Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0916(02)
Název - originál :Exchange of letters between the Commission and the United Nations Environment Programme on the strengthening of cooperation between the two institutions
Název - překlad :VÝMĚNA DOPISŮ mezi Komisí a Programem OSN pro životní prostředí o posílení spolupráce mezi těmito dvěma institucemi
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : C 248 Datum : 09/16/1983 Str. : 2-4
Gestor za terminologii:MZ Koordinátor : Mgr. Veselský Ondřej
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0916(02).pdf (pdf, 82kB)

2023 Úřad vlády ČR | O přístupnosti