Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před Soudním dvorem EU > Výbor vládního zmocněnce

ZASTUPOVÁNÍ ČR PŘED SOUDNÍM DVOREM EU – VÝBOR VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE

Výbor vládního zmocněnce, zřízený Statutem VLZ , je mezirezortním poradním a konzultačním orgánem, jehož úkolem je napomáhat vládnímu zmocněnci při plnění jeho úkolů. Je složen ze zástupců jednotlivých ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády, a rovněž ze zástupce Úřadu vlády a České národní banky.

Vládní zmocněnec na pravidelných setkáních Výboru informuje o aktuálních řízeních, jež před Soudním dvorem probíhají, o důležitých rozsudcích a stanoviscích generálních advokátů a konečně také o řízeních o porušení Smlouvy vedených proti ČR. Výbor je fórem, kde dochází k výměně názorů mezi jednotlivými rezorty, což umožňuje formulovat stanoviska ČR s přihlédnutím ke všem relevantním zájmům, které mohou v dané oblasti být.

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti