Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61993J0043
Název - originál :Judgment of the Court of 9 August 1994. Raymond Vander Elst v Office des migrations internationales (OMI). Case C-43/93.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 9. srpna 1994, Raymond Vander Elst proti Office des migrations internationales (OMI), věc C-43/93
Druh :Rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-3803
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61993J0043.pdf (pdf, 137kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti