Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0334
Název - originál :Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 December 1993. Teodoro Wagner Miret v Fondo de Garantía Salarial. Case C-334/92.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. prosince 1993, Teodoro Wagner Miret proti Fondo de Garantía Salarial, věc C-334/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1993 Datum : Str. : I-06911
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0334.pdf (pdf, 189kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti