Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21984A0608(01)
Název - originál :Cooperation Agreement between the European Economic Community of the one part, and the Cartagena Agreement and the member countries thereof - Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela - of the other part - Declaration by the European Economic Community concerning the Generalized System of Preferences - Declaration on commercial cooperation - Exchange of Letters concerning sea transport /* AGREEMENT EEC - ANDEAN PACT */
Název - překlad :DOHODA O SPOLUPRÁCI mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Kartagenskou dohodou a jejími členskými státy, Bolívií, Kolumbií, Ekvádorem, Peru a Venezuelou, na straně druhé
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 153 Datum : 06/08/1984 Str. : 2 - 10
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 9
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21984A0608(01).pdf (pdf, 163kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti