Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0271
Název - originál :Judgment of the Court of 17 November 1992. Kingdom of Spain, Kingdom of Belgium and Italian Republic v Commission of the European Communities. Joined cases C-271/90, C-281/90 and C-289/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 17. listopadu 1992, Španělské království a další proti Komisi Evropských společenství, spojené věci C-271/90, C-281/90 a C-289/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-05833
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0271.pdf (pdf, 202kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti