Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21961A0126(01)
Název - originál :Accord concernant la cooperation entre l'Organisation internationale du travail et la Communauté européenne de l'energie atomique
Název - překlad :DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ PRÁCE A EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM PRO ATOMOVOU ENERGII
Druh :Dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : 018 Datum : 03/09/1961 Str. : 0473 - 0475
Gestor za terminologii:SÚJB Koordinátor : Ing. Moltašová Jana
Rozsah :Počet stránek : 3
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21961A0126(01).pdf (pdf, 113kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti