Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61994J0013
Název - originál :Judgment of the Court of 30 April 1996. P v S and Cornwall County Council. Reference for a preliminary ruling: Industrial Tribunal, Truro - United Kingdom. Equal treatment for men and women - Dismissal of a transsexual. Case C-13/94.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. dubna 1996, P. proti S. a Cornwall County Council (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Industrial Tribunal, Truro), věc C-13/94
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Page I-02143 Datum : Str. :
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:ult; pdf ATTPVULT; 61994J0013.pdf (ult; pdf, 53; 125kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti