Informační systém pro aproximaci práva

Databáze revidovaných překladů pro veřejnost

Detail s přílohami


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Databáze č. 3a
Evidence českých neúředních revidovaných překladů dokumentů ES
 Identifikační list českého překladu dokumentu ES
Číslo :21979A0919(01)
Název - originál :Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats
Název - překlad :Ú M L U V A o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť PREAMBULE
Druh :Úmluva
Pramen (v OJ):č. OJ : L 38 Datum : 02/12/1982 Str. : 3-32
Gestor za terminologii:MŽP Koordinátor : Ing. Skládalová Jana, CSc.
Rozsah :Počet stránek : 29
Úroveň překladu :Neúřední revidované znění
Dokument:pdf 21979A0919(01).pdf (pdf, 197kB)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti