Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0393
Název - originál :Judgment of the Court of 27 April 1994. Municipality of Almelo and others v NV Energiebedrijf Ijsselmij. Case C-393/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. dubna 1994. Gemeente Almelo a další proti Energiebedrijf Ijsselmij NV, věc C-393/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-01477
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:jss; pdf ATTUKJSS; 61992J0393.pdf (jss; pdf, 108; 189kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti