Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21983A0921(01)
Název - originál :Letter to Mr. J. M. Bischoff Secretary-General of the International Commission on Civil Status - Letter from the President and the Secretary-General of the International Commission on Civil Status
Název - překlad :Dopis panu J. M. Bischoffovi, generálnímu tajemníkovi Mezinárodní komise pro osobní stav
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : L 260 Datum : 09/21/1983 Str. : 20-22
Gestor za terminologii:MSP Koordinátor : Mgr. Trimble Landová, PhD. Markéta
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21983A0921(01).pdf (pdf, 78kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti