Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0354
Název - originál :Judgment of the Court of 21 November 1991. Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires and Syndicat National des Négociants et Transformateurs de Saumon v French Republic. Case C-354/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. listopadu 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires a Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon proti francouzskému státu, věc C-354/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1991 Datum : Str. : I-05505
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0354.pdf (pdf, 157kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti