Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11998Aarhus
Název - originál :Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters
Název - překlad :Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí
Druh :úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : Datum : Str. :
Gestor za terminologii:MŽP Koordinátor : Ing. Skládalová Jana, CSc.
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf sb053-04m.pdf (pdf, 1,828kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti