Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21959A1006(02)
Název - originál :Exchange of Letters between the Government of Canada and the European Atomic Energy Community (Euratom)
Název - překlad :Výměna dopisů mezi vládou kanady a evropským společenstvím pro atomovou energii (euratom)
Druh :výměna dopisů
Pramen (v OJ):č. OJ : 060 Datum : 11/24/1959 Str. : 1175-1176
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21959A1006(02).pdf (pdf, 75kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti