Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :11970F
Název - originál :Treaty amending certain budgetary provisions of the Treaties establishing the European Communities and of the Merger Treaty, and related instruments
Název - překlad :Smlouva pozměňující některá rozpočtová ustanovení Smluv o založení Evropských společenství a Smlouvy o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise
Druh :Smlouva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 2 Datum : 01/02/1971 Str. : 1-12
Gestor za terminologii:ÚVL Koordinátor : Mgr. Seidlová Petra
Rozsah :Počet stránek : 0
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 11970F.pdf (pdf, 132kB)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti