Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21980A0227(02)
Název - originál :Agreement between the Government of the Republic of Guinea Bissau and the European Economic Community on fishing off the coast of Guinea Bissau Protocol between the European Economic Community and the government of the Republic of Guinea Bissau
Název - překlad :DOHODA mezi Evropským hospodářským společenstvím a vládou Republiky Guinea Bissau o rybolovu při pobřeží Guineje Bissau
Druh :dohoda
Pramen (v OJ):č. OJ : Official Journal L 226 Datum : 08/29/1980 Str. : 34-42
Gestor za terminologii:MZe Koordinátor : Ing. Vraštil Jiří
Rozsah :Počet stránek : 9
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21980A0227(02).pdf (pdf, 144kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti