Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0427(01)
Název - originál :Agreement between the European Economic Community and the Government of the Revolutionary People's Republic of Guinea on fishing off the Guinean Coast Protocol defining the fishing rights and financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Revolutionary People's Republic of Guinea - Exchange of letters
Název - překlad :DOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Guinejské lidové revoluční republiky o rybolovu při pobřeží Guineje
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : Official Journal L 111 Datum : 04/27/1983 Str. : 2-16
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 15
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0427(01).pdf (pdf, 207kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti