Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0288
Název - originál :Judgment of the Court of 29 June 1994. Custom Made Commercial Ltd v Stawa Metallbau GmbH. Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. Brussels Convention - Place of performance of an obligation - Uniform law of sale. Case C-288/92.
Název - překlad :Věc C-288/92 Custom Made Commercial Ltd proti Stawa Metallbau GmbH (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof) „Bruselská úmluva – Místo plnění povinnosti – Jednotný zákon o prodeji"
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Page I-02913 Datum : Str. :
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0288.pdf (pdf, 136kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti