Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61992J0049
Název - originál :Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 July 1999. Commission of the European Communities v Anic Partecipazioni SpA. Case C-49/92 P.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. července 1999, Komise Evropských společenství proti Anic Partecipazioni SpA, věc C-49/92
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1999 Datum : Str. : I-4125
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61992J0049.pdf (pdf, 376kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti