Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0623(01)
Název - originál :Convention on the conservation of migratory species of wild animals
Název - překlad :ÚMLUVA o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Druh :úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 210 Datum : 07/19/1982 Str. : 11-22
Gestor za terminologii:MŽP Koordinátor : Ing. Skládalová Jana, CSc.
Rozsah :Počet stránek : 12
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0623(01).pdf (pdf, 192kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti