Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21982A0607(01)
Název - originál :Cooperation Agreement between the Council of Arab Economic Unity (CAEU) and the European Communities
Název - překlad :Dohoda o spolupráci mezi Radou arabské hospodářské jednoty (RAHJ) a Evropskými společenstvími (82/726/ESUO, EHS, Euratom)
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 300 Datum : 10/28/1982 Str. : 23-24
Gestor za terminologii:MPO Koordinátor : Ing. Eichler Jiří
Rozsah :Počet stránek : 2
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21982A0607(01).pdf (pdf, 106kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti