Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0092
Název - originál :Judgment of the Court of 20 October 1993. Phil Collins v Imtrat Handelsgesellschaft mbH and Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH and Leif Emanuel Kraul v EMI Electrola GmbH. Joined cases C-92/92 and C-326/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 20. října 1993, Phil Collins proti Imtrat Handelsgesellschaft mbH a Patricia Im– und Export Verwaltungsgesellschaft mbH a Leif Emanuel Kraul proti EMI Electrola GmbH, spojené věci C-92/92 a C-326/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-5145
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0092.pdf (pdf, 234kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti