Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :61990J0063
Název - originál :Judgment of the Court of 13 October 1992. Portuguese Republic and Kingdom of Spain v Council of the European Communities. Joined cases C-63/90 and C-67/90.
Název - překlad :Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. října 1992, Portugalská republika a Španělské království proti Radě Evropských společenství, spojené věci C-63/90 a C-67/90
Druh :rozsudek
Pramen (v OJ):č. OJ : European Court reports 1992 Datum : Str. : I-5073
Gestor za terminologii: Koordinátor :
Rozsah :Počet stránek :
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 61990J0063.pdf (pdf, 363kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti