Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993A0528
Název - originál :Judgment of the Court of First Instance of 11 July 1996. Metropole télévision SA and Reti Televisive Italiane SpA and Gestevisión Telecinco SA and Antena 3 de Televisión v Commission of the European Communities. Joined cases T-528/93, T-542/93, T-543/93 and T-546/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 11. července 1996, Métropole télévision SA a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci T-528/93, T-542/93, T-543/93 a T-546/93
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1996 Datum : Str. : II-649
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993A0528.pdf (pdf, 270kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti