Mendelevium Mendelevium 102 No Nobelis Nobélium Nobelju Nobelium Nobel Nobélio Nobelium Nobelij Nobelium Nobelium 103 Lw Lorensis Laurencium Lawrenċju Laurentium Lorens LaurŰncio Laurencium Lavrencij Lawrensium Lawrentium ” AA2003/ACT/Příloha II/cs 436 b) V úvodním textu k příloze I se tabulka B nahrazuje tímto: “TABLA B – TABULKA B – TABEL B – TABELLE B – TABEL B – ĐÉÍÁĘÁÓ B – TABLE B – TABLEAU B – TABELLA B – B TABULA – B LENTELË – B TÁBLÁZAT – TABELLA B – TABEL B – TABELA B – TABELA B – TABUĽKA B – TABELA B – TAULUKKO B – TABELL B Clasificación especial para las sustancias orgánicas Speciální třídy organických látek Sćrlig inddeling af organiske stoffer Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon’ ĹéäéęŢ ôáîéíüěçóç ôůí ďńăáíéęţí ďőóéţí Special classification for organic substances Classification particuličre aux substances organiques Classificazione speciale per le sostanze organiche Organisko íîmisko vielu grupas Speciali organiniř medţiagř klasifikacija Szerves anyagok speciális osztályozása Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi Speciale indeling voor de organische stoffen Numery klas substancji organicznych ClassificaţŇo especial para as substÔncias orgÔnicas Prehľadná klasifikácia organických látok Posebna razvrstitev organskih spojin Erityisryhmät orgaanisille aineille Särskild indelning av organiska ämnen 601 Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud ŐäńďăďíÜíčńáęĺň Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogďűdeňraţi Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten 606 Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Ęĺôüíĺň ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinâjumi Ketonai ir jř dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat 602Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud ÁëďăďíďđáńÜăůăá őäńďăďíáíčńÜęůí Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogençtie ogďűdeňraţi Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten 607Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid ĎńăáíéęÜ ďîÝá ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskâs skâbes un to atvasinâjumi Organinës rűgđtys ir jř dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne ┴cidos orgÔnicos e derivados OrganickÚ kyseliny a ich derivßty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat 603Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Áëęďüëĺň ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinâjumi Alkoholiai ir jř dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne ┴lcoois e derivados Alkoholy a ich derivßty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat 608Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Íéôńßëéá Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinâjumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler 604Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Öáéíüëĺň ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinâjumi Fenoliai ir jř dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat609Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Íéôńďĺíţóĺéň Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar 605Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Áëäĺŕäĺň ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehîdi un to atvasinâjumi Aldehidai ir jř dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat 610Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid ×ëůńďíéôńďĺíţóĺéň Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór- nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar 611Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid ˘ćůîő- ęáé Üćů-ĺíţóĺéň Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoďques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta’ l-azossi u ta’ l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar616Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Áěßäéá ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amîdi un to atvasinâjumi Amidai ir jř dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat 612Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Áěéíďĺíţóĺéň Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta’ l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino spojine Amiiniyhdisteet Aminer 617Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid ĎńăáíéęÜ őđĺńďîĺßäéá Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksîdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Perľxidos orgÔnicos OrganickÚ peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider 613Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid ĹôĺńďęőęëéęÝň âÜóĺéň ęáé đáńÜăůăÜ ôďőň Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinâjumi Heterociklinës bazës ir jř dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat 647Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid ¸íćőěá Enzymes Enzymes Enzimi Enzîmi Enzimai Enzimek Enzîmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer 614Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Ăëőęďćßôĺň ęáé áëęáëďĺéäŢ Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloďdes Glucosidi e alcaloidi Glikozîdi un alkaloîdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloďden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider 648Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Óýěđëďęĺň ďőóßĺň đáńáăüěĺíĺň áđü Üíčńáęá Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastâva akmeňogďu pârstrâdes produkti Iđ akmens angliř pagamintos sudëtingos medţiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvăo Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat 615Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid ĘőáíéęÝň ęáé éóďęőáíéęÝň ĺíţóĺéň Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianâti un izocianâti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanßty a izokyanßty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater 649Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Óýěđëďęĺň ďőóßĺň đáńáăüěĺíĺň áđü đĺôńÝëáéď Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastâva naftas pârstrâdes produkti Iđ naftos pagamintos sudëtingos medţiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat 650Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained ÄéÜöďńĺň ďőóßĺň Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Daţâdas vielas Ávairios medţiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen” c) Příloha II se nahrazuje tímto: “ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA – ΠÁŃÁŃÔÇĚÁ ÉÉ – ANNEX II – ANNEXE II – ALLEGATO II – II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II – ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II –PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos PŘÍLOHA II Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky BILAG II Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og prćparater ANHANG II Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen II LISA Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid ĐÁŃÁŃÔÇĚÁ ÉÉ Óýěâďëá ęáé ĺíäĺßîĺéň ęéíäýíďő ăéá ĺđéęßíäőíĺň ďőóßĺň ęáé đáńáóęĺőÜóěáôá ANNEX II Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations ANNEXE II Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses ALLEGATO II Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi II PIELIKUMS Bîstamo vielu un preparâtu simboli un bîstamîbas paskaidrojumi II PRIEDAS Pavojingř medţiagř ir preparatř pavojingumo simboliai ir nuorodos II. MELLÉKLET Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei ANNESS II Simboli u indikazzjonijiet ta’ periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi BIJLAGE II Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten ZAŁĄCZNIK II Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie ANEXO II Símbolos e indicaçőes de perigo das substâncias e preparaçőes perigosas PRÍLOHA II Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky PRILOGA II Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke LIITE II varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille BILAGA II Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo. Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu. Bemćrkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgřr ikke en del af symbolet. Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols. Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa. Óçěĺßůóç: Ôá ăńÜěěáôá E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ęáé N äĺí áđďôĺëďýí ěÝńďň ôďő óőěâüëďő. Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol. Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole. Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo. Piezîme: Bîstamîbas apzîmçjums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav maríçjuma sastâvdaďa. Pastaba: Raidës E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nëra simbolio dalis. Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak. Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m´humiex parti mis-simbolu. Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool. Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego. Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N năo fazem parte do símbolo. Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu. Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka. Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä. Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen. E ES: Explosivo CS: Výbušný DA: Eksplosiv DE: Explosionsgefährlich ET: Plahvatusohtlik EL: Ĺęńçęôéęü EN: Explosive FR: Explosif IT: Esplosivo LV: Sprâdzienbîstams LT: Sprogstamoji HU: Robbanásveszélyes MT: Splussiv NL: Ontplofbaar PL: Produkt wybuchowy PT: Explosivo SK: Výbušný SL: Eksplozivno FI: Räjähtävä SV: Explosivt O ES: Comburente CS: Oxidující DA: Brandnćrende DE: Brandfördernd ET: Oksüdeeriv EL: Ďîĺéäůôéęü EN: Oxidizing FR: Comburant IT: Comburente LV: Spçcîgs oksidçtâjs LT: Oksiduojanti HU: Égést tápláló, oxidáló MT: Iqabbad NL: Oxyderend PL: Produkt utleniający PT: Comburente SK: Oxidujúci SL: Oksidativno FI: Hapettava SV: Oxiderande F ES: Fácilmente inflamable CS: Vysoce hořlavý DA: Meget brandfarlig DE: Leichtentzündlich ET: Väga tuleohtlik EL: Đďëý ĺýöëĺęôď EN: Highly flammable FR: Facilement inflammable IT: Facilmente infiammabile LV: Viegli uzliesmojošs LT: Labai degi HU: Tűzveszélyes MT: Jaqbad malajr NL: Licht ontvlambaar PL: Produkt wysoce łatwopalny PT: Facilmente inflamável SK: Veľmi horľavý SL: Lahko vnetljivo FI: Helposti syttyvä SV: Mycket brandfarligt F+ ES: Extremadamente inflamable CS: Extrémně hořlavý DA: Yderst brandfarlig DE: Hochentzündlich ET: Eriti tuleohtlik EL: ĹîáéńĺôéęÜ ĺýöëĺęôď EN: Extremely flammable FR: Extręmement inflammable IT: Estremamente infiammabile LV: Îpađi viegli uzliesmojođs LT: Ypač degi HU: Fokozottan tűzveszélyes MT: Jaqbad malajr ħafna NL: Zeer licht ontvlambaar PL: Produkt skrajnie łatwopalny PT: Extremamente inflamável SK: Mimoriadne horľavý SL: Zelo lahko vnetljivo FI: Erittäin helposti syttyvä SV: Extremt brandfarligt T ES: Tóxico CS: Toxický DA: Giftig DE: Giftig ET: Mürgine EL: Ôďîéęü EN: Toxic FR: Toxique IT: Tossico LV: Toksisks LT: Toksiška HU: Mérgező MT: Tossiku NL: Vergiftig PL: Produkt toksyczny PT: Tóxico SK: Jedovatý SL: Strupeno FI: Myrkyllinen SV: Giftig T + ES: Muy tóxico CS: Vysoce toxický DA: Meget giftig DE: Sehr giftig ET: Väga mürgine EL: Đďëý ôďîéęü EN: Very toxic FR: Trčs toxique IT: Molto tossico LV: Ďoti toksisks LT: Labai toksiška HU: Nagyon mérgező MT: Tossiku ħafna NL: Zeer vergiftig PL: Produkt bardzo toksyczny PT: Muito tľxico SK: Veľmi jedovatý SL: Zelo strupeno FI: Erittäin myrkyllinen SV: Mycket giftig C ES: Corrosivo CS: Žíravý DA: Ćtsende DE: Ätzend ET: Sööbiv EL: Äéáâńůôéęü EN: Corrosive FR: Corrosif IT: Corrosivo LV: Kodîgs LT: Ardanti (ësdinanti) HU: Maró MT: Korrużiv NL: Bijtend PL: Produkt żrący PT: Corrosivo SK: Žieravý SL: Jedko FI: Syövyttävä SV: Frätande Xn ES: Nocivo CS: Zdraví škodlivý DA: Sundhedsskadelig DE: Gesundheitsschädlich ET: Kahjulik EL: ĹđéâëáâÝň EN: Harmful FR: Nocif IT: Nocivo LV: Kaitîgs LT: Kenksminga HU: Ártalmas MT: Jagħmel il-ħsara NL: Schadelijk PL: Produkt szkodliwy PT: Nocivo SK: čkodliv˛ SL: Zdravju Ükodljivo FI: Haitallinen SV: Hőlsoskadlig Xi ES: Irritante CS: Dráždivý DA: Lokalirriterende DE: Reizend ET: Ärritav EL: Ĺńĺčéóôéęü EN: Irritant FR: Irritant IT: Irritante LV: Kairinošs LT: Dirginanti HU: Irritatív MT: Irritanti NL: Irriterend PL: Produkt drażniący PT: Irritante SK: Dráždivý SL: Dražilno FI: Ärsyttävä SV: Irriterande N ES: Peligroso para el medio ambiente CS: Nebezpečný pro životní prostředí DA: Miljřfarlig DE: Umweltgefährlich ET: Keskkonnaohtlik EL: Ĺđéęßíäőíď ăéá ôď đĺńéâÜëëďí EN: Dangerous for the environment FR: Dangereux pour l'environnement IT: Pericoloso per l'ambiente LV: Bîstams videi LT: Aplinkai pavojinga HU: Környezetre veszélyes MT: Perikoluż għall-ambjent NL: Milieugevaarlijk PL: Produkt niebezpieczny dla środowiska PT: Perigoso para o ambiente SK: Nebezpečný pre životné prostredie SL: Okolju nevarno FI: Ympäristölle vaarallinen SV: Miljöfarlig” d) Příloha III se nahrazuje tímto: “ANEXO III – PŘÍLOHA III – BILAG III – ANHANG III – III LISA – ΠÁŃÁŃÔÇĚÁ ÉÉI – ANNEX III – ANNEXE III – ALLEGATO III – III PIELIKUMS – III PRIEDAS – III. MELLÉKLET – ANNESS III – BIJLAGE III – ZAŁĄCZNIK III –ANEXO III – PRÍLOHA III – PRILOGA III – LIITE III – BILAGA III ANEXO III Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos PŘÍLOHA III Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky BILAG III Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og prćparater ANHANG III Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen III LISA Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused ĐÁŃÁŃÔÇĚÁ ÉÉÉ Öýóç ôůí ĺéäéęţí ęéíäýíůí đďő áöďńďýí ĺđéęßíäőíĺň ďőóßĺň ęáé đáńáóęĺőÜóěáôá ANNEX III Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations ANNEXE III Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses ALLEGATO III Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi III PIELIKUMS Íîmisko vielu iedarbîbas raksturojumi un apvienotie raksturojumi III PRIEDAS Pavojingoms medţiagoms ir preparatams priskiriamř ypatingřjř rizikos veiksniř pobűdis III. MELLÉKLET A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok) ANNESS III In-natura ta’ riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi BIJLAGE III Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten ZAŁĄCZNIK III Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny ANEXO III Natureza dos riscos específicos atribuídos ŕs substâncias e preparaçőes perigosas PRÍLOHA III Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku PRILOGA III Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov LIITE III Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin BILAGA III Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar R1 ES: Explosivo en estado seco. CS: Výbušný v suchém stavu. DA: Eksplosiv i třr tilstand. DE: In trockenem Zustand explosionsgefährlich. ET: Plahvatusohtlik kuivana. EL: Ĺęńçęôéęü óĺ îçńŢ ęáôÜóôáóç. EN: Explosive when dry. FR: Explosif ŕ l'état sec. IT: Esplosivo allo stato secco. LV: Sprâdzienbîstams sausâ veidâ. LT: Sausa gali sprogti. HU: Száraz állapotban robbanásveszélyes. MT: Jisplodi meta jinxef. NL: In droge toestand ontplofbaar. PL: Produkt wybuchowy w stanie suchym. PT: Explosivo no estado seco. SK: V suchom stave výbušný. SL: Eksplozivno v suhem stanju. FI: Räjähtävää kuivana. SV: Explosivt i torrt tillstĺnd. R2 ES: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. CS: Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. DA: Eksplosionsfarlig ved střd, gnidning, ild eller andre antćndelseskilder. DE: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich. ET: Plahvatusohtlik löögi, hőőrdumise, tule vői muu süttimisallika toimel. EL: Ęßíäőíďň ĺęńŢîĺůň áđü ęńďýóç, ôńéâŢ, öůôéÜ Ţ Üëëĺň đçăÝň áíáöëÝîĺůň. EN: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. FR: Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. IT: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. LV: Sprâdziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzinâđanas avota iedarbîbâ. LT: Sprogimo rizika nuo sműgio, trinties, ugnies ar kitř uţdegimo đaltiniř. HU: Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat. MT: Riskju ta’ splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta’ qbid tan-nar. NL: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. PL: Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. PT: Risco de explosăo por choque, fricçăo, fogo ou outras fontes de igniçăo. SK: Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia. SL: Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga. FI: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. SV: Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R3 ES: Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. CS: Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení. DA: Meget eksplosionsfarlig ved střd, gnidning, ild eller andre antćndelseskilder. DE: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich. ET: Eriti plahvatusohtlik löögi, hőőrdumise, tule vői muu süttimisallika toimel. EL: Đďëý ěĺăÜëďň ęßíäőíďň ĺęńŢîĺůň áđü ęńďýóç, ôńéâŢ, öůôéÜ Ţ Üëëĺň đçăÝň áíáöëÝîĺůň. EN: Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. FR: Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. IT: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. LV: Augsts sprâdziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzinâđanas avota iedarbîbâ. LT: Ypač didelë sprogimo rizika nuo sműgio, trinties, ugnies ar kitř uţdegimo đaltiniř. HU: Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt. MT: Riskju kbir ħafna ta’ splu┐joni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta’ qbid. NL: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. PL: Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. PT: Grande risco de explosăo por choque, fricçăo, fogo ou outras fontes de igniçăo. SK: Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia. SL: Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga. FI: Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. SV: Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. R4 ES: Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. CS: Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny. DA: Danner meget fřlsomme eksplosive metalforbindelser. DE: Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen. ET: Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid. EL: Ó÷çěáôßćĺé đďëý ĺőáßóčçôĺň ĺęńçęôéęÝň ěĺôáëëéęÝň ĺíţóĺéň. EN: Forms very sensitive explosive metallic compounds. FR: Forme des composés métalliques explosifs trčs sensibles. IT: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. LV: Veido sprâdzienbîstamus savienojumus ar metâliem. LT: Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius. HU: Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez. MT: Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna. NL: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen. PL: Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne. PT: Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis. SK: Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov. SL: Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine. FI: Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä. SV: Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar. R5 ES: Peligro de explosión en caso de calentamiento. CS: Zahřívání může způsobit výbuch. DA: Eksplosionsfarlig ved opvarmning. DE: Beim Erwärmen explosionsfähig. ET: Kuumenemine vőib pőhjustada plahvatuse. EL: ČÝńěáíóç ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé Ýęńçîç. EN: Heating may cause an explosion. FR: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. IT: Pericolo di esplosione per riscaldamento. LV: Karsçđana var izraisît eksploziju. LT: Kaitinama gali sprogti. HU: Hő hatására robbanhat. MT: Jista’ jisplodi bis-sħana. NL: Ontploffingsgevaar door verwarming. PL: Ogrzanie grozi wybuchem. PT: Perigo de explosăo sob a acçăo do calor. SK: Zahriatie môže spôsobiť výbuch. SL: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo. FI: Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. SV: Explosivt vid uppvärmning. R6 ES: Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. CS: Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu. DA: Eksplosiv ved og uden kontakt med luft. DE: Mit und ohne Luft explosionsfähig. ET: Plahvatusohtlik őhuga kokkupuutel vői kokkupuuteta. EL: Ĺęńçęôéęü óĺ ĺđáöŢ Ţ ÷ůńßň ĺđáöŢ ěĺ ôďí áÝńá. EN: Explosive with or without contact with air. FR: Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air. IT: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. LV: Sprâdzienbîstams gaisa un bezgaisa vidç. LT: Gali sprogti ore arba beorëje aplinkoje. HU: Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes. MT: Jista’ jisplodi b´kuntatt jew bla kuntatt ma’ l-ajra. NL: Ontplofbaar met en zonder lucht. PL: Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza. PT: Perigo de explosăo com ou sem contacto com o ar. SK: Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom. SL: Eksplozivno na zraku ali brez zraka. FI: Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa. SV: Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft. R7 ES: Puede provocar incendios. CS: Může způsobit požár. DA: Kan forĺrsage brand. DE: Kann Brand verursachen. ET: Vőib pőhjustada tulekahju. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé đőńęáăéÜ. EN: May cause fire. FR: Peut provoquer un incendie. IT: Puň provocare un incendio. LV: Var izraisît ugunsgrçku. LT: Pavojinga gaisro atžvilgiu. HU: Tüzet okozhat. MT: Jista’ jqabbad nar. NL: Kan brand veroorzaken. PL: Może spowodować pożar. PT: Pode provocar incęndio. SK: Môže spôsobiť požiar. SL: Lahko povzroči požar. FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran. SV: Kan orsaka brand. R8 ES: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. CS: Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. DA: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. DE: Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. ET: Kokkupuutel süttiva ainega vőib pőhjustada tulekahju. EL: Ç ĺđáöŢ ěĺ ęáýóéěď őëéęü ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé đőńęáăéÜ. EN: Contact with combustible material may cause fire. FR: Favorise l'inflammation des matičres combustibles. IT: Puň provocare l'accensione di materie combustibili. LV: Saskaroties ar degođu materiâlu, var izraisît ugunsgrçku. LT: Gali uţsidegti dël sŕveikos su galinčiomis degti medţiagomis. HU: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. MT: Kuntatt ma’ materjal li jaqbad jista’ jqabbad nar. NL: Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen. PL: Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. PT: Favorece a inflamaçăo de matérias combustíveis. SK: Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. SL: V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar. FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. SV: Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. R9 ES: Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. CS: Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem. DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer. DE: Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen. ET: Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega. EL: Ĺęńçęôéęü üôáí áíáěé÷čĺß ěĺ ęáýóéěá őëéęÜ. EN: Explosive when mixed with combustible material. FR: Peut exploser en mélange avec des matičres combustibles. IT: Esplosivo in miscela con materie combustibili. LV: Sprâdzienbîstams, sajaucot ar degođu materiâlu. LT: Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis. HU: Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes. MT: Jisplodi meta jitħallat ma’ materjal li jaqbad. NL: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen. PL: Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym. PT: Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis. SK: Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom. SL: Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom. FI: Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa. SV: Explosivt vid blandning med brännbart material. R10 ES: Inflamable. CS: Hořlavý. DA: Brandfarlig. DE: Entzündlich. ET: Tuleohtlik. EL: Ĺýöëĺęôď. EN: Flammable. FR: Inflammable. IT: Infiammabile. LV: Uzliesmojošs. LT: Degi. HU: Kis mértékben tűzveszélyes MT: Jieħu n-nar. NL: Ontvlambaar. PL: Produkt łatwopalny. PT: Inflamável. SK: Horľavý. SL: Vnetljivo. FI: Syttyvää. SV: Brandfarligt. R11 ES: Fácilmente inflamable. CS: Vysoce hořlavý. DA: Meget brandfarlig. DE: Leichtentzündlich. ET: Väga tuleohtlik. EL: Đďëý ĺýöëĺęôď. EN: Highly flammable. FR: Facilement inflammable. IT: Facilmente infiammabile. LV: Viegli uzliesmojošs. LT: Labai degi. HU: Tűzveszélyes. MT: Jieħu n-nar malajr. NL: Licht ontvlambaar. PL: Produkt wysoce łatwopalny. PT: Facilmente inflamável. SK: Veľmi horľavý. SL: Lahko vnetljivo. FI: Helposti syttyvää. SV: Mycket brandfarligt. R12 ES: Extremadamente inflamable. CS: Extrémně hořlavý. DA: Yderst brandfarlig. DE: Hochentzündlich. ET: Eriti tuleohtlik. EL: ĹîáéńĺôéęÜ ĺýöëĺęôď. EN: Extremely flammable. FR: Extręmement inflammable. IT: Estremamente infiammabile. LV: Îpađi viegli uzliesmojođs. LT: Ypač degi. HU: Fokozottan tűzveszélyes. MT: Jieħu n-nar malajr ħafna. NL: Zeer licht ontvlambaar. PL: Produkt skrajnie łatwopalny. PT: Extremamente inflamável. SK: Mimoriadne horľavý. SL: Zelo lahko vnetljivo. FI: Erittäin helposti syttyvää. SV: Extremt brandfarligt. R14 ES: Reacciona violentamente con el agua. CS: Prudce reaguje s vodou. DA: Reagerer voldsomt med vand. DE: Reagiert heftig mit Wasser. ET: Reageerib ägedalt veega. EL: ÁíôéäńÜ âßáéá ěĺ íĺńü. EN: Reacts violently with water. FR: Réagit violemment au contact de l'eau. IT: Reagisce violentemente con l'acqua. LV: Aktîvi reaěç ar űdeni. LT: Smarkiai reaguoja su vandeniu. HU: Vízzel hevesen reagál. MT: Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma. NL: Reageert heftig met water. PL: Reaguje gwałtownie z wodą. PT: Reage violentamente em contacto com a água. SK: Prudko reaguje s vodou. SL: Burno reagira z vodo. FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa. SV: Reagerar häftigt med vatten. R15 ES: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. CS: Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny. DA: Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. ET: Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. EL: Óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď íĺńü ĺęëýĺé ĺîáéńĺôéęÜ ĺýöëĺęôá áÝńéá. EN: Contact with water liberates extremely flammable gases. FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz extręmement inflammables. IT: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. LV: Saskaroties ar űdeni, izdala îpađi viegli uzliesmojođas gâzes. LT: Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas. HU: Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. MT: Kuntatt ma’ l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna. NL: Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water. PL: W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy. PT: Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis. SK: Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny. SL: V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini. FI: Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. SV: Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. R16 ES: Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes. CS: Výbušný při smíchání s oxidačními látkami. DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer. DE: Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen. ET: Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega. EL: Ĺęńçęôéęü üôáí áíáěé÷čĺß ěĺ ďîĺéäůôéęÝň ďőóßĺň. EN: Explosive when mixed with oxidizing substances. FR: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. IT: Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. LV: Sprâgst, saskaroties ar oksidçtâjiem. LT: Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis. HU: Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes. MT: Jista’ jisplodi meta jitħallat ma’ sustanzi li jsaddu. NL: Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen. PL: Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi. PT: Explosivo quando misturado com substâncias comburentes. SK: Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami. SL: Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi. FI: Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa. SV: Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen. R17 ES: Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. CS: Samovznětlivý na vzduchu. DA: Selvantćndelig i luft. DE: Selbstentzündlich an der Luft. ET: Isesüttiv őhu käes. EL: ÁőôďáíáöëÝăĺôáé óôďí áÝńá. EN: Spontaneously flammable in air. FR: Spontanément inflammable ŕ l'air. IT: Spontaneamente infiammabile all'aria. LV: Spontâni uzliesmo gaisâ. LT: Savaime užsideganti ore. HU: Levegőn öngyulladó. MT: Jaqbad waħdu fl-arja. NL: Spontaan ontvlambaar in lucht. PL: Samorzutnie zapala się w powietrzu. PT: Espontaneamente inflamável ao ar. SK: Vznietivý na vzduchu. SL: Samovnetljivo na zraku. FI: Itsestään syttyvää ilmassa. SV: Självantänder i luft. R18 ES: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. CS: Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. DA: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. DE: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. ET: Kasutamisel vőib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-őhu segu. EL: ĘáôÜ ôç ÷ńŢóç ěđďńĺß íá ó÷çěáôßóĺé ĺýöëĺęôá/ĺęńçęôéęÜ ěĺßăěáôá áôěďý-áÝńďň. EN: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. FR: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. IT: Durante l'uso puň formare con aria miscele esplosive/infiammabili. LV: Izmantojot var veidot uzliesmojođu vai sprâdzienbîstamu tvaiku un gaisa maisîjumu. LT: Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garř (oro) miđinius. HU: A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. MT: Meta jintuża jista’ jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma’ l-arja. NL: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. PL: Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. PT: Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilizaçăo. SK: Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom. SL: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak. FI: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. SV: Vid användning kan brännbara/explosiva ĺng-luftblandningar bildas. R19 ES: Puede formar peróxidos explosivos. CS: Může vytvářet výbušné peroxidy. DA: Kan danne eksplosive peroxider. DE: Kann explosionsfähige Peroxide bilden. ET: Vőib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. EL: Ěđďńĺß íá ó÷çěáôßóĺé ĺęńçęôéęÜ őđĺńďîĺßäéá. EN: May form explosive peroxides. FR: Peut former des peroxydes explosifs. IT: Puň formare perossidi esplosivi. LV: Var veidot sprâdzienbîstamus peroksîdus. LT: Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus. HU: Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet. MT: Jista’ jifforma perossidi esplussivi. NL: Kan ontplofbare peroxiden vormen. PL: Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. PT: Pode formar peróxidos explosivos. SK: Môže vytvárať výbušné peroxidy. SL: Lahko tvori eksplozivne perokside. FI: Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja. SV: Kan bilda explosiva peroxider. R20 ES: Nocivo por inhalación. CS: Zdraví škodlivý při vdechování. DA: Farlig ved indĺnding. DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen. ET: Kahjulik sissehingamisel. EL: ĹđéâëáâÝň üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Harmful by inhalation. FR: Nocif par inhalation. IT: Nocivo per inalazione. LV: Kaitîgs ieelpojot. LT: Kenksminga ákvëpus. HU: Belélegezve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jinxtamm. NL: Schadelijk bij inademing. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. PT: Nocivo por inalaçăo. SK: Škodlivý pri vdýchnutí. SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. FI: Terveydelle haitallista hengitettynä. SV: Farligt vid inandning. R21 ES: Nocivo en contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý při styku s kůží. DA: Farlig ved hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful in contact with skin. FR: Nocif par contact avec la peau. IT: Nocivo a contatto con la pelle. LV: Kaitîgs, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Kenksminga susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda. NL: Schadelijk bij aanraking met de huid. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. PT: Nocivo em contacto com a pele. SK: Škodlivý pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo v stiku s kožo. FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. SV: Farligt vid hudkontakt. R22 ES: Nocivo por ingestión. CS: Zdraví škodlivý při požití. DA: Farlig ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. ET: Kahjulik allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful if swallowed. FR: Nocif en cas d'ingestion. IT: Nocivo per ingestione. LV: Kaitîgs norijot. LT: Kenksminga prarijus. HU: Lenyelve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jinbela’. NL: Schadelijk bij opname door de mond. PL: Działa szkodliwie po połknięciu. PT: Nocivo por ingestăo. SK: Škodlivý po požití. SL: Zdravju škodljivo pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista nieltynä. SV: Farligt vid förtäring. R23 ES: Tóxico por inhalación. CS: Toxický při vdechování. DA: Giftig ved indĺnding. DE: Giftig beim Einatmen. ET: Mürgine sissehingamisel. EL: Ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Toxic by inhalation. FR: Toxique par inhalation. IT: Tossico per inalazione. LV: Toksisks ieelpojot. LT: Toksiđka ákvëpus. HU: Belélegezve mérgező (toxikus). MT: Tossiku meta jinxtamm. NL: Vergiftig bij inademing. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe. PT: Tóxico por inalaçăo. SK: Jedovatý pri vdýchnutí. SL: Strupeno pri vdihavanju. FI: Myrkyllistä hengitettynä. SV: Giftigt vid inandning. R24 ES: Tóxico en contacto con la piel. CS: Toxický při styku s kůží. DA: Giftig ved hudkontakt. DE: Giftig bei Berührung mit der Haut. ET: Mürgine kokkupuutel nahaga. EL: Ôďîéęü óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic in contact with skin. FR: Toxique par contact avec la peau. IT: Tossico a contatto con la pelle. LV: Toksisks, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Toksiška susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus). MT: Tossiku meta jmiss il-ġilda. NL: Vergiftig bij aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. PT: Tóxico em contacto com a pele. SK: Jedovatý pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno v stiku s kožo. FI: Myrkyllistä joutuessaan iholle. SV: Giftigt vid hudkontakt. R25 ES: Tóxico por ingestión. CS: Toxický při požití. DA: Giftig ved indtagelse. DE: Giftig beim Verschlucken. ET: Mürgine allaneelamisel. EL: Ôďîéęü óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic if swallowed. FR: Toxique en cas d'ingestion. IT: Tossico per ingestione. LV: Toksisks norijot. LT: Toksiška prarijus. HU: Lenyelve mérgező (toxikus). MT: Tossiku jekk jinbela’. NL: Vergiftig bij opname door de mond. PL: Działa toksycznie po połknięciu. PT: Tóxico por ingestăo. SK: Jedovatý po požití. SL: Strupeno pri zaužitju. FI: Myrkyllistä nieltynä. SV: Giftigt vid förtäring. R26 ES: Muy tóxico por inhalación. CS: Vysoce toxický při vdechování. DA: Meget giftig ved indĺnding. DE: Sehr giftig beim Einatmen. ET: Väga mürgine sissehingamisel. EL: Đďëý ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Very toxic by inhalation. FR: Trčs toxique par inhalation. IT: Molto tossico per inalazione. LV: Ďoti toksisks ieelpojot. LT: Labai toksiđka ákvëpus. HU: Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). MT: Tossiku ħafna meta jinxtamm. NL: Zeer vergiftig bij inademing. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe. PT: Muito tóxico por inalaçăo. SK: Veľmi jedovatý pri vdýchnutí. SL: Zelo strupeno pri vdihavanju. FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä. SV: Mycket giftigt vid inandning. R27 ES: Muy tóxico en contacto con la piel. CS: Vysoce toxický při styku s kůží. DA: Meget giftig ved hudkontakt. DE: Sehr giftig bei Berührung mit der Haut. ET: Väga mürgine kokkupuutel nahaga. EL: Đďëý ôďîéęü óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Very toxic in contact with skin. FR: Trčs toxique par contact avec la peau. IT: Molto tossico a contatto con la pelle. LV: Ďoti toksisks, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Labai toksiška susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus). MT: Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda. NL: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid. PL: Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą. PT: Muito tóxico em contacto com a pele. SK: Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou. SL: Zelo strupeno v stiku s kožo. FI: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle. SV: Mycket giftigt vid hudkontakt. R28 ES: Muy tóxico por ingestión. CS: Vysoce toxický při požití. DA: Meget giftig ved indtagelse. DE: Sehr giftig beim Verschlucken. ET: Väga mürgine allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic if swallowed. FR: Trčs toxique en cas d'ingestion. IT: Molto tossico per ingestione. LV: Ďoti toksisks norijot. LT: Labai toksiška prarijus. HU: Lenyelve nagyon mérgező (toxikus). MT: Tossiku ħafna jekk jinbela’. NL: Zeer vergiftig bij opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie po połknięciu. PT: Muito tóxico por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý po požití. SL: Zelo strupeno pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä nieltynä. SV: Mycket giftigt vid förtäring. R29 ES: En contacto con agua libera gases tóxicos. CS: Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. DA: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. DE: Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase. ET: Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas. EL: Óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď íĺńü ĺëĺőčĺńţíďíôáé ôďîéęÜ áÝńéá. EN: Contact with water liberates toxic gas. FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. IT: A contatto con l'acqua libera gas tossici. LV: Saskaroties ar űdeni, izdala toksiskas gâzes. LT: Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas. HU: Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek. MT: Jitfa’ gass tossiku meta jmiss l-ilma. NL: Vormt vergiftig gas in contact met water. PL: W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos. SK: Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn. SL: V stiku z vodo se sprošča strupen plin. FI: Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten. R30 ES: Puede inflamarse fácilmente al usarlo. CS: Při používání se může stát vysoce hořlavým. DA: Kan blive meget brandfarlig under brug. DE: Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden. ET: Kasutamisel vőib muutuda väga tuleohtlikuks. EL: ĘáôÜ ôç ÷ńŢóç ăßíĺôáé đďëý ĺýöëĺęôď. EN: Can become highly flammable in use. FR: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. IT: Puň divenire facilmente infiammabile durante l'uso. LV: Var viegli uzliesmot lietođanas laikâ. LT: Naudojama gali tapti labai degi. HU: A használat során tűzveszélyessé válik. MT: Jista’ jaqbad malajr waqt li jintuża. NL: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. PL: Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny. PT: Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso. SK: Pri použití sa môže stať veľmi horľavým. SL: Med uporabo utegne postati 'lahko vnetljivo'. FI: Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi. SV: Kan bli mycket brandfarligt vid användning. R31 ES: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. CS: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. DA: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. DE: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. ET: Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. EL: Óĺ ĺđáöŢ ěĺ ďîÝá ĺëĺőčĺńţíďíôáé ôďîéęÜ áÝńéá. EN: Contact with acids liberates toxic gas. FR: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. IT: A contatto con acidi libera gas tossico. LV: Saskaroties ar skâbçm, izdala toksiskas gâzes. LT: Reaguodama su rűgđtimis, iđskiria toksiđkas dujas. HU: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. MT: Jitfa’ gass tossiku meta jmiss l-aċidi. NL: Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. PL: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. PT: Em contacto com ßcidos liberta gases tľxicos. SK: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. SL: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. FI: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. R32 ES: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. CS: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. DA: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. DE: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. ET: Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas. EL: Óĺ ĺđáöŢ ěĺ ďîÝá ĺëĺőčĺńţíďíôáé đďëý ôďîéęÜ áÝńéá. EN: Contact with acids liberates very toxic gas. FR: Au contact d'un acide, dégage un gaz trčs toxique. IT: A contatto con acidi libera gas molto tossico. LV: Saskaroties ar skâbçm, izdala ďoti toksiskas gâzes. LT: Reaguodama su rűgđtimis, iđskiria labai toksiđkas dujas. HU: Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek. MT: Jitfa’ gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi. NL: Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren. PL: W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. PT: Em contacto com ßcidos liberta gases muito tľxicos. SK: Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn. SL: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. FI: Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. SV: Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. R33 ES: Peligro de efectos acumulativos. CS: Nebezpečí kumulativních účinků. DA: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. DE: Gefahr kumulativer Wirkungen. ET: Kumulatiivse toime oht. EL: Ęßíäőíďň áčńďéóôéęţí ĺđéäńÜóĺůí. EN: Danger of cumulative effects. FR: Danger d'effets cumulatifs. IT: Pericolo di effetti cumulativi. LV: Kaitîgas kumulatîvas ietekmes draudi. LT: Pavojinga – kaupiasi organizme. HU: A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. MT: Periklu ta’ effetti kumulattivi. NL: Gevaar voor cumulatieve effecten. PL: Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie. PT: Perigo de efeitos cumulativos. SK: Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov. SL: Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu. FI: Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. SV: Kan ansamlas i kroppen och ge skador. R34 ES: Provoca quemaduras. CS: Způsobuje poleptání. DA: Ćtsningsfare. DE: Verursacht Verätzungen. ET: Pőhjustab söövitust. EL: Đńďęáëĺß ĺăęáýěáôá. EN: Causes burns. FR: Provoque des brűlures. IT: Provoca ustioni. LV: Rada apdegumus. LT: Nudegina. HU: Égési sérülést okoz. MT: Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem). NL: Veroorzaakt brandwonden. PL: Powoduje oparzenia. PT: Provoca queimaduras. SK: Sp¶sobuje popßleniny/poleptanie. SL: Povzroča opekline. FI: Syövyttävää. SV: Frätande. R35 ES: Provoca quemaduras graves. CS: Způsobuje těžké poleptání. DA: Alvorlig ćtsningsfare. DE: Verursacht schwere Verätzungen. ET: Pőhjustab tugevat söövitust. EL: Đńďęáëĺß óďâáńÜ ĺăęáýěáôá. EN: Causes severe burns. FR: Provoque de graves brűlures. IT: Provoca gravi ustioni. LV: Rada smagus apdegumus. LT: Stipriai nudegina. HU: Súlyos égési sérülést okoz. MT: Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem). NL: Veroorzaakt ernstige brandwonden. PL: Powoduje poważne oparzenia. PT: Provoca queimaduras graves. SK: Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. SL: Povzroča hude opekline. FI: Voimakkaasti syövyttävää. SV: Starkt frätande. R36 ES: Irrita los ojos. CS: Dráždí oči. DA: Irriterer řjnene. DE: Reizt die Augen. ET: Ärritab silmi. EL: Ĺńĺčßćĺé ôá ěÜôéá. EN: Irritating to eyes. FR: Irritant pour les yeux. IT: Irritante per gli occhi. LV: Kairina acis. LT: Dirgina akis. HU: Szemizgató hatású. MT: Jirrita l-għajnejn. NL: Irriterend voor de ogen. PL: Działa drażniąco na oczy. PT: Irritante para os olhos. SK: Dráždi oči. SL: Draži oči. FI: Ärsyttää silmiä. SV: Irriterar ögonen. R37 ES: Irrita las vías respiratorias. CS: Dráždí dýchací orgány. DA: Irriterer ĺndedrćtsorganerne. DE: Reizt die Atmungsorgane. ET: Ärritab hingamiselundeid. EL: Ĺńĺčßćĺé ôď áíáđíĺőóôéęü óýóôçěá. EN: Irritating to respiratory system. FR: Irritant pour les voies respiratoires. IT: Irritante per le vie respiratorie. LV: Kairina elpođanas sistçmu. LT: Dirgina kvëpavimo takus. HU: Izgatja a légutakat. MT: Jirrita s-sistema respiratorja. NL: Irriterend voor de ademhalingswegen. PL: Działa drażniąco na drogi oddechowe. PT: Irritante para as vias respiratórias. SK: Dráždi dýchacie cesty. SL: Draži dihala. FI: Ärsyttää hengityselimiä. SV: Irriterar andningsorganen. R38 ES: Irrita la piel. CS: Dráždí kůži. DA: Irriterer huden. DE: Reizt die Haut. ET: Ärritab nahka. EL: Ĺńĺčßćĺé ôď äÝńěá. EN: Irritating to skin. FR: Irritant pour la peau. IT: Irritante per la pelle. LV: Kairina âdu. LT: Dirgina odą. HU: Bőrizgató hatású. MT: Jirrita l-ġilda. NL: Irriterend voor de huid. PL: Działa drażniąco na skórę. PT: Irritante para a pele. SK: Dráždi pokožku. SL: Draži kožo. FI: Ärsyttää ihoa. SV: Irriterar huden. R39 ES: Peligro de efectos irreversibles muy graves. CS: Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků. DA: Fare for varig alvorlig skade pĺ helbred. DE: Ernste Gefahr irreversiblen Schadens. ET: Väga tősiste pöördumatute tervisekahjustuste oht. EL: Ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí. EN: Danger of very serious irreversible effects. FR: Danger d'effets irréversibles trčs graves. IT: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. LV: Bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi. LT: Sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus. HU: Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Periklu ta’ effetti serji irriversibbli. NL: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten. PL: Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Perigo de efeitos irreversíveis muito graves. SK: Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov. SL: Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja. FI: Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara. SV: Risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador. R40 ES: Posibles efectos cancerígenos. CS: Podezření na karcinogenní účinky. DA: Mulighed for krćftfremkaldende effekt. DE: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. ET: Vőimalik vähktőve pőhjustaja. EL: ľđďđôď ęáńęéíďăÝíĺóçň. EN: Limited evidence of a carcinogenic effect. FR: Effet cancérogčne suspecté – preuves insuffisantes. IT: Possibilitŕ di effetti cancerogeni – prove insufficienti. LV: Kancerogenitâte ir daďçji pierâdîta. LT: Átariama, kad gali sukelti vëţá. HU: A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. MT: Possibiltŕ, mhix għal kollox ippruvata, ta’ effetti kanċeroġeni. NL: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. PL: Ograniczone dowody działania rakotwórczego. PT: Possibilidade de efeitos cancerígenos. SK: Možnosť karcinogénneho účinku. SL: Možen rakotvoren učinek. FI: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. SV: Misstänks kunna ge cancer. R41 ES: Riesgo de lesiones oculares graves. CS: Nebezpečí vážného poškození očí. DA: Risiko for alvorlig řjenskade. DE: Gefahr ernster Augenschäden. ET: Silmade kahjustamise tősine oht. EL: Ęßíäőíďň óďâáńţí ďöčáëěéęţí âëáâţí. EN: Risk of serious damage to eyes. FR: Risque de lésions oculaires graves. IT: Rischio di gravi lesioni oculari. LV: Nopietnu bojâjumu draudi acîm. LT: Gali smarkiai pažeisti akis. HU: Súlyos szemkárosodást okozhat. MT: Riskju ta’ ħsara serja lill-għajnejn. NL: Gevaar voor ernstig oogletsel. PL: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. PT: Risco de lesőes oculares graves. SK: Riziko vážneho poškodenia očí. SL: Nevarnost hudih poškodb oči. FI: Vakavan silmävaurion vaara. SV: Risk för allvarliga ögonskador. R42 ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación. CS: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování. DA: Kan give overfřlsomhed ved indĺnding. DE: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. ET: Sissehingamisel vőib pőhjustada ülitundlikkust. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ĺőáéóčçôďđďßçóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: May cause sensitization by inhalation. FR: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. IT: Puň provocare sensibilizzazione per inalazione. LV: Ieelpojot var izraisît paaugstinâtu jutîgumu. LT: Gali sukelti alergijŕ ákvëpus. HU: Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). MT: Jista’ jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm. NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. PL: Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową. PT: Pode causar sensibilizaçăo por inalaçăo. SK: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí. SL: Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost. FI: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. SV: Kan ge allergi vid inandning. R43 ES: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. CS: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. DA: Kan give overfřlsomhed ved kontakt med huden. DE: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. ET: Kokkupuutel nahaga vőib pőhjustada ülitundlikkust. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ĺőáéóčçôďđďßçóç óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: May cause sensitization by skin contact. FR: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. IT: Puň provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. LV: Saskaroties ar âdu, var izraisît paaugstinâtu jutîgumu. LT: Gali sukelti alergiją susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). MT: Jista’ jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda. NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. PL: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. PT: Pode causar sensibilizaçăo em contacto com a pele. SK: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou. SL: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. FI: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. SV: Kan ge allergi vid hudkontakt. R44 ES: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. CS: Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu. DA: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. DE: Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. ET: Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis. EL: Ęßíäőíďň ĺęńŢîĺůň ĺÜí čĺńěáíčĺß őđü đĺńéďńéóěü. EN: Risk of explosion if heated under confinement. FR: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. IT: Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. LV: Sprâdziena draudi, karsçjot slçgtâ vidç. LT: Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta. HU: Zárt térben hő hatására robbanhat. MT: Riskju ta’ splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq. NL: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. PL: Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. PT: Risco de explosăo se aquecido em ambiente fechado. SK: Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore. SL: Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru. FI: Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. SV: Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behĺllare. R45 ES: Puede causar cáncer. CS: Může vyvolat rakovinu. DA: Kan fremkalde krćft. DE: Kann Krebs erzeugen. ET: Vőib pőhjustada vähktőbe. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ęáńęßíď. EN: May cause cancer. FR: Peut provoquer le cancer. IT: Puň provocare il cancro. LV: Kancerogçna viela. LT: Gali sukelti vëţá. HU: Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). MT: Jista’ jġib il-kanċer. NL: Kan kanker veroorzaken. PL: Może powodować raka. PT: Pode causar cancro. SK: Môže spôsobiť rakovinu. SL: Lahko povzroči raka. FI: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. SV: Kan ge cancer. R46 ES: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. CS: Může vyvolat poškození dědičných vlastností. DA: Kan forĺrsage arvelige genetiske skader. DE: Kann vererbbare Schäden verursachen. ET: Vőib pőhjustada pärilikke kahjustusi. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ęëçńďíďěéęÝň ăĺíĺôéęÝň âëÜâĺň. EN: May cause heritable genetic damage. FR: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. IT: Puň provocare alterazioni genetiche ereditarie. LV: Var radît pârmantojamus ěençtiskus defektus. LT: Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus. HU: Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). MT: Jista’ jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret. NL: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. PL: Może powodować dziedziczne wady genetyczne. PT: Pode causar alteraçőes genéticas hereditárias. SK: Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie SL: Lahko povzroči dedne genetske okvare. FI: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. SV: Kan ge ärftliga genetiska skador. R48 ES: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. CS: Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví. DA: Alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning. DE: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. ET: Pikaajalisel toimel tősise tervisekahjustuse oht. EL: Ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđď đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç. EN: Danger of serious damage to health by prolonged exposure. FR: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. IT: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. LV: Iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas saskares. LT: Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul. NL: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. PL: Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada. SK: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii. SL: Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti. FI: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. SV: Risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering. R49 ES: Puede causar cáncer por inhalación. CS: Může vyvolat rakovinu při vdechování. DA: Kan fremkalde krćft ved indĺnding. DE: Kann Krebs erzeugen beim Einatmen. ET: Sissehingamisel vőib pőhjustada vähktőbe. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ęáńęßíď üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: May cause cancer by inhalation. FR: Peut provoquer le cancer par inhalation. IT: Puň provocare il cancro per inalazione. LV: Ieelpojot var izraisît ďaundabîgus audzçjus. LT: Gali sukelti vëţá ákvëpus. HU: Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). MT: Jista’ jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm. NL: Kan kanker veroorzaken bij inademing. PL: Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową. PT: Pode causar cancro por inalaçăo. SK: Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí. SL: Pri vdihavanju lahko povzroči raka. FI: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä. SV: Kan ge cancer vid inandning. R50 ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos. CS: Vysoce toxický pro vodní organismy. DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand. DE: Sehr giftig für Wasserorganismen. ET: Väga mürgine veeorganismidele. EL: Đďëý ôďîéęü ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň. EN: Very toxic to aquatic organisms. FR: Trčs toxique pour les organismes aquatiques. IT: Altamente tossico per gli organismi acquatici. LV: Ďoti toksisks űdens organismiem. LT: Labai toksiška vandens organizmams. HU: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. MT: Tossiku ħafna għal organi┐mi akwatiċi. NL: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. PL: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. PT: Muito tóxico para os organismos aquáticos. SK: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. SL: Zelo strupeno za vodne organizme. FI: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. SV: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R51 ES: Tóxico para los organismos acuáticos. CS: Toxický pro vodní organismy. DA: Giftig for organismer, der lever i vand. DE: Giftig für Wasserorganismen. ET: Mürgine veeorganismidele. EL: Ôďîéęü ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň. EN: Toxic to aquatic organisms. FR: Toxique pour les organismes aquatiques. IT: Tossico per gli organismi acquatici. LV: Toksisks űdens organismiem. LT: Toksiška vandens organizmams. HU: Mérgező a vízi szervezetekre. MT: Tossiku għal organiżmi akwatiċi. NL: Vergiftig voor in het water levende organismen. PL: Działa toksycznie na organizmy wodne. PT: Tóxico para os organismos aquáticos. SK: Jedovatý pre vodné organizmy. SL: Strupeno za vodne organizme. FI: Myrkyllistä vesieliöille. SV: Giftigt för vattenlevande organismer. R52 ES: Nocivo para los organismos acuáticos. CS: Škodlivý pro vodní organismy. DA: Skadelig for organismer, der lever i vand. DE: Schädlich für Wasserorganismen. ET: Kahjulik veeorganismidele. EL: ĹđéâëáâÝň ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň. EN: Harmful to aquatic organisms. FR: Nocif pour les organismes aquatiques. IT: Nocivo per gli organismi acquatici. LV: Kaitîgs űdens organismiem. LT: Kenksminga vandens organizmams. HU: Ártalmas a vízi szervezetekre. MT: Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi. NL: Schadelijk voor in het water levende organismen. PL: Działa szkodliwie na organizmy wodne. PT: Nocivo para os organismos aquáticos. SK: Škodlivý pre vodné organizmy. SL: Škodljivo za vodne organizme. FI: Haitallista vesieliöille. SV: Skadligt för vattenlevande organismer. R53 ES: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. CS: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DA: Kan forĺrsage uřnskede langtidsvirkninger i vandmiljřet. DE: Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. ET: Vőib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ěáęńď÷ńüíéĺň äőóěĺíĺßň ĺđéđôţóĺéň óôď őäÜôéíď đĺńéâÜëëďí. EN: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. FR: Peut entraîner des effets néfastes ŕ long terme pour l'environnement aquatique. IT: Puň provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. LV: Var radît ilglaicîgu negatîvu ietekmi űdens vidç. LT: Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemř pakitimus. HU: A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. MT: Jista’ jikkaġuna effetti ħ┐iena fit-tul lill-ambjent akwatiku. NL: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. PL: Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. PT: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. SK: Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. SL: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. FI: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. SV: Kan orsaka skadliga lĺngtidseffekter i vattenmiljön. R54 ES: Tóxico para la flora. CS: Toxický pro rostliny. DA: Giftig for planter. DE: Giftig für Pflanzen. ET: Mürgine taimedele. EL: Ôďîéęü ăéá ôç ÷ëůńßäá. EN: Toxic to flora. FR: Toxique pour la flore. IT: Tossico per la flora. LV: Toksisks augiem. LT: Toksiška augmenijai. HU: Mérgező a növényekre. MT: Tossiku għall-flora. NL: Vergiftig voor planten. PL: Działa toksycznie na rośliny. PT: Tóxico para a flora. SK: Jedovatý pre flóru. SL: Strupeno za rastline. FI: Myrkyllistä kasveille. SV: Giftigt för växter. R55 ES: Tóxico para la fauna. CS: Toxický pro živočichy. DA: Giftig for dyr. DE: Giftig für Tiere. ET: Mürgine loomadele. EL: Ôďîéęü ăéá ôçí đáíßäá. EN: Toxic to fauna. FR: Toxique pour la faune. IT: Tossico per la fauna. LV: Toksisks dzîvniekiem. LT: Toksiđka gyvűnijai. HU: Mérgező az állatokra. MT: Tossiku għall-fawna. NL: Vergiftig voor dieren. PL: Działa toksycznie na zwierzęta. PT: Tóxico para a fauna. SK: Jedovatý pre faunu. SL: Strupeno za živali. FI: Myrkyllistä eläimille. SV: Giftigt för djur. R56 ES: Tóxico para los organismos del suelo. CS: Toxický pro půdní organismy. DA: Giftig for organismer i jordbunden. DE: Giftig für Bodenorganismen. ET: Mürgine mullaorganismidele. EL: Ôďîéęü ăéá ôďőň ďńăáíéóěďýň ôďő ĺäÜöďőň. EN: Toxic to soil organisms. FR: Toxique pour les organismes du sol. IT: Tossico per gli organismi del terreno. LV: Toksisks augsnes organismiem. LT: Toksiška dirvožemio organizmams. HU: Mérgező a talaj szervezeteire. MT: Tossiku għal organi┐mi tal-ħamrija. NL: Vergiftig voor bodemorganismen. PL: Działa toksycznie na organizmy glebowe. T: Tóxico para os organismos do solo. SK: Jedovatý pre pôdne organizmy. SL: Strupeno za organizme v zemlji. FI: Myrkyllistä maaperäeliöille. SV: Giftigt för marklevande organismer. R57 ES: Tóxico para las abejas. CS: Toxický pro včely. DA: Giftig for bier. DE: Giftig für Bienen. ET: Mürgine mesilastele. EL: Ôďîéęü ăéá ôéň ěÝëéóóĺň. EN: Toxic to bees. FR: Toxique pour les abeilles. IT: Tossico per le api. LV: Toksisks bitçm. LT: Toksiđka bitëms. HU: Mérgező a méhekre. MT: Tossiku għan-naħal. NL: Vergiftig voor bijen. PL: Działa toksycznie na pszczoły. PT: Tóxico para as abelhas. SK: Jedovatý pre včely. SL: Strupeno za čebele. FI: Myrkyllistä mehiläisille. SV: Giftigt för bin. R58 ES: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. CS: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. DA: Kan forĺrsage uřnskede langtidsvirkninger i miljřet. DE: Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. ET: Vőib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ěáęńď÷ńüíéĺň äőóěĺíĺßň ĺđéđôţóĺéň óôď đĺńéâÜëëďí. EN: May cause long-term adverse effects in the environment. FR: Peut entraîner des effets néfastes ŕ long terme pour l'environnement. IT: Puň provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. LV: Var izraisît ilglaicîgu negatîvu ietekmi vidç. LT: Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus. HU: A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. MT: Jista’ jikkaġuna effetti ħ┐iena fit-tul lill-ambjent. NL: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. PL: Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. PT: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. SK: Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. SL: Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. FI: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. SV: Kan orsaka skadliga lĺngtidseffekter i miljön. R59 ES: Peligroso para la capa de ozono. CS: Nebezpečný pro ozonovou vrstvu. DA: Farlig for ozonlaget. DE: Gefährlich für die Ozonschicht. ET: Ohtlik osoonikihile. EL: Ĺđéęßíäőíď ăéá ôç óôďéâÜäá ôďő üćďíôďň. EN: Dangerous for the ozone layer. FR: Dangereux pour la couche d'ozone. IT: Pericoloso per lo strato di ozono. LV: Bîstams ozona slânim. LT: Pavojinga ozono sluoksniui. HU: Veszélyes az ózonrétegre. MT: Perikoluż għas-saff ta’ l-o┐onu. NL: Gevaarlijk voor de ozonlaag. PL: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej. PT: Perigoso para a camada de ozono. SK: Nebezpečný pre ozónovú vrstvu. SL: Nevarno za ozonski plašč. FI: Vaarallista otsonikerrokselle. SV: Farligt för ozonskiktet. R60 ES: Puede perjudicar la fertilidad. CS: Může poškodit reprodukční schopnost. DA: Kan skade forplantningsevnen. DE: Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. ET: Vőib kahjustada sigivust. EL: Ěđďńĺß íá ĺîáóčĺíßóĺé ôç ăďíéěüôçôá. EN: May impair fertility. FR: Peut altérer la fertilité. IT: Puň ridurre la fertilitŕ. LV: Var kaitçt reproduktîvajâm spçjâm. LT: Kenkia vaisingumui. HU: A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja. MT: Jista’ jdgħajjef il-fertilitÓ. NL: Kan de vruchtbaarheid schaden. PL: Może upośledzać płodność. PT: Pode comprometer a fertilidade. SK: Môže poškodiť plodnosť. SL: Lahko škoduje plodnosti. FI: Voi heikentää hedelmällisyyttä. SV: Kan ge nedsatt fortplantningsförmĺga. R61 ES: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. CS: Může poškodit plod v těle matky. DA: Kan skade barnet under graviditeten. DE: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. ET: Vőib kahjustada loodet. EL: Ěđďńĺß íá âëÜřĺé ôď Ýěâńőď ęáôÜ ôç äéÜńęĺéá ôçň ęýçóçň. EN: May cause harm to the unborn child. FR: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. IT: Puň danneggiare i bambini non ancora nati. LV: Var kaitçt augďa attîstîbai. LT: Kenkia negimusiam vaikui. HU: A születendő gyermekre ártalmas lehet. MT: Jista’ jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf. NL: Kan het ongeboren kind schaden. PL: Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. PT: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendęncia. SK: Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. SL: Lahko škoduje nerojenemu otroku. FI: Vaarallista sikiölle. SV: Kan ge fosterskador. R62 ES: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. CS: Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. DA: Mulighed for skade pĺ forplantningsevnen. DE: Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. ET: Vőimalik sigivuse kahjustamise oht. EL: Đéčáíüň ęßíäőíďň ăéá ĺîáóčÝíçóç ôçň ăďíéěüôçôáň. EN: Possible risk of impaired fertility. FR: Risque possible d'altération de la fertilité. IT: Possibile rischio di ridotta fertilitŕ. LV: Iespçjams kaitçjuma risks reproduktîvajâm spçjâm. LT: Gali pakenkti vaisingumui. HU: A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. MT: Possibiltŕ ta’ riskju ta’ fertilitŕ mdgħajjfa. NL: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. PL: Możliwe ryzyko upośledzenia płodności. PT: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade. SK: Možné riziko poškodenia plodnosti. SL: Možna nevarnost oslabitve plodnosti. FI: Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. SV: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmĺga. R63 ES: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. CS: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. DA: Mulighed for skade pĺ barnet under graviditeten. DE: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen. ET: Vőimalik loote kahjustamise oht. EL: Đéčáíüň ęßíäőíďň äőóěĺíţí ĺđéäńÜóĺůí óôď Ýěâńőď ęáôÜ ôç äéÜńęĺéá ôçň ęýçóçň. EN: Possible risk of harm to the unborn child. FR: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. IT: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. LV: Iespçjams kaitçjuma risks augďa attîstîbai. LT: Gali pakenkti negimusiam vaikui. HU: A születendő gyermeket károsíthatja. MT: Possibiltŕ ta’ riskju lit-tarbija fil-ġuf. NL: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. PL: Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki. PT: Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendęncia. SK: Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa. SL: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku. FI: Voi olla vaarallista sikiölle. SV: Möjlig risk för fosterskador. R64 ES: Puede perjudicar a los nińos alimentados con leche materna. CS: Může poškodit kojené dítě. DA: Kan skade břrn i ammeperioden. DE: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. ET: Vőib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu. EL: Ěđďńĺß íá âëÜřĺé ôá âńÝöç đďő ôńÝöďíôáé ěĺ ěçôńéęü ăÜëá. EN: May cause harm to breastfed babies. FR: Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel. IT: Possibile rischio per i bambini allattati al seno. LV: Var kaitçt zîdâmam bçrnam. LT: Kenkia žindomam vaikui. HU: A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja. MT: Jista’ jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu. NL: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. PL: Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. PT: Pode causar danos ŕs crianças alimentadas com leite materno. SK: Môže spôsobiť poškodenie dojčiat. SL: Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka. FI: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. SV: Kan skada spädbarn under amningsperioden. R65 ES: Nocivo: si se ingiere puede causar dańo pulmonar. CS: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. ET: Kahjulik: allaneelamisel vőib pőhjustada kopsukahjustusi. EL: ĹđéâëáâÝň: ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé âëÜâç óôďőň đíĺýěďíĺň óĺ đĺńßđôůóç ęáôÜđďóçň. EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed. FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion. IT: Nocivo: puň causare danni ai polmoni in caso di ingestione. LV: Kaitîgs norijot var izraisît plauđu bojâjumu. LT: Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučiams. HU: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: jista’ jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela’. NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. PL: Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmőes se ingerido. SK: Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. SL: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč. FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 ES: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. CS: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. DA: Gentagen udsćttelse kan give třr eller revnet hud. DE: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. ET: Korduv toime vőib pőhjustada naha kuivust vői lőhenemist. EL: ĐáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé îçńüôçôá äÝńěáôďň Ţ óęÜóéěď. EN: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. FR: L'exposition répétée peut provoquer dessčchement ou gerçures de la peau. IT: L'esposizione ripetuta puň provocare secchezza e screpolature della pelle. LV: Atkârtota iedarbîba var radît sausu âdu vai izraisît tâs sprçgâđanu. LT: Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dţiűvimŕ arba skilinëjimŕ. HU: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. MT: Espożizzjoni ripetuta tista’ tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda. NL: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. PL: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. PT: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposiçăo repetida. SK: Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. SL: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. FI: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. SV: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R67 ES: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. CS: Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. DA: Dampe kan give slřvhed og svimmelhed. DE: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. ET: Aurud vőivad pőhjustada uimasust ja peapööritust. EL: H ĺéóđíďŢ áôěţí ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé őđíçëßá ęáé ćÜëç. EN: Vapours may cause drowsiness and dizziness. FR: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. IT: L'inalazione dei vapori puň provocare sonnolenza e vertigini. LV: Tvaiki var radît miegainîbu un reiboni. LT: Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. HU: A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. MT: Ix-xamm tal-fwar jista’ jikkaġuna ħedla ta’ ngħas u sturdamenti. NL: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. PL: Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. PT: Pode provocar sonolęncia e vertigens, por inalaçăo dos vapores. SK: Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. SL: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. FI: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. SV: Ĺngor kan göra att man blir dĺsig och omtöcknad. R68 ES: Posibilidad de efectos irreversibles. CS: Možné nebezpečí nevratných účinků. DA: Mulighed for varig skade pĺ helbred. DE: Irreversibler Schaden möglich. ET: Pöördumatute kahjustuste oht. EL: Đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí. EN: Possible risk of irreversible effects. FR: Possibilité d'effets irréversibles. IT: Possibilitŕ di effetti irreversibili. LV: Iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks. LT: Gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus. HU: Maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli. NL: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. PL: Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Possibilidade de efeitos irreversíveis. SK: Možné riziká ireverzibilných účinkov. SL: Možna nevarnost trajnih okvar zdravja. FI: Pysyvien vaurioiden vaara. SV: Möjlig risk för bestĺende hälsoskador. Combinación de frases-R. Kombinace R-vět. Kombination af R-sćtninger. Kombination der R-Sätze. R ühendlaused. Óőíäőáóěüň ôůí R- öńÜóĺůí. Combination of R-phrases. Combinaison des phrases R. Combinazioni delle frasi R. R frâţu kombinâcija. R fraziř derinys. Összetett R-mondatok. Kombinazzjoni ta’ Frażi R. Combinatie van R-zinnen. Łączone zwroty R. Combinaçăo das frases R. Kombinácie R-viet. Sammansatta R-fraser. Yhdistetyt R-lausekkeet. Sammansatta R-fraser. R14/15 ES: Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. CS: Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů. DA: Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. DE: Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. ET: Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi. EL: ÁíôéäńÜ âßáéá óĺ ĺđáöŢ ěĺ íĺńü ĺęëýďíôáň áÝńéá ĺîü÷ůň ĺýöëĺęôá. EN: Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases. FR: Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extręmement inflammables. IT: Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. LV: Aktîvi reaěç ar űdeni, izdalot îpađi viegli uzliesmojođas gâzes. LT: Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas. HU: Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek. MT: Jirreaġixxi b┤mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa’gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna. NL: Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas. PL: Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy. PT: Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis. SK: Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny. SL: Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin. FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja. SV: Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas. R15/29 ES: En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. CS: Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn. DA: Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser. DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase. ET: Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas. EL: Óĺ ĺđáöŢ ěĺ íĺńü ĺëĺőčĺńţíďíôáé ôďîéęÜ, ĺîü÷ůň ĺýöëĺęôá áÝńéá. EN: Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas. FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extręmement inflammables. IT: A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili. LV: Saskaroties ar űdeni, izdala îpađi viegli uzliesmojođas toksiskas gâzes. LT: Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas. HU: Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek. MT: Meta jmiss l-ilma jitfa’ gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna. NL: Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water. PL: W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy. PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis. SK: Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn. SL: V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin. FI: Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. SV: Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten. R20/21 ES: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. DA: Farlig ved indĺnding og ved hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful by inhalation and in contact with skin. FR: Nocif par inhalation et par contact avec la peau. IT: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. LV: Kaitîgs ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Kenksminga ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. PT: Nocivo por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Farligt vid inandning och hudkontakt. R20/22 ES: Nocivo por inhalación y por ingestión. CS: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. DA: Farlig ved indĺnding og ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. ET: Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful by inhalation and if swallowed. FR: Nocif par inhalation et par ingestion. IT: Nocivo per inalazione e ingestione. LV: Kaitîgs ieelpojot un norijot. LT: Kenksminga ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela’. NL: Schadelijk bij inademing en opname door de mond. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. PT: Nocivo por inalaçăo e ingestăo. SK: Škodlivý pri vdýchnutí a po požití. SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. SV: Farligt vid inandning och förtäring. R20/21/22 ES: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. DA: Farlig ved indĺnding, ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Kenksminga ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela’. NL: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Nocivo por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R21/22 ES: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. CS: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. DA: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. ET: Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Kenksminga susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. MT: Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela’. NL: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Nocivo em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt vid hudkontakt och förtäring. R23/24 ES: Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. CS: Toxický při vdechování a při styku s kůží. DA: Giftig ved indĺnding og ved hudkontakt. DE: Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic by inhalation and in contact with skin. FR: Toxique par inhalation et par contact avec la peau. IT: Tossico per inalazione e contatto con la pelle. LV: Toksisks ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Toksiđka ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező. MT: Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. PT: Tóxico por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Giftigt vid inandning och hudkontakt. R23/25 ES: Tóxico por inhalación y por ingestión. CS: Toxický při vdechování a při požití. DA: Giftig ved indĺnding og ved indtagelse. DE: Giftig beim Einatmen und Verschlucken. ET: Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic by inhalation and if swallowed. FR: Toxique par inhalation et par ingestion. IT: Tossico per inalazione e ingestione. LV: Toksisks ieelpojot un norijot. LT: Toksiđka ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve mérgező. MT: Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela’. NL: Vergiftig bij inademing en opname door de mond. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. PT: Tóxico por inalaçăo e ingestăo. SK: Jedovatý pri vdýchnutí a po požití. SL: Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. SV: Giftigt vid inandning och förtäring. R23/24/25 ES: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. CS: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. DA: Giftig ved indĺnding, ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. ET: Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Toksiška ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. MT: Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela’. NL: Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Tóxico por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R24/25 ES: Tóxico en contacto con la piel y por ingestión. CS: Toxický při styku s kůží a při požití. DA: Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. ET: Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Toksiška susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. MT: Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela’. NL: Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Tóxico em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt vid hudkontakt och förtäring. R26/27 ES: Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. CS: Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží. DA: Meget giftig ved indĺnding og ved hudkontakt. DE: Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Đďëý ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Very toxic by inhalation and in contact with skin. FR: Trčs toxique par inhalation et par contact avec la peau. IT: Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. LV: Ďoti toksisks ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Labai toksiđka ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező. MT: Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. PT: Muito tóxico por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. SL: Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt. R26/28 ES: Muy tóxico por inhalación y por ingestión. CS: Vysoce toxický při vdechování a při požití. DA: Meget giftig ved indĺnding og ved indtagelse. DE: Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken. ET: Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic by inhalation and if swallowed. FR: Trčs toxique par inhalation et par ingestion. IT: Molto tossico per inalazione e per ingestione. LV: Ďoti toksisks ieelpojot un norijot. LT: Labai toksiđka ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező. MT: Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela’. NL: Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu. PT: Muito tóxico por inalaçăo e ingestăo. SK: Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití. SL: Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. SV: Mycket giftigt vid inandning och förtäring. R26/27/28 ES: Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. CS: Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití. DA: Meget giftig ved indĺnding, ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. ET: Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Trčs toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. LV: Ďoti toksisks ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Labai toksiđka ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező. MT: Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela’. NL: Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Muito tóxico por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R27/28 ES: Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. CS: Vysoce toxický při styku s kůží a při požití. DA: Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse. DE: Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. ET: Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic in contact with skin and if swallowed. FR: Trčs toxique par contact avec la peau et par ingestion. IT: Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Ďoti toksisks, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező. MT: Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela’. NL: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. PT: Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring. R36/37 ES: Irrita los ojos y las vías respiratorias. CS: Dráždí oči a dýchací orgány. DA: Irriterer řjnene og ĺndedrćtsorganerne. DE: Reizt die Augen und die Atmungsorgane. ET: Ärritab silmi ja hingamiselundeid. EL: Ĺńĺčßćĺé ôá ěÜôéá ęáé ôď áíáđíĺőóôéęü óýóôçěá. EN: Irritating to eyes and respiratory system. FR: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. IT: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. LV: Kairina acis un elpođanas sistçmu. LT: Dirgina akis ir kvëpavimo takus. HU: Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. MT: Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja. NL: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. PL: Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. PT: Irritante para os olhos e vias respiratórias. SK: Dráždi oči a dýchacie cesty. SL: Draži oči in dihala. FI: Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. SV: Irriterar ögonen och andningsorganen. R36/38 ES: Irrita los ojos y la piel. CS: Dráždí oči a kůži. DA: Irriterer řjnene og huden. DE: Reizt die Augen und die Haut. ET: Ärritab silmi ja nahka. EL: Ĺńĺčßćĺé ôá ěÜôéá ęáé ôď äÝńěá. EN: Irritating to eyes and skin. FR: Irritant pour les yeux et la peau. IT: Irritante per gli occhi e la pelle. LV: Kairina acis un âdu. LT: Dirgina akis ir odą. HU: Szem- és bőrizgató hatású. MT: Jirrita l-għajnejn u l-ġilda. NL: Irriterend voor de ogen en de huid. PL: Działa drażniąco na oczy i skórę. PT: Irritante para os olhos e pele. SK: Dráždi oči a pokožku. SL: Draži oči in kožo. FI: Ärsyttää silmiä ja ihoa. SV: Irriterar ögonen och huden. R36/37/38 ES: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. CS: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. DA: Irriterer řjnene, ĺndedrćtsorganerne og huden. DE: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. ET: Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. EL: Ĺńĺčßćĺé ôá ěÜôéá, ôď áíáđíĺőóôéęü óýóôçěá ęáé ôď äÝńěá. EN: Irritating to eyes, respiratory system and skin. FR: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. IT: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. LV: Kairina acis, âdu un elpođanas sistçmu. LT: Dirgina akis, kvëpavimo takus ir odŕ. HU: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. MT: Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda. NL: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. PL: Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. PT: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. SK: Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. SL: Draži oči, dihala in kožo. FI: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. SV: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. R37/38 ES: Irrita las vías respiratorias y la piel. CS: Dráždí dýchací orgány a kůži. DA: Irriterer ĺndedrćtsorganerne og huden. DE: Reizt die Atmungsorgane und die Haut. ET: Ärritab hingamiselundeid ja nahka. EL: Ĺńĺčßćĺé ôď áíáđíĺőóôéęü óýóôçěá ęáé ôď äÝńěá. EN: Irritating to respiratory system and skin. FR: Irritant pour les voies respiratoires et la peau. IT: Irritante per le vie respiratorie e la pelle. LV: Kairina elpođanas sistçmu un âdu. LT: Dirgina kvëpavimo takus ir odŕ. HU: Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. MT: Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda. NL: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. PL: Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. PT: Irritante para as vias respiratórias e pele. SK: Dráždi dýchacie cesty a pokožku. SL: Draži dihala in kožo. FI: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. SV: Irriterar andningsorganen och huden. R39/23 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. LV: Toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus. HU: Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning. R39/24 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved hudkontakt. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par contact avec la peau. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. LV: Toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid hudkontakt. R39/25 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indtagelse. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par ingestion. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. LV: Toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi norijot. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus prarijus. HU: Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. PL: Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid förtäring. R39/23/24 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding og hudkontakt. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation et par contact avec la peau. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. LV: Toksisks: bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. R39/23/25 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding og indtagelse. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. LV: Toksisks: bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot un norijot. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo e ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning och förtäring. R39/24/25 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved hudkontakt og indtagelse. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid hudkontakt och förtäring. R39/23/24/25 ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding, hudkontakt og indtagelse. DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat MT: Tossiku: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. R39/26 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus. HU: Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning. R39/27 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved hudkontakt. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par contact avec la peau. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. PL: Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid hudkontakt. R39/28 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indtagelse. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par ingestion. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi norijot. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus prarijus. HU: Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela’. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid förtäring. R39/26/27 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding og hudkontakt. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation et par contact avec la peau. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. R39/26/28 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding og indtagelse. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation et par ingestion. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot un norijot. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela’. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo e ingestăo. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning och förtäring. R39/27/28 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved hudkontakt og indtagelse. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par contact avec la peau et par ingestion. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela’. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid hudkontakt och förtäring. R39/26/27/28 ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión. CS: Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití. DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pĺ helbred ved indĺnding, hudkontakt og indtagelse. DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Väga mürgine: väga tősiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Đďëý ôďîéęü: ęßíäőíďň đďëý óďâáńţí ěüíéěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Trčs toxique: danger d'effets irréversibles trčs graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Ďoti toksisks bűtiski neatgriezeniskas iedarbîbas draudi ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu vai norijot. LT: Labai toksiđka: sukelia labai sunkius negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku ħafna: periklu ta’ effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela’. NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestĺende hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. R42/43 ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. CS: Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. DA: Kan give overfřlsomhed ved indĺnding og ved kontakt med huden. DE: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. ET: Vőib pőhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ĺőáéóčçôďđďßçóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: May cause sensitization by inhalation and skin contact. FR: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. IT: Puň provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. LV: Saskaroties ar âdu vai ieelpojot, var izraisît paaugstinâtu jutîgumu. LT: Gali sukelti alergijŕ ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). MT: Jista’ jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. PL: Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. PT: Pode causar sensibilizaçăo por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou. SL: Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. SV: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. R48/20 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. LV: Kaitîgs ieelpojot iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas. LT: Kenksminga: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning. R48/21 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. LV: Kaitîgs iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas saskares ar âdu. LT: Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada em contacto com a pele. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom hudkontakt. R48/22 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. LV: Kaitîgs norijot iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas. LT: Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul jekk jinbela’. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. PL: Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por ingestăo. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom förtäring. R48/20/21 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding og hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. LV: Kaitîgs ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu, iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas. LT: Kenksminga: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant ir veikiant per odŕ sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning och hudkontakt. R48/20/22 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. LV: Kaitîgs ieelpojot un norijot iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas. LT: Kenksminga: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela’. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo e ingestăo. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning och förtäring. R48/21/22 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved hudkontakt og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas saskares ar âdu un norijot. LT: Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela’. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom hudkontakt och förtäring. R48/20/21/22 ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding, hudkontakt og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas ieelpojot, norijot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Kenksminga: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant, veikiant per odŕ ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela’. NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja. FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring. R48/23 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas ieelpojot. LT: Toksiđka: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning. R48/24 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved hudkontakt. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas saskares ar âdu. LT: Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada em contacto com a pele. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom hudkontakt. R48/25 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indtagelse. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas norijot. LT: Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul jekk jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. PL: Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom förtäring. R48/23/24 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding og hudkontakt. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Toksiđka: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant ir veikiant per odŕ sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning och hudkontakt. R48/23/25 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding og indtagelse. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas ieelpojot un norijot. LT: Toksiđka: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo e ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning och förtäring. R48/24/25 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved hudkontakt og indtagelse. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas saskares ar âdu un norijot. LT: Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom hudkontakt och förtäring. R48/23/24/25 ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión. CS: Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním. DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lćngere tids pĺvirkning ved indĺnding, hudkontakt og indtagelse. DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Mürgine: tősise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: Ôďîéęü: ęßíäőíďň óďâáńŢň âëÜâçň ôçň őăĺßáň ýóôĺńá áđü đáńáôĺôáěÝíç Ýęčĺóç üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Toksisks iespçjams nopietns kaitçjums veselîbai pçc ilgstođas iedarbîbas ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Toksiđka: ilgŕ laikŕ pakartotinai ákvepiant, veikiant per odŕ ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. HU: Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. MT: Tossiku: periklu ta’ ħsara serja lis-saħħa minn espo┐izzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela’. NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond. PL: Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposiçăo prolongada por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja. FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid lĺngvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring. R50/53 ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. CS: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forĺrsage uřnskede langtidsvirkninger i vandmiljřet. DE: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. ET: Väga mürgine veeorganismidele, vőib pőhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. EL: Đďëý ôďîéęü ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň, ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ěáęńď÷ńüíéĺň äőóěĺíĺßň ĺđéđôţóĺéň óôď őäÜôéíď đĺńéâÜëëďí. EN: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. FR: Trčs toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes ŕ long terme pour l'environnement aquatique. IT: Altamente tossico per gli organismi acquatici, puň provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. LV: Ďoti toksisks űdens organismiem, var radît ilgtermiňa nevçlamu ietekmi űdens vidç LT: Labai toksiđka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemř pakitimus. HU: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat MT: Tossiku ħafna għal organi┐mi akwatiċi, jista’ jikkaġuna effetti ħ┐iena għat-tul fl-ambjent akwatiku. NL: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. PL: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. PT: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. SK: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. SL: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. FI: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. SV: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga lĺngtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 ES: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. CS: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DA: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forĺrsage uřnskede langtidsvirkninger i vandmiljřet. DE: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. ET: Mürgine veeorganismidele, vőib pőhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. EL: Ôďîéęü ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň, ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ěáęńď÷ńüíéĺň äőóěĺíĺßň ĺđéđôţóĺéň óôď őäÜôéíď đĺńéâÜëëďí. EN: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. FR: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes ŕ long terme pour l'environnement aquatique. IT: Tossico per gli organismi acquatici, puň provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. LV: Toksisks űdens organismiem, var radît ilglaicîgu negatîvu ietekmi űdens vidç. LT: Toksiđka vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemř pakitimus. HU: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. MT: Tossiku għal organi┐mi akwatiċi; jista’ jikkaġuna effetti ħ┐iena għat-tul fl-ambjent akwatiku. NL: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. PL: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. PT: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. SK: Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. SL: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. FI: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. SV: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga lĺngtidseffekter i vattenmiljön. R52/53 ES: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. CS: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DA: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forĺrsage uřnskede langtidsvirkninger i vandmiljřet. DE: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. ET: Kahjulik veeorganismidele, vőib pőhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. EL: ĹđéâëáâÝň ăéá ôďőň őäńüâéďőň ďńăáíéóěďýň, ěđďńĺß íá đńďęáëÝóĺé ěáęńď÷ńüíéĺň äőóěĺíĺßň ĺđéđôţóĺéň óôď őäÜôéíď đĺńéâÜëëďí. EN: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. FR: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes ŕ long terme pour l'environnement aquatique. IT: Nocivo per gli organismi acquatici, puň provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. LV: Bîstams űdens organismiem, var radît ilglaicîgu negatîvu ietekmi űdens vidç LT: Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemř pakitimus. HU: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara lil organi┐mi akwatiċi, jista’ jikkaġuna effetti ħ┐iena għat-tul fl-ambjent akwatiku. NL: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. PL: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. PT: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. SK: Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. SL: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. FI: Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. SV: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga lĺngtidseffekter i vattenmiljön. R68/20 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved indĺnding. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili per inalazione. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks ieelpojot. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus. HU: Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli minħabba xamm. NL: Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalaçăo. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid inandning. R68/21 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili a contatto con la pelle. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks, nonâkot saskarç ar âdu. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda. HU: Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli meta jmiss il-ġilda. NL: Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid hudkontakt. R68/22 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili per ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks norijot. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus prarijus. HU: Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli jekk jinbela’. NL: Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestăo. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid förtäring. R68/20/21 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved indĺnding og hudkontakt. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks ieelpojot un nonâkot saskarç ar âdu. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir susilietus su oda. HU: Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda. NL: Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalaçăo e em contacto com a pele. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. R68/20/22 ES: Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved indĺnding og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks ieelpojot un norijot. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus ir prarijus. HU: Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli minħabba xamm u jekk jinbela’. NL: Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalaçăo e ingestăo. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid inandning och förtäring. R68/21/22 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved hudkontakt og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus. HU: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela’. NL: Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid hudkontakt och förtäring. R68/20/21/22 ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión. CS: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití. DA: Farlig: mulighed for varig skade pĺ helbred ved indĺnding, hudkontakt og indtagelse. DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. ET: Kahjulik: vőimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. EL: ĹđéâëáâÝň: đéčáíďß ęßíäőíďé ěďíßěůí ĺđéäńÜóĺůí üôáí ĺéóđíÝĺôáé, óĺ ĺđáöŢ ěĺ ôď äÝńěá ęáé óĺ đĺńßđôůóç ęáôáđüóĺůň. EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. IT: Nocivo: possibilitŕ di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. LV: Kaitîgs iespçjams neatgriezeniskas iedarbîbas risks ieelpojot, nonâkot saskarç ar âdu un norijot. LT: Kenksminga: gali sukelti negráţtamus sveikatos pakenkimus ákvëpus, susilietus su oda ir prarijus. HU: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat. MT: Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela’. NL: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. PL: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalaçăo, em contacto com a pele e por ingestăo. SK: Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití. SL: Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju. FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. SV: Farligt: möjlig risk för bestĺende hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.”
2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti