Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0036
Název - originál :Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 19 May 1994. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) NV v Commission of the European Communities. Case C-36/92 P.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. května 1994, Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (SEP) NV proti Komisi Evropských společenství, věc C-36/92 P
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1994 Datum : Str. : I-01911
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:spw; pdf ATTYYSPW; 61992J0036.pdf (spw; pdf, 95; 144kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti