Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21980A0519(01)
Název - originál :Agreement in the form of an exchange of letters amending the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Iceland
Název - překlad :DOHODA ve formě výměny dopisů, kterou se mění Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 123 Datum : 05/19/1980 Str. : 2-97
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Mgr. Pavlíčková Ivana
Rozsah :Počet stránek : 96
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21980A0519(01).pdf (pdf, 618kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti